kop

WO

psycholoog en criminoloog, strafrechtjurist zoekt fulltimebaan op Bonaire

Korte omschrijving: 
psycholoog (drs) en criminoloog, strafrechtjurist (mr) wil zich vestigen op Bonaire

Naast het feit dat Bonaire prachtig is, heeft mijn partner (geboren te curacao) veel familie op Bonaire en dat is de reden dat we ons daar willen vestigen. Ik ben zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan en sta overal voor open. Een aantal voorbeelden die aan zouden sluiten bij mijn vooropleidingen zijn: strafrecht jurist, rechtspycholoog, psychologe, gedragsdeskundige, criminologisch analist/adviseur, medewerker recherche etc. Naast mijn huidige talenkennis (Nederlands, Engels, Duits, Frans) ben ik door middel van zelfstudie Papiaments aan het leren.

 

Branche: 
Juridisch
Functiegroep: 
Juridisch/bestuurlijk
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Overige
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
In bijgevoegd cv, ook beschikbaar op LinkedIn (http://nl.linkedin.com/pub/marianne-schut/33/8b/1b0)
Datum van beschikbaarheid: 
1 juli 2013

Ambitieuze Jurist

Korte omschrijving: 
Doorzettingsvermogen, kwaliteitsgericht, oplossingsgericht, creatief en stressbestendig.

Ik vind het interessant om complexe onderwerpen en maatschappelijke kwesties te onderzoeken om vervolgens een helder en duidelijk stuk te schrijven. Maatschappelijke betrokkenheid is voor mij erg belangrijk en ik vind het leuk om daarin mijn creativiteit te verwerken. Ik beschik over goede vaardigheden voor het schrijven van juridische stukken. Daarnaast ben ik kwaliteitsgericht, nauwkeurig en resultaatgericht.

Branche: 
Juridisch
Functiegroep: 
Juridisch/bestuurlijk
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
December 2012 heb ik mijn werkzaamheden als gerechtssecretaris bij de rechtbank Amsterdam afgerond. Ik ben daar vorig jaar begonnen als stagiaire en heb met de afdeling een aantal maanden volledig meegedraaid. Omdat er toen geen vacature beschikbaar was, heb ik tijdelijk in het bedrijfsleven gewerkt. Afgelopen juli ben ik gevraagd door de rechtbank Amsterdam om gedurende vier maanden een gerechtssecretaris te vervangen. Nu ben ik op zoek naar een interessante functie waarin ik mezelf kan verdiepen en ontplooien.
Datum van beschikbaarheid: 
26 februari 2013

Onderwijsontwikkelaar Management & Ondernemerschap.

Korte omschrijving: 
Ontwikkeling van curricula en trainingen voor HBO, MBO en volwassenenonderwijs.
Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Onderwijs en wetenschap
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Overige
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Voormalig projectleider in hotels en op evenementen. Daarna als docent aan de slag gegaan binnen het middelbaar en hoger beroeps onderwijs in Zuid-Nederland. Door de jaren heen kunde opgebouwd in het opzetten en vormgeven van effectief onderwijs op het gebied van ondernemerschap en (internationaal) management. Deelname in Examencommissie en Accredidatie commissie. Curriculum Ontwikkelingscoordinator. Werkzaam voor hogeschool met keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs. Meer uitgebreid CV op aanvraag (ook beschikbaar op LinkedIn).
Datum van beschikbaarheid: 
1 augustus 2013

Bijna afgestudeerd in organisatiepsychologie en op zoek naar een leuke baan!

Korte omschrijving: 
Leergierige, bijna afgestudeerde studente aan de Universiteit Leiden
Branche: 
Overig
Functiegroep: 
Personeel en organisatie
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Spaans
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Sinds mijn zestiende werk ik bij de Albert Heijn als senior medewerker verkoop. Naast mijn gewone werk ben ik nu ook bezig met leidinggevende activiteiten. Daarnaast loop ik momenteel stage bij een grote onderwijsinstelling op de afdeling HRM, waarbij de nadruk ligt op communicatie.
Datum van beschikbaarheid: 
1 september 2013

Op zoek naar een uitdaging

There's always more to learn.The moment you'll think you've reached everything you want, you'll find yourself to think of something new to reach.

Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Onderwijs en wetenschap
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Papiaments
Overige
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
My work-experience is described in my LinkedIn profile (zie omschrijving). This profile is updated on a weekly basis. I have my complete CV in a document too, so I could send you this -- Mijn werkervaring staat op mijn LinkedIn profiel (zie omschrijving). Dit profiel wordt wekelijks geüpdatet. Ik heb mijn volledige CV echter ook in een document staan, deze kan ik u uiteraard ook sturen.
Datum van beschikbaarheid: 
1 mei 2014

Academisch geschoolde IT Manager met meer dan 10 jaar werkervaring...

Normal 0

Branche: 
Automatisering / IT 
Functiegroep: 
Directie/management
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Januari 2010 – september 2012 : ANWB te Den Haag functie : Coördinator Werkplek Services (interim via NCIM) ICT-landschap: Windows Server 2003/2008, Exchange, VMware ESX, VDI, AppV, Linux, SQL server 2003/2008, Oracle, Sybase, Middleware-systemen, SAN-oplossingen, Cisco, Marval gebruikte methodieken: PRINCE2, ITIL v2, RASCI - lijnverantwoordelijk voor 8 fte’s, - coördineren en coachen van het Werkplek Services team, - begeleiden van medewerkers i.h.k.v. organisatorische verandering (nieuwe P&I-organisatie), - verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele activiteiten, - verbeteren technische infrastructuur t.b.v. geautomatiseerde installaties van desktops/laptops, - verbeteren bestaande (ITIL-)processen, - vertalen van beleid/processen naar werkinstructies, - vertalen van IT-strategie en visie naar de operatie, - regulier overleg voeren met Service level/Incident/Change managers om procesverbeteringen door te voeren, - beoordelen van SLA’s/OLA’s op geschiktheid voor de operatie, - resourceplanning voor projectparticipatie, - adviseren van migratieprojecten (2010/2011: W2K naar XP; 2011: Novell GroupWise naar MS Outlook 2003; 2012: XP naar Windows 7, uitfasering Novell), - beoordelen functionele- en technische ontwerpen van de hierboven genoemde migratieprojecten, - (technisch) advies leveren voor changes die door Delivery-/Project management ingediend zijn, - opstellen (reactief) vervangingsbeleid desktops/laptops en budgettering, - adviseren IT-producten en beleid t.b.v. “Het Nieuwe Werken”, - lid MT-breed Infrastructuur Services, - strategievorming voor de afdeling Werkplekken & Kantoorautomatisering, - leveranciersmanagement (Hewlett-Packard, Scholten-Awater), - stagebegeleider, - input leveren t.b.v. de jaarlijkse beoordelingen van de teamleden, - business case “Stroomlijnen Configuration management”, - business case “Insourcing ANWB-winkeldienstverlening”, - plan van aanpak “proactief hardware vervanging t.b.v. Windows 7”. Januari – september 2009 : Equens te Utrecht functie : Teamleider Application Management (interim via Michael Page) ICT-landschap: Windows Server 2003/2008, VMware, Linux, SQL server 2003/2008, Oracle, Sybase, Middleware-systemen, SAN-oplossingen, HP OpenView gebruikte methodieken: PRINCE2, ITIL v2, RASCI, ASL, BiSL - lijnverantwoordelijk voor 6 fte’s, - coördineren en coachen van het technisch applicatiebeheer team, - verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele activiteiten, - begeleiden van medewerkers i.h.k.v. organisatorische verandering (overgang naar reguliere beheersorganisatie), - beoordelen en goedkeuren van change requests, - werving en selectie van permanente Application managers, voeren van sollicitatiegesprekken, “speeddating”, - PCI DSS compliancy, - implementatie van een workloadplanning-systeem, - evalueren van de samenwerkingsconstructie met de interne dienstverlener van de infrastructuur Systems & Connectivity, incl. het identificeren van mogelijke oplossingen en het doen van aanbevelingen, - coördineren van projectactiviteiten en reviewen van functionele- en technische ontwerpen (datacenter migratie, upgrade MiniTix 8.0, Mobiel Opwaarderen, E-invoicing, virtualisatie (VMware), Big Brother monitoring, CMDB scan), - afdelingsbudgettering 2010 (als plaatsvervangend lid MT). Juli – december 2008 : Econcern te Utrecht functie : Technical Application project manager (interim via Progressive) ICT-landschap: Windows Server 2003, VMware, SQL server 2003, SAN-oplossingen, TopDesk gebruikte methodieken: PRINCE2, ITIL v2, RASCI, ASL, BiSL - lijnverantwoordelijk voor: 3 fte’s, project verantwoordelijk: 7 fte’s, - op projectmatige wijze uitvoeren van de overdracht van de verantwoordelijkheid van het technisch applicatiebeheer van de Data Warehouse en SAP BPC systemen van de business eigenaren naar ICT Operations, - op projectmatige wijze implementeren van gescheiden omgevingen (VMware) voor Ontwikkeling, Acceptatie en Productie (OTAP) van de Data Warehouse en SAP BPC systemen, - op projectmatige wijze implementeren van Change & Release management, - zorg dragen dat nieuw geïmplementeerde systemen en diensten kunnen worden ondersteund door ICT Service Desk en worden beheerd door ICT Operations (o.a. o.b.v. RACI-tabel), - inrichten van het technisch- (o.b.v. ASL) en functioneel applicatiebeheer (o.b.v. BiSL) van bedrijfskritische applicaties in een MS Windows gebaseerde omgeving met MS SQL databases, - coördineren van het (in oprichting zijnde) technisch applicatiebeheer team, - inrichten van TopDesk om de nieuw geïmplementeerde systemen en diensten te kunnen ondersteunen, - plannen van de inzetbaarheid van medewerkers voor (nieuwe) projecten en reeds bestaande beheers werkzaamheden, - prioriteiten stellen voor werkzaamheden en het beheersen van verwachtingen van interne klanten, - proactief beheer van (bedrijfskritische) applicaties om optimale beschikbaarheid te waarborgen, - gedurende trouble-shooting activiteiten acteren als sleutelfiguur naar gebruikers en leveranciers, - ontwikkelen, beheren en documenteren van applicatie gerelateerde procedures, - initiëren van voorstellen om applicaties, systemen en processen te verbeteren, - beheren van applicatie toegang structuur (gebruikersgroepen en het toewijzen van rechten). November 2007 – mei 2008 : InterBank te Amsterdam functie : Teamleider Service support team (interim via Progressive) ICT-landschap: Windows Server 2003, Exchange, SQL server 2003, Oracle, Middleware-systemen, SAN-oplossingen, TopDesk gebruikte methodieken: PRINCE2, ITIL v2 - lijnverantwoordelijk voor 11 fte’s, - coachen, aansturen en motiveren medewerkers, conform de managementstijl van InterBank Groep, opdat zij zich optimaal ontwikkelen en een maximale bijdrage aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen kunnen leveren, - begeleiden van medewerkers op projectmatige wijze i.h.k.v. organisatorische verandering (ontvlechting van de moederorganisatie ABN Amro Bank), - voeren van functionerings-, beoordelings- en voortgangsgesprekken, - inventariseren opleidings- en ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers en afspraken maken inzake te volgen ontwikkeltrajecten en het vastleggen hiervan, - periodiek vaststellen of gemaakte afspraken in het kader van de persoonlijke ontwikkeling (opleidingen, trainingen etc.) worden nagekomen, - zorgen voor werkomstandigheden waardoor medewerkers optimaal kunnen presteren en een werkomgeving waarbinnen de medewerkers zich maximaal kunnen ontplooien, - zorgdragen voor periodiek werk-/afdelingsoverleg, - taken en bevoegdheden delegeren aan medewerkers binnen de afgesproken kaders, - toezien op naleving van de voorschriften in het kader van risicobeheersing, - zorgdragen voor de dagelijkse aansturing van de Service Desk en de operationele uitvoering van de processen m.b.t. incidenten, problemen en wijzigingen conform de performance indicators, - verantwoordelijk voor het organiseren van een optimale bereikbaarheid van de afdeling zodanig dat aan de door de business gestelde eisen met betrekking tot bereikbaarheid en kwaliteit tegemoet gekomen kan worden, - kwalitatief toetsen van de werkuitvoering; - vertalen van het vastgestelde beleid in instructies en procedures voor het aandachtsgebied, - aansturen op effectiviteit, efficiency en kwaliteit, - zorgdragen voor het optimaal uitvoeren van het Incidentmanagement proces, - analyseren, (her)ontwikkelen, beschrijven en onderhouden van het Incidentmanagement proces, - voorstellen doen voor aanpassingen van de werkwijze van eigen en overige ICT-afdelingen ter verhoging van de efficiency, - uitvoeren van de wijzigingen in het proces a.g.v. bovenstaande binnen de eigen afdeling, - signaleren van trends in de (maand)rapportages en beoordelen van de consequenties hiervan. Juli 2007 – november 2007 : Fast & Fluid Management te Sassenheim functie : ICT Manager (gedetacheerd via NIG ICT Solutions) ICT-landschap: Windows Server 2003, Exchange, SQL server 2003, Oracle, SAN-oplossingen gebruikte methodieken: ITIL v2 - lijnverantwoordelijk voor 5 fte’s, - coördineren en coachen van de IT-afdeling, - het beheer van bestaande hardware, netwerken, operationele systemen en applicaties van F&FM, - zorgdragen voor een goede integratie van ICT-technologie in de bedrijfsprocessen, - zorgdragen voor de veiligheid, integriteit, consistentie en kwaliteit van de informatie van de organisatie, - het bewaken en garanderen van deugdelijke veiligheidssystemen, betreffende de aanwezige hardware, applicaties en netwerken, - meewerken aan de SOx audit, - implementeren en waarborgen van een adequaat toegangsauthorisatiesysteem van de diverse interne gebruikers tot de informatie systemen en applicaties, - plannen en uitvoeren van gebruikersaanvragen tot steun op IT gebied, - het initiëren, opzetten en coördineren van diverse projecten, - voorstellen en uitvoeren van verbeteringstrajecten t.a.v. bestaande netwerken, systemen en applicaties, - het actief onderhouden van contacten met diverse partijen zowel intern als extern, - informeren de interne gebruikers t.a.v. nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT, - op basis van expertise feitelijk onderhandelen over de kostprijs/specificaties met leveranciers over hardware en diensten. Deze kennis ligt niet bij afdeling Inkoop. November 2006 – juli 2007 : KPN te Den Haag functie : Incident Manager ICT-landschap: Windows Server 2003, Linux, SQL server 2003, Oracle, Middleware-systemen, SAN-oplossingen gebruikte methodieken: ITIL v2 - procesverantwoordelijk met aansturing naar Functioneel Beheer (5 fte’s), Applicatiebeheer (6 fte’s) en Development (4 fte’s) en Database beheer (2fte´s), - verantwoordelijk voor de tijdige en correcte afhandeling van alle incidenten op www.kpn.com, - beoordelen (van de prioriteiten) van change requests welke incidenten op zullen lossen, - member CAB (plv. voorzitter CAB), - aansturing externe leverancier bij incidenten, nieuwe changes/releases, - management teams voorzien van informatie bij hoge prioriteit incidenten, - organiseren en voorzitten van escalatie/evaluatie besprekingen, - herschrijven van het Incidentmanagement proces vanwege organisatorische verandering (overgang naar KPN ITNL). September 2006 - oktober 2006 : De Hypothekers Associatie te Rotterdam functie : Teamleider Systeembeheer (interim) ICT-landschap: Windows Server 2000/2003, Exchange, VMware, Linux, SQL server 2000/2003, Oracle, Middleware-systemen, SAN-oplossingen gebruikte methodieken: ITIL v2 - lijnverantwoordelijk voor 6 fte’s, - inventariseren van verbeterpunten op de afdeling Systeembeheer, - begeleiden/plannen van werkzaamheden van Systeem beheerders, - opzetten van een lokale helpdesk incl. beschrijven van processen. Juli 2003 – juli 2006 : Inter IKEA Systems B.V. te Delft functie : IT Coördinator ICT-landschap: Windows Server NT4.0/2000/2003, Exchange, VMware, SQL server 2000, Oracle, Middleware-systemen, SAN-oplossingen, TopDesk gebruikte methodieken: ITIL v2 - lijnverantwoordelijk voor 8 fte’s, - verantwoordelijk voor de planning en coördinatie van alle support activiteiten, - verantwoordelijk voor het dagelijkse en operationele beheer van de IT infrastructuur bestaande uit de IKEA Pilot Store en de Franchisor, - implementeren van een IT Helpdesk, inclusief werving en selectie van nieuw personeel, - implementeren van een IT Helpdesk systeem, TopDesk, - waarborgen van de kwaliteit van de IT Helpdesk en IT Operations activiteiten, - uitvoeren/begeleiden van diverse IT verbeteringsprojecten (Active Directory 2003, Exchange 2003, NAS, SQL Clustering t.b.v. Navision, SAN, data migratie, common client), - begeleiden van System Engineers en IT Support Technicians, - voeren van functioneringsgesprekken, - zorgen voor een goede werksfeer binnen de afdeling IT Operations, - adviseren aan gebruikers over het efficiënte gebruik van IT producten, - verantwoordelijk voor de aankoop van alle standaard IT gerelateerde producten, - contact behouden met externe leveranciers, - coördineren van activiteiten tussen twee zuster bedrijven (Waterloo, België en Helsingborg, Zweden), - opzetten en adviseren omtrent nieuwe organisatiestructuur, - coachen en begeleiden van medewerkers i.h.k.v. organisatorische verandering (van een “platte” IT-afdeling naar front-/backoffice model), - schrijven/beoordelen van verbeteringsvoorstellen, - schrijven van functie omschrijvingen, - houden van een medewerkertevredenheid onderzoek, - doorvoeren van high value quick wins, - implementeren van SLA’s. Januari 1989 – juni 2003 : - de Mondriaan Onderwijsgroep, Senior Systeem Beheerder, - KLM Webl@b, IT Specialist, - Parity Solutions, System Engineer, - Computer People, Coördinator Technical Support, gedetacheerd bij Adecco Personeelsdiensten, - Computer People, Systeem- / Netwerk Beheerder, gedetacheerd bij Adecco Personeelsdiensten, - RPA, Servicedesk Medewerker, gedetacheerd bij KLM Engineering & Maintenance, - Azlan Network Services, Junior System Engineer,gedetacheerd bij de Arbeidsvoorziening te Middelburg, - EDS, Helpdesk Medewerker t.b.v. Centraal Laboratorium Bloedtransfusie, Nuon, Rijkswaterstaat, Verenigde Glas Fabrieken, Socratel, KLM Catering Services, - Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, Beheerder Girale Spelcyclus, afdeling Operations, - Clyde Petroleum Exploratie, Technical Assistant, afdeling Well/Drilling Operations, - Raytheon Engineers & Constructors, Engineering Assistant op diverse projecten, - ABN Amro Bank, Kas-/Balie Medewerker, filiaal Hobbemaplein te Den Haag, - Pullman Hotel; Central, Dag- & Nacht Receptionist, - Nationale Nederlanden, Administratief Medewerker, afdeling Personeelszaken, - PTT Telecom, Administratief Medewerker, afdeling Coördinatie Centrum Vaste Verbindingen.
Datum van beschikbaarheid: 
7 februari 2013

CV Drs. H.M.E. Hengeveld

Korte omschrijving: 
Ambitieuze, creatieve en zelfstandige werknemer. Spontaan en communicatief.

 

 

Zie upgeload CV bestand

 

 

Branche: 
Overig
Functiegroep: 
Medisch / verzorging
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
zie CV
Datum van beschikbaarheid: 
1 juni 2013

CV HR en financieel specialist

Korte omschrijving: 
Mijn gezin en ik willen graag emigreren of langer verblijven op Bonaire.
Branche: 
Zakelijke dienstverlening
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Overige
Full- of parttime: 
Fulltime
Datum van beschikbaarheid: 
19 oktober 2012

Marco Klerks

Korte omschrijving: 
Ervaren teammanager/ adjunctvestigingsmanager
Branche: 
Arbeidsbemiddeling 
Functiegroep: 
Directie/management
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Papiaments
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
20 jaar werkervaring als (team)manager in de arbeidsbemiddeling. Coachende stijl van leidinggeven. Klant- en resultaatgericht.
Datum van beschikbaarheid: 
14 september 2012

Marit Röben

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Overige
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Datum van beschikbaarheid: 
11 september 2012
Inhoud syndiceren