kop

MEd, Post HBO

Korte omschrijving: 
Master of Education, specialisatie Orthopedagogiek
Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Onderwijs en wetenschap
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
. In mijn arbeidsverleden in Nederland heb ik mij naast lesgevende taken ook bezig gehouden met leerlingenzorg (inclusief het verzorgen van trainingen zoals de Faalangst Reductie, Sociale Vaardigheden, Studie Vaardigheden enz.) alsook diagnostiek, eerst als intern begeleidster op een Lom school in Amsterdam later o.a. als loketfunctionaris (begeleidster aanloopgroep) bij het Regionaal Expertise Centrum (REC) IV. Het coachen en begeleiden van collega’s en stagiaires, op het gebied van de bij de individuele leerling passende onderwijshulpverlening (onderwijs op maat) behoorde daarbij o.a. eveneens tot mijn taken. Ik kan u verzekeren dat ik, op de werkvloer in Nederland, een zeer goede ‘leerschool’ gehad heb, waarbij ik al in mijn eerste baan, als intern begeleidster, ervaring heb opgedaan met het ontwikkelen van onderwijsinhoudelijk (school)beleid maar ook met het schrijven van beleidsdocumenten. Tevens ben ik, m.n. bij mijn laatste werkgever ook voortdurend in de gelegenheid gesteld mijn kennis ‘bij te spijkeren’ door een groot aanbod van in-company trainingen, en ben ik in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan regionale onderwijs ‘vernieuwende’ projecten, vanwege de uitvoer van (kleine en middelgrote) projecten zoals bijv. het project ‘Herstart’, alsook het ‘Roma-Project’ in Amsterdam Zuid-Oost. Na emigratie vanwege gezondheidsredenen (het klimaat) heb ik mij in de afgelopen 5 jaar in Suriname als kleine zelfstandige in de afgelopen jaren bezig gehouden met de diagnostiek, het adviseren en begeleiden van leerkrachten mbt individuele zorgleerlingen binnen het reguliere basis- en voortgezet onderwijs, het verzorgen van trainingen aan kinderen en ouders alsook het verzorgen van studiedagen op scholen. Tevens ben ik betrokken geweest bij de doorstart van een Nederlandse V.O. school in Suriname, waarbij ik, vanwege het gebrek aan expertise op dat moment binnen deze school, mij voornamelijk heb bezig gehouden met het ontwikkelen van de benodigde beleidsdocumenten tbv de subsidiënt, het NOB, alsook de Nederlandse onderwijsinspectie Buitenland.
Datum van beschikbaarheid: 
4 februari 2014