kop

Study & Career Event 2019

De voorzitter van de stichting BanBoneiruBek, Mevrouw Fernandes Pedra heeft het jaarverslag van de Study & Career Event 2019 aangeboden aan Nolly Oleana van OCW.

Wederom organiseerde Fundashon Ban Boneiru Bèk (BBB) het Study & Career Event (SCE). Dit jaar is gekozen voor maandag 11 november 2019 met als locatie wederom Jong Bonaire.

In mei 2019 zijn Skills NC en BBB voor het eerst weer bij elkaar gekomen, om de datum van het SCE vast te stellen en over de opzet van de dag te beslissen. Er is in totaal 3 keer overleg gevoerd tussen de organisatoren. Daarbuiten is meerdere keren overlegd met de verschillende afdelingen van de SGB. 

Het evenement wordt elk jaar georganiseerd op een datum die aansluit op de Studie en Beroepenmarkt op Curaçao. Voor Bonaire is dit jaar weer voor de maandag voorafgaand aan Curaçao gekozen. Nu de beroepenmarkt op Curaçao een dag later begint (woensdag in  plaats van donderdag) is er voor de standhouders voldoende tijd tussen de twee evenementen.

Concluderend kunnen we stellen dat het evenement naar tevredenheid is georganiseerd. De presentaties in de klassen zijn dit jaar niet alleen georganiseerd voor de VMBO, HAVO en VWO, maar ook voor de MAVO. Op deze manier breiden we de presentaties steeds verder uit: standhouders stellen het op prijs dat ze naast de informatiemarkt ook een wat uitgebreider verhaal kunnen houden voor een specifieke doelgroep. In dit jaarverslag wordt geëvalueerd hoe het evenement en de voorbereiding daarvan zijn verlopen. Ook zal een financieel overzicht worden gegeven.

Jaarverslag is hier te lezen.

 

 

Door de SGB leerlingen is BONHATA als beste stand uitgeroepen!

           

16e Studie & Beroepenmarkt op Bonaire

 

          Programma                 Floorplan

 

The Study & Career Fair 2019 is powered by:

 

Aansluitend op de Studie & Beroepenmarkt op Bonaire volgt Curacao op 13 en 14 november