kop

Wet van 1 november 2017, houdende verandering in de Grondwet voor Caribische openbare lichamen

Wet van 1 november 2017, houdende
verandering in de Grondwet, strekkende tot het
opnemen van een constitutionele basis voor
Caribische openbare lichamen en het regelen
van een kiescollege voor de Eerste Kamer

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Wet van 1 november 2017, houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer