kop

Gedragsspecialist/ Pedagogisch didactisch adviseur

Korte omschrijving: 
Directe hulp en advisering op het moment dat een school/instelling dit nodig heeft

 

Competenties:
Directe hulp en advisering op het moment dat de school dit nodig heeft
Ondersteunen van directies/ intern begeleiders in het verduidelijken van de missie en de visie van de school en het verduidelijken en bewaken van de grenzen in hun zorg en onderwijs.
Leerkrachten in hun eigen klassen situatie helpen bij het neerzetten van een goed pedagogisch klimaat en structuur. 
Verbeteren van het klassen management. 
Leerlingen individueel of samen met de leerkracht/intern begeleider, coachen in gedrag-, leer- en - of werkhoudingsproblemen
Het professionaliseren van het schoolteam in het aanleren van goed gedrag met pedagogische tact waardoor er school breed minder gedragsproblemen zullen voorkomen
Het professionaliseren van het zorgteam. Dit gebeurt volgens het kwaliteitskader van het Nederlands Jeugd Instituut en de hieronder vermelde uitgangspunten;
het versterken van de handelingsbekwaamheid van de school (directie, IB en leerkrachten) in het bieden van onderwijs dat past bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen, ook als specifieke zorg/ondersteuning nodig is;
aantoonbaar meer preventief werken in het bieden van een passend aanbod voor de leerling;
stimuleren van een goede samenwerking en afstemming met andere partijen die betrokken zijn bij de ondersteuning van de leerlingen en hun ouders.
Opleidingen en kwalificaties
Competentietrainer
Doelgroep: kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar Kinderen op de basisschool en jongeren op de middelbare school die sociale vaardigheidstekorten hebben. 
Doel: Het doel van de competentietraining is om kinderen en jongeren voldoende sociaal vaardig te maken om adequaat te kunnen functioneren in dagelijkse situaties. 
Psycho- educatie/SOVA- trainer
Doelgroep: Leerlingen met een gedragsstoornis, vanaf groep 6 basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. 
Doel: Sociaal vaardig ben je als je op een ‘handige’ manier kunt omgaan met anderen. Een voorwaarde om goed te kunnen omgaan met anderen, is dat je kunt omgaan met jezelf. Dat leren deze kinderen bij psycho- educatie. Daarna volgt de SOVA training in groepsverband. De combinatie van psycho- educatie en sociale vaardigheidstraining is heel effectief gebleken.Trainer ’Teken je gesprek’, een interactieve visuele gespreksmethode voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen
MindfulKidstrainer / aandachttraining
Doelgroep: De training is geschikt voor leerlingen vanaf groep 4. Het programma kan op maat worden verzorgd. 
Doel: Deze aandachttraining leert kinderen/jongeren bewuster omgaan met hun aandacht en met stressvolle gebeurtenissen, waardoor de sfeer in de klas verbetert, kinderen zich beter kunnen concentreren en beter met spanning en problemen kunnen omgaan, op school en thuis.
Trainer Zelfcontrole, leren omgaan met boosheid
Doelgroep: Kinderen met agressief, opstandig en/of explosief gedrag vanaf groep 5 t/m de brugklas van het voortgezet onderwijs. Contra- indicatie: kinderen met autisme.  
Doel: De training ‘Leren omgaan met boosheid’ helpt leerlingen en school om de vicieuze cirkel van agressief, opstandig gedrag en negatieve bekrachtiging te doorbreken.
Co- teacher
Doelgroep: Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs
Doel: Bij Co- teaching gaat de leraar samen met de coach, op basis van gelijkwaardigheid, een traject van een aantal lessen in de eigen klas in, waarbij de rollen van leraar/observator wisselen.
Master Special Educational Needs: leraar speciaal onderwijs met als afstudeerrichting ambulante begeleiding
2008 Cogmed coach (Beter Brein, werkgeheugen trainer)
Doelgroep: Jongeren van 6 tot 18 jaar met concentratieproblemen.
Doel: Blijvende verbeteringen van het werkgeheugen, concentratievermogen en controle over impulsief gedrag en doorzettingsvermogen
1998 BIG Sociale vaardigheidstrainer
Doelgroep: jongeren van 6 tot 18 jaar voor zowel individuele als groepsgerichte trainingen  
1994-1996 Pabo: Hanzehogeschool te Groningen
 sept. t/m nov. ‘95 cursus “multicultureel onderwijs”, te Lund (Zweden)
1989-1993 HBO-J: Noordelijke Hogeschool Noord- Nederland te Leeuwarden

