kop

StudyChoiceCaribbean 2020

Midden 2020 heeft het team van de study fair Bonaire beslist om geen Studie & Beroepenmarkt te organiseren op Bonaire, mede ook doordat de andere eilanden een fysieke Study fair te mogelijk achten. Toch wilde het team de aankomende studenten die een studie keuze moesten maken in december een alternatief bieden en dat in de vorm van een online studiekeuze mogelijkheid. Zo is een platform gemaakt voor alle eilanden waarop presentaties gezien konden worden. De naam is toen geintroduceerd als  StudyChoiceCaribbean. Een nieuwe website www.studychoicecaribbean.com is in de lucht gebracht. Op maandag 9 en woensdag 11 november waren er voor de studenten, ouders en docenten meer dan 50 presentaties te zien. De presentaties waren van Universiteiten, Hogescholen en Colleges uit de USA, Canada, Cariben en Nederland.

Deze presentaties zijn allen in een cloud ondergebracht en zijn tot 10 maanden na de opname te zien voor de studenten samen met hun ouders. Ook klassikaal zijn deze presentaties te bespreken met de decanen en mentoren.

De twee dagen in november is de doelgroep leerlingen van HAVO-5, MBO-4 en VWO-6 geweest. Maar doordat de presentaties gratis te zien waren konden ook andere klassen daar aan deelnemen.

De presentatoren kregen maximaal 45 minuten de tijd om hun presentatie te doen, maar zij kregen ook de mogelijkheid om via de chat vragen van de leerlingen te beantwoorden. De meeste onderwijsinstellingen hebben gekozen om 20 minuten te presenteren en 25 minuten vragen te beantwoorden. De Engelse taal werd het meeste gebruikt om zo alle leerlingen van de eilanden te bereiken.

De bedoeling is om dit evenement jaarlijks te blijven organiseren. Echter het zal NIET meer door deze stichting aangeboden worden maar door een nieuwe stichting STUDYCHOICECARIBBEAN.

Deze stichting BanBoneiruBek zal de fysieke studie & Beroepenmarkt blijven doen. Mocht de Corona pandemie zijn overwonnen, dan zal de volgende Studie & Beroepenmarkt in februari 2021 plaatsvinden op Bonaire.