kop

Onderwijs / Opleiding 

Docent

Geachte heer/mevrouw,

De reden dat ik een open sollicitatie stuur  is dat er enige onduidelijkheid is over de formatie voor het nieuwe schooljaar op het OSG Sevenwolden te Heerenveen waar ik op het moment werkzaam ben en ik dus op zoek ben naar een nieuwe werkomgeving om mezelf enige zekerheid te verschaffen. De reden dat ik op Bonaire les wil gaan geven, is dat mij dat een enorme uitdaging en ervaring lijkt. Ik ben dol op Bonaire en dit leek me de uitgelezen kans om deze stap te maken.

Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Onderwijs en wetenschap
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
zie CV
Datum van beschikbaarheid: 
1 september 2014

Student zoekt een full time baan***

Geachte geintreseerden,

Hierbij zou ik graag in aanmerking willen komen voor een baan op Bonaire.
Doordat ik heel graag terug wilt komen naar mijn geboorte land, zou ik eerst een baan moeten vinden om een doel voor ogen te hebben.

Mijn naam is Edmien Martis, ik word binnenkort 25 jaar en heb een zoontje van bijna 4 jaar.
Ik woon al sinds mijn tiende in Nederland en daarom is het nu hoogtijd geworden om naar mijn geboorte land terug te keren. 

Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Onderwijs en wetenschap
Werk / Denkniveau: 
MBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Papiaments
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
zie bijlage.
Datum van beschikbaarheid: 
1 december 2014

Ervaring en Expertise***

Korte omschrijving: 
"Antilliaan", boordevol ervaring en expertise.

Om met de deur in huis te vallen: ik wil graag weer terug naar wat we voorheen de Antillen noemden. Het is mijn geboortegrond en ik voel me hier thuis. Ik heb hier op school gezeten en heb er gewerkt. Naast Papiamentu beheers ik natuurlijk ook Nederland en Engels. Ik ken de cultuur.

Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Directie/management
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Papiaments
Overige
Full- of parttime: 
Parttime
Werkervaring: 
Organisatie-ontwikkeling, communicatie, training en coaching (1984-nu) OSK communicatie + ontwikkeling. Adviseur/trainer/directeur (NL). Toezon.com. Adviseur/trainer/coach (Turkije, Nederland, Curaçao en Bonaire) Theater/foto/film (1974-nu) Fotografie en achtergond projectie theaterproductie Cultureel Centrum Curaçao. Theatergroep Tayer Pa Arte Dramatiko en TIEDRIE, theater uit de 3e wereld o.l.v. Edsel Samson. (Curaçao & NL). Fotografie en grafisch ontwerp poster, programma’s etc. voor diverse theaterproducties. V.O.F. Imprimé. Drukwerkbegeleiding, grafische vormgeving en fotografie (NL). Fotografie: stills filmfestival Almere Life<20 o.l.v. Edsel Samson. Fotografie t.b.v. diverse media van OSK communicatie + ontwikkeling. Onderwijs (1970-1984): Pedagogische Academie (NL), 6 jaar onderwijs (NL), Taalactiveringsprogramma Amsterdam, teamleider basisschool Bijlmermeer. Leerkracht en projectleider onderwijsvernieuwing Beatrixschool, Curaçao. Directeur basisschool ’t Holthuus, Huissen. Expertise Organisatie-ontwikkeling De mensen in een organisatie zijn altijd mijn uitgangspunt. Want als zij veranderen en ontwikkelen verandert en ontwikkelt de organisatie. Wat hebben zij nodig in de huidige of toekomstige situatie? Groei Het begeleiden van organisaties in hun groei en het bewaren van flexibiliteit en de factoren die bepalend waren voor groei en succes. (Fleet Support, Huntleigh Healthcare, Mitex, Baas en Roost maintenance, Acoat Selected bedrijven van Sikkens, Akzo, OIM, KPN.) Sluiting, reorganisatie en inkrimping Sluiting, reorganisatie en inkrimping vraagt erg veel van medewerkers. Heroriëntatie op de toekomst en afscheid nemen van collega’s zijn de belangrijkste thema’s. Het vraagt een groot inlevingsvermogen van management en een zeer zorgvuldig proces. Een conflict kan snel ontstaan en kan de relatie tussen werknemers en management ernstig verstoren. (Kodak, Ziekenhuizen in de provincie Groningen en Noord Brabant.) Fusie, overname Begeleiding van fuserende organisaties. Daar waar mensen uit verschillende bedrijfsculturen samen willen of moeten werken vraagt dat de nodige aandacht. Het zijn complexe processen die tijd, zorgvuldigheid en aandacht vragen. Met name daar waar fusies gerealiseerd worden met het oog op efficiëntie blijkt de effectiviteit van de organisatie er op achteruit gaat. (Mitex, Chrysler, Hartingbank, Mercedes-Benz Nederland, waterschap Noorderzijlvest.) Conflicten en onvrede Soms kan onvrede, oud zeer, stroeve samenwerking hele afdelingen verlammen. Intern is dat nauwelijks op te lossen omdat vaak management deel uit maakt van het probleem. Samenwerkend met werknemers en management kan ik vastgelopen afdelingen weer vlot trekken. Meestal komen afdelingen er gemotiveerder en sterker uit dan ze ooit waren. (Bruna, installatiebedrijf met hoofdvestiging Zwolle, Mercedes-Benz Nederland.) Coaching Individuele coaching Soms willen mensen even stilstaan en zich herorienteren. Soms lopen ze vast in een sterk veranderende organisatie of hebben het gevoel dat ze in een andere richting verder willen. Even op de plaats rust en weer helder krijgen wat je wil en hoe je dat wilt bereiken. Fleet Support, (Mercedes Benz Nederland, Medipoint, Huntleigh Healthcare, TeNet, I-bridge, etc.) groepscoaching Met name managementteams die in de loop van de tijd en ontwikkelingen hu gezamenlijkheid en teamgeest verwaarloosden. Of teams die van samenstelling veranderden en opnieuw hun visie en doel willen vaststellen. En willen stil staan bij de wijze waarop ze daaraan willen werken. (Sara Lee, Mercedes-Benz Nederland, Mitex, OIM, AXA-verzekeringen.) Trainingen Trainingen leidinggeven Ook hier stel ik afhankelijk van de vraag van deelnemers en organisatie ik het programma samen. Voor leidinggevenden die starten met een nieuwe afdeling heb ik een speciaal programma voor een snelle effectieve start. Feedbacksessies met medewerkers en leidinggevenden zijn ook activiteiten die snel tot verbetering leiden. (Mercedes-Benz Nederland, Chrysler, Mitex, Fleet Support, Focwa, GE.) Communicatie Mijn ervaring op communicatiegebied is zeer breed. Van de productie van communicatiemiddelen voor theaterproducties tot en met het adviseren van organisaties zoals Mecerdes-Benz en de Rabobank bij hun communicatiebeleid. Van het realiseren van een website voor een moderetailer tot en met het opzetten van een afdeling communicatie-opleidingen voor OSK. (Yo medical, NS, Huntleigh Healthcare, Human Company, Wehkamp) Communicatietrainingen Afhankelijk van de vraag van deelnemers en organisatie stel ik het programma samen. De thema’s zijn zeer divers: persoonlijke communicatie, presenteren, effectief/creatief schrijven, marketingcommunicatie etc. Sinds 1985 ontwikkel en voer ik communicatietrainingen voor tal van oraganisaties. (Ahold, Gemeente Arnhem, Doetichem e.a., Provincie Noord Holland, Emcart, IPC, Selibon, bonaire, Holland Casino, Yo medical, Emcart.) Fotografie In 1972 kocht ik mijn eerste spiegelreflexcamera. Toen is mijn passie voor fotografie ontstaan. Fotograferen is voor mij niet het registreren van de werkelijkheid, maar veel meer het interpreteren van de werkelijkheid zoals ik die zie. Beeldvorming is een essentieel aspect van communicatie en daarmee onlosmakelijk verbonden met mijn werk. Bovendien kunnen foto’s vertellen over emoties en de “ziel” van organisaties. Ik fotografeer vooral mensen in relatie met elkaar en hun omgeving. Het dwingt me goed naar mensen te kijken en te observeren. Fotografie is voor mij een inspiratiebron om bij mijn werk als adviseur organisatieontwikkeling telkens de creatieve benadering te kiezen. Focussen, een nieuw standpunt, een ander of breder kader, een scherp beeld hebben van zijn misschien niet voor niets begrippen die in beide vakgebieden voorkomen. Fotografie, communicatie en organisatie-ontwikkeling zijn voor mij werkvelden die naadloos aansluiten en in elkaar overlopen. Ik maak eigen werk en ik fotografeer in opdracht. Tentoonstelling “See the children play” (Curaçao en Huissen, Nederland) Theaterfotografie voor theatergroepen Tayer pa arte Dramatiko en Tie3, Stills voor filmfestival Life<20, reportages en portretten voor diverse organisaties zoals Emcart, Medipoint, Huntleigh Healthcare, IPC, Yo medical etc.
Datum van beschikbaarheid: 
2 april 2014

Docent

Korte omschrijving: 
Docent in het mbo, voornamelijk werkzaam met ( kansarme) jongeren .

Graag zou ik de uitdaging willen aangaan om jongeren, jong volwassenen een gedegen opleiding op Bonaire te kunnen geven. Mijn hart en expertise ligt voornamelijk bij mbo 1 en 2.

Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Onderwijs en wetenschap
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Voornamelijk werkzaam met (kansarme) jongeren. Zie cv.
Datum van beschikbaarheid: 
1 augustus 2014

Docent Zorg & Welzijn en SocialWorker ***

Korte omschrijving: 
Ik ben hulpverlener en ik doceer.
Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Onderwijs en wetenschap
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Papiaments
Spaans
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Ik werk meer dan 10 jaar in de zorg. Ik ben ook Sociaal Pedagogische Hulpverlener, dus ik kan ook die kant opgaan voor een eventuele baan.
Datum van beschikbaarheid: 
20 februari 2014

MEd, Post HBO

Korte omschrijving: 
Master of Education, specialisatie Orthopedagogiek
Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Onderwijs en wetenschap
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
. In mijn arbeidsverleden in Nederland heb ik mij naast lesgevende taken ook bezig gehouden met leerlingenzorg (inclusief het verzorgen van trainingen zoals de Faalangst Reductie, Sociale Vaardigheden, Studie Vaardigheden enz.) alsook diagnostiek, eerst als intern begeleidster op een Lom school in Amsterdam later o.a. als loketfunctionaris (begeleidster aanloopgroep) bij het Regionaal Expertise Centrum (REC) IV. Het coachen en begeleiden van collega’s en stagiaires, op het gebied van de bij de individuele leerling passende onderwijshulpverlening (onderwijs op maat) behoorde daarbij o.a. eveneens tot mijn taken. Ik kan u verzekeren dat ik, op de werkvloer in Nederland, een zeer goede ‘leerschool’ gehad heb, waarbij ik al in mijn eerste baan, als intern begeleidster, ervaring heb opgedaan met het ontwikkelen van onderwijsinhoudelijk (school)beleid maar ook met het schrijven van beleidsdocumenten. Tevens ben ik, m.n. bij mijn laatste werkgever ook voortdurend in de gelegenheid gesteld mijn kennis ‘bij te spijkeren’ door een groot aanbod van in-company trainingen, en ben ik in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan regionale onderwijs ‘vernieuwende’ projecten, vanwege de uitvoer van (kleine en middelgrote) projecten zoals bijv. het project ‘Herstart’, alsook het ‘Roma-Project’ in Amsterdam Zuid-Oost. Na emigratie vanwege gezondheidsredenen (het klimaat) heb ik mij in de afgelopen 5 jaar in Suriname als kleine zelfstandige in de afgelopen jaren bezig gehouden met de diagnostiek, het adviseren en begeleiden van leerkrachten mbt individuele zorgleerlingen binnen het reguliere basis- en voortgezet onderwijs, het verzorgen van trainingen aan kinderen en ouders alsook het verzorgen van studiedagen op scholen. Tevens ben ik betrokken geweest bij de doorstart van een Nederlandse V.O. school in Suriname, waarbij ik, vanwege het gebrek aan expertise op dat moment binnen deze school, mij voornamelijk heb bezig gehouden met het ontwikkelen van de benodigde beleidsdocumenten tbv de subsidiënt, het NOB, alsook de Nederlandse onderwijsinspectie Buitenland.
Datum van beschikbaarheid: 
4 februari 2014

Dame HBO-er zoekt baan ***

Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Onderwijs en wetenschap
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Papiaments
Spaans
Full- of parttime: 
Fulltime
Datum van beschikbaarheid: 
2 januari 2014

Nederlands tekstschrijver/docente Nederlands/docente creatief schrijven

Korte omschrijving: 
reclameteksten, webteksten, artikelen, lessen Nederlands en creatief schrijven
Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Parttime
Datum van beschikbaarheid: 
6 december 2013

Docent LO/ Sport Docent

Het begeleiden en het ontwikkelen van mensen zit er bij mij altijd al in, zo heb ik dat inmiddels in de sport en in het onderwijs al ervaren. Mensen helpen en ondersteunen in hun ontwikkeling spreekt mij aan, als mensen een probleem of welk probleem dan ook hebben, dan kunnen ze bij mij altijd terecht met vragen. Ik ben een doorzetter en altijd opzoek naar mogelijke verbeteringen en oplossingen. Als ik mij ergens voor inzet kan men er van op aan dat ik me voor de volle 100% zal inzetten

Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Onderwijs en wetenschap
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
2013-heden Fitness school Sense, Hoogezand Fitness instructeur 2012-2013 SC Veendam, Veendam ( 1e divisie) Functie: assistent trainer 1e elftal/video analist 1e elftal Project leider ‘SC Veendam in de maatschappij’ 2011- 2012 Docent lichamelijke opvoeding, Rehoboth, Hoogezand Functie: gym docent 2011-2012 SC Veendam, Veendam ( 1e divisie) Functie: assistent trainer 1e elftal/ video analist 1e elftal 2010- 2011 SC Veendam, Veendam ( 1e divisie) Functie: assistent trainer 1e elftal/ video analist 1e elftal 2009-2010 BV Veendam, Veendam ( 1e divisie) Functie: assistent trainer 2 elftal / video analist 1e elftal 2008- 2009 BV Veendam, Veendam Functie: assistent trainer 2 elftal / wedstrijd analyticus 1e elftal 2007-2008 Trainer vv Holwierde 1e klasse (amateur) Functie: assistent trainer 2006-2007 Trainer vv Holwierde 1e klasse (amateur) Functie: assistent trainer
Datum van beschikbaarheid: 
5 december 2013

CV Nico van Riemsdijk

Korte omschrijving: 
Flexibel Collegiaal Integer
Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Reclame en communicatie
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Overige
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Docent processen en systemen, Coach, Trainer, Verkoper, Projectleider
Datum van beschikbaarheid: 
12 oktober 2013
Inhoud syndiceren