kop

Fundashon BanBoneiruBek bestaat 7 jaar

Zaterdag 22 februari 2014 heeft de stichting BanBoneiruBek haar zeven jarig bestaan gevierd.

Enkele punten kwamen ter spraken

  1. De voorzitter van de Studie- & Beroepenmarkt Commissie (SBM commissie) mevrouw Lilian Paula-Crestian heeft haar jaarverslag 2013 aangeboden aan de voorzitter van BanBoneiruBek mevroeu Celia Fernandes Pedra
  2. Na 10 jaar voorzittersschap van de SBMcommissie heeft mevrouw Lilian Paula- Crestian het bestuur van BanBoneiruBek haar afscheid aangekondigd. Deze tien jaar waren niet makkelijk als voorzitter van de SBM. Veel tegenslagen en ookwerd er veel improvisatie vereist. Mevrouw Fernandes Pedra dankte mevrouw Paula Crestian voor alles wat zij gedaan heeft voor de SBM.
  3. De vooruitzichten waren tot verkort erg somber voor de SBM. De SBM kreeg jaarlijks een kleine financiele ondersteuning in de kosten, eerst van de AMFO en daarna van de SGB. Doordat de commissie met vrijwilligers werkt is het mogelijk een jaarlijkse SBM te organiseren met weinig geld SGB en hulp van sponsors. Echter ook dat kleine beetje ondersteuning viel weg voor dit jaar, omdat de SGB zelf gekort werd. Het ministerie van OC&W liet ons vorige week weten dat zij deze financiele steun gaat geven voor een periode van 3 jaar. Pabien!