kop

ervaren zorg en welzijn

Korte omschrijving: 
specialist sterk gedragsgestoord en specialist stoornis autisme spectrum
Branche: 
Zorg / Welzijn
Functiegroep: 
Overige
Werk / Denkniveau: 
HBO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
06/2011 – 07/2012 Hoofd ambulant Enter en Coaching Assen • Coördineren/leidinggeven personeel. • Opvangen begeleiden personen met gedragsproblemen. • Contacten GKB, banken, scholen, uitkeringsinstantie, artsen, jobcoaching, politie, reclassering. • Aanvraag PGB. 05/2009 – 06/2011 Pedagogisch Medewerker B Behandelcentrum Woodbrookers Korte Hemmen • Workshops geven aan personeel m.b.t. omgaan met autisme, ODD- CD, PDD en ASS; • Schrijven van behandelplannen; • Contacten met ouders/verwanten en de begeleiding van ouders binnen het systeem van de jongeren; • Voeren van mentor gesprekken. 03/2010 – 06/2010 Persoonlijk begeleider (14 uur) Promens Care (Zorgboerderij Peest) • Eén op één begeleiding van cliënt die te maken heeft met moeilijk verstaanbaar gedrag; 05/2008 – 03/2010 Persoonlijk begeleider Hanzeborg (Appelscha) • Begeleiden van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag , licht verstandelijk gehandicapt, psychische problematiek en verslavingsproblematiek; • Schrijven van dagprogramma , • Schrijven van behandelingsplannen, • Voeren van interdisciplinair overleg. 06/2007 – 05/2008 Persoonlijk begeleider Van Boeijen (Assen) • Begeleiden van cliënten (één op één) met moeilijk verstaanbaar gedrag bij dagbesteding en wonen; • Begeleiding van verschillende teams; • Begeleiding van SPW en SPH stagiaires; • Schrijven van behandelingsplannen; • Overleg met psychiater en agoog; • Begeleiding van ouders. 04/2000 – 06/2007 Groepsbegeleider, activiteitenbegeleider en bewegingsmedewerker Talant (Beetsterzwaag) • Begeleiding van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag SG LVG; • Diverse projecten; • Begeleiding SPW, SPH, CIOS stagiaires. 04/1997 – 04/2000 Jongerenwerker Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (AZC Drachten, Kollum) • Begeleiding van alleenstaande minderjarige asielzoekers, • Organiseren van gespreksgroepen, culturele activiteiten en sportactiviteiten. 08/1993 – 04/1997 Groepsleider Stichting de Zijlen • Begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking 06/1988 – 08/1993 Groepsleider Barthimeushage
Datum van beschikbaarheid: 
5 augustus 2012