Competenties/vaardigheden:
Het professionaliseren van het zorgteam. Dit gebeurt volgens het kwaliteitskader van het Nederlands Jeugd Instituut en de hieronder vermelde uitgangspunten;

 

het versterken van de handelingsbekwaamheid van de school (directie, IB en leerkrachten) in het bieden van onderwijs dat past bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen, ook als specifieke zorg/ondersteuning nodig is;

aantoonbaar meer preventief werken in het bieden van een passend aanbod voor de leerling;
stimuleren van een goede samenwerking en afstemming met andere partijen die betrokken zijn bij de ondersteuning van de leerlingen en hun ouders.

Opleidingen en kwalificaties
Competentietrainer
Doel: Het doel van de competentietraining is om kinderen en jongeren voldoende sociaal vaardig te maken om adequaat te kunnen functioneren in dagelijkse situaties. 

Psycho- educatie/SOVA- trainer
Doel: Sociaal vaardig ben je als je op een ‘handige’ manier kunt omgaan met anderen. Een voorwaarde om goed te kunnen omgaan met anderen, is dat je kunt omgaan met jezelf. Dat leren deze kinderen bij psycho- educatie. Daarna volgt de SOVA training in groepsverband. De combinatie van psycho- educatie en sociale vaardigheidstraining is heel effectief gebleken.

Trainer ’Teken je gesprek’, een interactieve visuele gespreksmethode voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen

MindfulKidstrainer / aandachttraining
Doel: Deze aandachttraining leert kinderen/jongeren bewuster omgaan met hun aandacht en met stressvolle gebeurtenissen, waardoor de sfeer in de klas verbetert, kinderen zich beter kunnen concentreren en beter met spanning en problemen kunnen omgaan, op school en thuis.

Trainer Zelfcontrole, leren omgaan met boosheid  
Doel: De training ‘Leren omgaan met boosheid’ helpt leerlingen en school om de vicieuze cirkel van agressief, opstandig gedrag en negatieve bekrachtiging te doorbreken.

Co- teacher
Doel: Bij Co- teaching gaat de leraar samen met de coach, op basis van gelijkwaardigheid, een traject van een aantal lessen in de eigen klas in, waarbij de rollen van leraar/observator wisselen.

Master Special Educational Needs: leraar speciaal onderwijs met als afstudeerrichting ambulante begeleiding

Cogmed coach (Beter Brein, werkgeheugen trainer)
Doel: Blijvende verbeteringen van het werkgeheugen, concentratievermogen en controle over impulsief gedrag en doorzettingsvermogen

BIG Sociale vaardigheidstrainer
Doelgroep: jongeren van 6 tot 18 jaar voor zowel individuele als groepsgerichte trainingen  

1994-1996 Pabo: Hanzehogeschool te Groningen

 sept. t/m nov. ‘95 cursus “multicultureel onderwijs”, te Lund (Zweden)

1989-1993 HBO-J: Noordelijke Hogeschool Noord- Nederland te Leeuwarden

Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Onderwijs en wetenschap
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Overige
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Periode: 04-2006 - heden (0,8 wtf) Regionaal expertise centrum Noord- Holland (REC 4.5) / Gedragpunt Functie: Preventief Ambulant Begeleider (PAB’er) Periode: 08- 2013- heden (0,2 wtf) Samenwerkingsverband Velsen- IJmond- Noord Functie: Pedagogisch Didactisch Adviseur (PDA’er) Periode: 02- 2000 - 04 2006 Stichting Speciaal Onderwijs Midden- Nederland te Utrecht Berg en Boschschool (REC4school) Functie: leerkracht op de SO afdeling Periode: 02- 1997- 02-2000 Stichting Parkschool (REC4 school/ZMOK- onderwijs) te Alphen aan den Rijn Functie: leerkracht op de SO- afdeling
Datum van beschikbaarheid: 
1 februari 2015