kop

Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) gereed

 

Het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) is klaar en werd gistermiddag 16 juni 2010 aan de pers gepresenteerd. Het voorontwerp om precies te zijn, want het plan moet nog door de Eilandsraad worden geaccordeerd.

Voordat het zover is, komen er nog twee informatieavonden voor de bevolking en publieke hoorzittingen. Gedeputeerde Anthony Nicolaas, Miguel Martis (hoofd van DROB) en adviseur van de gezaghebber Niels Bots presenteerden het plan met gepaste trots.

Nicolaas noemde het een ‘historische dag voor Bonaire’: “Eindelijk hebben we een ROB, sinds de bestuurders van Bonaire samen met Nederland in 2007 tot een akkoord kwamen dat het er moest komen. Bonaire is het eerste Antilliaanse eiland met zo’n compleet plan. En het ROB wordt ook digitaal beschikbaar. Mensen kunnen op internet op het plan inzoomen op een perceel en precies zien wat daar wel of niet gebouwd mag worden.” Hij bedankte alle medewerkers van de vele diensten die aan het plan hebben gewerkt. Zo zijn er zes werkgroepen, elk met een ander thema als economie of natuur, die zich er sinds begin 2009 over hebben gebogen. Het ROB is gemaakt voor de komende vijf jaar, tot 2015. Dan moet het worden geëvalueerd om te kijken of wijzigingen nodig zijn.

Martis lichtte het ROB toe: “Het is ontworpen op basis van de natuur en identiteit van Bonaire. Wat is de visie over Bonaire en wat zijn de wensen van de bevolking voor de ontwikkeling van het eiland, zijn vragen die hierin belangrijk waren. Het project om te komen tot het plan heet ‘Huntu pa un Boneiru balansá’. We hebben dit sámen gedaan, voor een uitgebalanceerd Bonaire.” Op de kaart zijn grote stukken groen ingekleurd, voor natuurgebied. Daaronder vallen ook de vijf zogeheten Ramzar-gebieden Lac, Pekelmeer, Gotomeer, Klein Bonaire en Washtington-Slagbaai. Her en der is wat paars te zien, voornamelijk buiten de bebouwde kom, waar industriële activiteiten toegestaan zijn. En ook de kunuku-gebieden hebben een eigen kleur, lichtgroen. De hele oostkust en het gebied Bolivia is lichtpaars, wat staat voor ‘open natuurgebied’.

Het plan gaat uit van maximaal een verdubbeling van de bevolking tot 2015. Dus van ruim 15.000 inwoners tot maximaal 30.000. Als de bevolking groeit, zijn investeringen in de infrastructuur wel noodzakelijk, zo adviseren de werkgroepen. Ook stellen zij dat een compacte stad de voorkeur heeft boven uitbreiding naar buiten. Kralendijk lijkt uit de lucht gezien op een gatenkaas en er zijn dus nog genoeg lege stukken die eerst opgevuld kunnen worden. Verder moet zware industrie zo ver mogelijk verwijderd zijn van woonwijken en toeristische gebieden. Op dit moment is zo’n tien procent van het eiland bebouwd of ontwikkeld, dat zal over een aantal jaar naar zo’n 18 procent gaan, verwacht Martis.

Op 29 juni wordt in jeugdhuis Jong Bonaire de eerste informatiebijeenkomst over het ROB gehouden. Op 1 juli gebeurt dat in het Sentro di Bario van Rincon. De bedoeling is dat het plan daarna een maand ter inzage ligt en er eind september twee publieke hoorzittingen worden georganiseerd voor mensen met bezwaren over een bestemming in het ROB. Nicolaas verwacht dat de Eilandsraad in oktober het plan behandelt en goedkeurt, waarmee het definitief van kracht wordt. Voor hem was het van belang om het ROB in geval voor 10-10-’10 gereed te hebben, zodat Nederland er niets over te zeggen krijgt.

 

 

 bron: Amigoe