kop

WO

flexibele manager uit de energie wereld

Korte omschrijving: 
BSC in Electrical engineering

 

Please let me introduce myself shortly,

 

Branche: 
Techniek
Functiegroep: 
Techniek
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Overige
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Zie de bijgevoegde cv
Datum van beschikbaarheid: 
3 november 2010

CV Dianne Boelmans planoloog

Korte omschrijving: 
CV Dianne Boelmans planoloog
Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Staf, advies en beleid
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Datum van beschikbaarheid: 
26 oktober 2010

Jo-Ann J.F. Ruimveld (Psycholoog i.o. GZ en cognitief gedragstherapeut VGCt® i.o.)

Enthousiaste en gemotiveerde Antilliaanse psycholoog die zich graag na afronding van haar GZ-opleiding wilt vestigen op Bonaire.

Branche: 
Zorg / Welzijn
Functiegroep: 
Overige
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Papiaments
Spaans
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Sinds 2007 werkzaam als psycholoog bij PsyQ Leggelostraat te Den Haag voor zorgprogramma Psychotrauma. PsyQ biedt ambulante behandelingen aan volwassenen die kampen met psychische klachten. Sinds januari 2010 ben ik tevens cognitief gedragstherepeut VGCt® in opleiding. Werkzaamheden: intakes uitvoeren; opstellen en uitvoeren van behandelplannen; uitvoeren en mede-ontwikkelen van behandelmodulen, zowel individueel als groepsgericht; verrichten van psychodiagnostisch onderzoek en stagebegeleiding m.b.t. uitvoeren van intakes en werkbegeleiding. Doelgroep: Cliënten met enkelvoudige, meervoudige en/of complexe posttraumatische stressstoornis met co-morbide angst-, stemming- en persoonlijkheidsstoornissen, gecompliceerde rouwverwerking, psychosociale en/of cultuurgebonden problematiek. Vanaf januari 2011 start ik met de postmaster opleiding tot GZ-psycholoog bij de Gelderse Roos te Tiel. Mijn werkzaamheden zullen ook verricht worden op de ambulante afdeling voor volwassenen.
Datum van beschikbaarheid: 
1 januari 2013

Enthousiaste en leergierige profesional

Korte omschrijving: 
Ambitieus, analystisch sterk en georganiseerd
Branche: 
Juridisch
Functiegroep: 
Staf, advies en beleid
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Spaans
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
2010 Meeloopstage bij Forensisch Psychiatrische Afdeling De Boog, GGnet te Warnsveld 2009-heden Beleidsmedewerker Indicatiestelling Forensische Zorg bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) Taken: het schrijven van beleidsnotities en -nota’s, het leiden en begeleiden van verschillende werkgroepen en het deelnemen aan verschillende overlegstructuren. 2009 Coördinator Indicatiestelling Forensische Zorg bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) Taken: coördinatie van het proces van indicatiestelling aan de hand van dossierstudie (t.a.v. psychopathologie, forensische pathologie, risicotaxatie en diagnostiek) het benodigde niveau van beveiliging en zorg vaststellen voor een patiënt, een geschikte zorginstelling selecteren en een patiënt toeleiden naar zorg, het deelnemen aan verschillende overlegstructuren, het beantwoorden van vragen van ketenpartners. 2007-2008 Medewerker verlofunit TBS bij Dienst Justitiële Inrichtingen, ministerie van Justitie Taken: het beoordelen van verlofaanvragen van tbs- klinieken, het afhandelen van spoedaanvragen, beoordeling en afhandeling van incidenten binnen tbs-klinieken, het coördineren van een lezingencyclus ter bevordering van de gedragsdeskundige kennis van de afdeling. (Vast contract per 1 oktober 2008).
Datum van beschikbaarheid: 
10 oktober 2010

CV Christiaan Versnel

    In de zomer van 2010 ben ik afgestudeerd aan de universiteit Leiden in de richting Classical Archaeology. Vanwege mijn vriendin, die van Bonaire afkomstig is en er sinds kort weer woont, zoek ik nu ook werk op Bonaire.

    Ik ben een harde en precieze werker, die zich voor geen enkele baan te goed voelt. Werkervaring heb ik echter nog niet, behalve mijn bijbaan naast mijn studie, waarover meer informatie is te vinden in mijn CV.

Branche: 
Overig
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Deze zomer ben ik afgestudeerd, dus heb nog geen werkervaring buiten mijn bijbaan, die is vermeld in mijn CV.
Datum van beschikbaarheid: 
20 november 2010

Gepensioneerde Universiteitsdocent zoekt nieuwe uitdaging op Bonaire

Korte omschrijving: 
Gepensioneerd (60 plusser) Universiteits docent en ingenieur zoekt nieuwe uitdaging op het gebied van Onderwijs, Natuur en Milieu, Klimaat.

Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Staf, advies en beleid
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Papiaments
Spaans
Overige
Full- of parttime: 
Parttime
Werkervaring: 
Werkervaring op WO niveau in de Nederlandse Antillen en Venezuela waarvan de laatste 18 als universiteitsdocent.
Datum van beschikbaarheid: 
3 januari 2011

Emily Kocks

Opleidingen:

 

Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Staf, advies en beleid
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Papiaments
Spaans
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Oktober 1996 – Oktober 1997 diverse werkzaamheden via uitzendbureaus zoals productiewerk, horeca, datatypiste, telefoniste/receptioniste, treinstewardess, thuiszorg medewerkster Oktober 1997 – September 2001 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers als opvangmedewerkster in diverse Aanvullende Opvang locaties, met aandacht op o.a. het coördineren en organiseren van sociaal culturele activiteiten, de kinderopvang, scholing voor minderjarigen, interne scholing voor 18+, het bewonerscomité en voorlichting aan externe instanties September 2001 – Januari 2003 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers als Opvangmedewerkster met aandacht op de kerntaak trajectbegeleiding en bijbehorende taken zoals; het analyseren, ontwikkelen, coördineren, organiseren en uitvoeren van terugkeerzaken en het stagebeleid, het leggen en onderhouden van contacten met externe instanties op het gebied van educatie, recreatie, creatie en (vrijwilligers-) werk, contactpersoon voor Regionale Opvang voor Asielzoekers Januari 2003 – januari 2005 Bureau Jeugdzorg Amsterdam als jeugdbeschermer voogdij/gezinsvoogdij met als kerntaak het in een justitieel kader uitvoeren van jeugdbeschermingsmaatregelen met als aandacht het begeleiden van minderjarige en diens opvoeder(s) met als doel te zorgen voor een aanvaardbare opvoedingssituatie, beoordelen van de noodzaak tot het nemen van beschermende maatregelen, het opstellen van hulpverleningsplannen, ondernemen, onderhouden van contacten met het cliëntsysteem en overige bij de opvoeding betrokken personen, (hulpverlenings-) instellingen en justitiële instanties, het rapporteren aan de kinderrechter en/of de Raad voor de Kinderbescherming over aanbod, voortgang en resultaat van de hulpverlening, het registreren van cliëntgegevens en het beheren van cliëntdossiers September 2004 – december 2005 ROC ASA afdeling welzijn en zorg als leraar Met als kerntaak educatieve activiteiten, m.n. het voorbereiden en uitvoeren van lessen(serie) en pedagogische activiteiten m.n. het geven van methodische werkbegeleiding en mentoraat van een klas. Bijbehorende taken zijn het opzetten van, begeleiden en uitvoeren van beleidsmatige en organisatorische taken m.n. het deelnemen aan projectgroep van docenten m.b.t. kwaliteitsbeleid, het voorbereiden en uitvoeren van werkweek Januari 2005 – augustus 2005 Kinderdagverblijf als groepsleidster op de groepen baby’s, dreumesen en peuters met als kerntaak het verzorgen en begeleiden van de kinderen, de contacten onderhouden met de ouders, begeleiden van stagiaires Januari 2006 – juli 2008 Scholengemeenschap Bonaire als Schoolmaatschappelijk werkster Met als hoofdtaak het stimuleren van het zelfstandig en sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen en het leveren van een bijdrage aan een gezond en veilig leefklimaat thuis en in de schoolsituatie, zodat hun welbevinden wordt bevorderd en zij in staat zijn hun schoolopleiding op een positieve manier te volgen en af te ronden. De kerntaken zijn: signaleren, begeleiden en verwijzen November 2008 – februari 2009 Universiteit van Nederlandse Antillen als Studieloopbaanbegeleider (parttime) voor de Lerarenopleiding Funderend Onderwijs (LOFO) September 2008 – heden FORMA als docent voor het vak Beroepshouding SBO niveau 1 (parttime) Augustus 2008 – heden Scholengemeenschap Bonaire als docent agogische vakken voor de afdeling Secundaire Beroeps Opleiding Met als kerntaak educatieve activiteiten, m.n. het voorbereiden en uitvoeren van lessen(serie) en pedagogische activiteiten m.n. het geven van methodische werkbegeleiding en mentoraat van een klas. Coördinator voor de Beroepspraktijk Vorming van de sector Welzijn.
Datum van beschikbaarheid: 
17 september 2010

Zeer ervaren veiligheidskundige

Korte omschrijving: 
Veiligheidsdeskundige met ervaring in olie en gas, maritiem, constructie, dredging
Branche: 
Transport / Logistiek / Luchtvaart / Vervoer
Functiegroep: 
Staf, advies en beleid
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Overige
Full- of parttime: 
Fulltime
Datum van beschikbaarheid: 
18 juli 2010

Dhr de Graaf

Korte omschrijving: 
Food and Beverage
Branche: 
Horeca / Toerisme / Recreatie
Functiegroep: 
Directie/management
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Papiaments
Spaans
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Zie cv.
Datum van beschikbaarheid: 
12 juli 2010

Ervaren Bedrijfskundige-Econoom

Korte omschrijving: 
Ondernemer en General Manager met zeer veel ervaring in MKB sector. Specialisatie startup, turnaround en M&A
Branche: 
Advies / Consultancy
Functiegroep: 
Directie/management
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Spaans
Overige
Full- of parttime: 
Parttime
Werkervaring: 
Technische achtergrond (HTS electronica). Gewerkt bij General Motors, Philips, France Telecom, e.a. Later meer focus richting management, directie en ondernemerschap. Universitaire MBA behaald en meerdere eigen bedrijven opgezet. Laatste functie Directeur Eigenaar en Consultant van Bedrijfskundig advies bureau voor het MKB.
Datum van beschikbaarheid: 
15 juni 2010
Inhoud syndiceren