kop

Stand van zaken over zorg in het Caribisch gebied

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw. drs. E.I. Schippers heeft op 22 december 2015 een Commissiebrief naar de Tweede Kamer gestuurd inzake

Verzoek om stand-van-zaken-brief over zorg in het Caribisch gebied 

In deze brief gaat de minister in op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van curatieve zorg, langdurige zorg, ondersteuning en jeugdzorg.

Op verzoek van de Tweede Kamer is de Commissie Goedgedrag (Werkgroep Zorg Caribisch Nederland) ingesteld. In deze commissie hebben bestuurders en zorgprofessionals afkomstig van de drie eilanden zitting gehad. De opdracht aan de commissie Goedgedrag was om voor de lange(re) termijn een plan op te stellen voor de zorg in Caribisch Nederland. In februari 2014 heb ik u het advies van de Commissie Goedgedrag (TK 31 568, nr. 135) toegestuurd.

Op basis van dit advies zal de zorg in de periode 2014-2020 in Caribisch Nederland verder worden verbeterd richting een voor Europees Nederland aanvaardbaar niveau, rekening houdend met de culturele, geografische en andere verschillen tussen het Europese en het Caribische deel van Nederland. Het gaat hierbij om een goed functionerend, duurzaam stelsel van zorg, dat voor alle rechthebbenden in gelijke mate toegankelijk is.

Lees meer

Redactie: Wij missen de factor inwoners groei. (>800 per jaar)