kop

Caribisch Netwerk

Inhoud syndiceren
Caribisch Netwerk
Bijgewerkt: 45 min 28 sec geleden

Ondernemingen afwachtend met code geel: ‘Je weet nooit helemaal waar je aan toe bent’

2 uur 40 min geleden

KRALENDIJK – “Vrijdag waren we voor het eerst weer open tot 00:00. Dat was voor ons wel even schakelen”, vertelt restauranteigenaar Rene Hobbe. “Mensen krijgen het idee dat alles weer mag, maar de regels gelden nog steeds.”

De coronamaatregelen op Bonaire zijn deze week weer wat versoepeld; het eiland is van risiconiveau 4 naar niveau 3 gegaan.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Marit Severijnse

Bonaire heeft nu een week geen ziekenhuisopnamen en het aantal besmettingen is gedaald. Op 15 mei heeft Bonaire nog 15 actieve coronagevallen. Onder andere bars, restaurants en casino’s mogen nu weer tot een later tijdstip openblijven.

Daarnaast geldt vanaf 19 mei voor Bonaire een reisadvies met kleurcode geel. Nederland beschouwt Bonaire daarmee als laag risicoland. Welk gevoel heerst er bij ondernemingen nu het weer voorzichtig de goede kant op lijkt te gaan?

Pakketreizen weer mogelijk
“Code geel zal betekenen dat de pakketreizen weer kunnen komen,’’ vertelt Suzan Stam, beheerder van appartementen. “Dat is voor ons wel heel belangrijk, want veel mensen boeken bij ons via een pakketreis. Wij zijn daar redelijk afhankelijk van.’’ Die toeristen vanuit Nederland zijn volgens Stam ook hard nodig. “We hebben nu nog iemand die voor de lange termijn huurt, en de afgelopen weken hadden wel wat gasten uit Nederland, maar op het moment is het helaas niet veel.’’

Ook duikschool eigenaar Bart Snelder hoopt dat er snel weer toeristen deze kant op komen. “We zijn afhankelijk van aanvoer van buitenaf en die aanvoer kwam niet. Ondertussen hebben we op Bonaire een klein beetje lokale klandizie overgehouden en van tijd tot tijd waren we net genoeg open om met ons vak bezig te blijven. Dus al met al zijn we er doorheen gerold en ik hoop dat we nu ook echt open kunnen gaan.’’

Ondernemingen nerveus over capaciteit en mensen aannemen

Iets waar ondernemingen wel tegenaan lopen is capaciteit. “We hebben toch wel wat personeel moeten laten gaan en dat heeft natuurlijk ander werk gevonden of is van het eiland af,’’ vertelt Bart Snelder. “Wij hebben gelukkig wat mensen gevonden, maar als ik naar mijn collega’s luister dan zie je en merk je dat iedereen wel heel graag wil, maar dat het nog even spannend wordt om genoeg mensen te vinden.’’

Ook Rene Hobbe herkent dit. “In de loop van het afgelopen jaar hebben we heel veel rare sprongen moeten uithalen om een team bij elkaar te krijgen. Wij zijn soms ook de drukte aan het beperken om het werkbaar te houden voor het team.’’ Hij merkt ook dat ondernemingen nerveus zijn om mensen aan te nemen. “Zij kiezen ervoor om met een klein team te starten. Dat kan ook een goede strategie zijn, want elke week is weer een verrassing.’’

Personeel vaccineren
Op de vraag of er met personeel afspraken zijn gemaakt over vaccineren antwoordt Hobbe; “We hebben wel in het grotere belang een signaal afgegeven naar de medewerkers dat het ons verstandig lijkt om het te doen, maar we hebben niemand gedwongen, of met consequenties benaderd als ze het niet zouden doen. Maar 8 op de 10 binnen ons bedrijf heeft zich laten vaccineren.’’

Ook Snelder liet de keuze bij het personeel. “Het blijft een eigen keuze, maar ik ben blij dat iedereen gevaccineerd is. Er is wel een beetje een discussie over gevoerd onderling, maar ik denk dat dat gezond is. Er was uiteindelijk geen weerstand tegen.’’

Momenteel zijn 8061 personen van de bevolking volledig gevaccineerd en hebben 13201 personen de eerste prik gehad. Vorige week had 36,2 procent van de bevolking zich volledig gevaccineerd.

The post Ondernemingen afwachtend met code geel: ‘Je weet nooit helemaal waar je aan toe bent’ first appeared on Caribisch Netwerk.

Onrust over nieuwe overgangsregeling Liseo: ‘onze kinderen worden gedupeerd’

14 mei 2021 - 10:31am

KRALENDIJK- “Het is vooral respectloos hoe er met leerlingen en ouders wordt omgegaan, zegt Desi*. Haar dochter is leerling van middelbare school Liseo Boneriano. Net zoals andere ouders beschuldigt zij de nieuwe directeur van het eenzijdig invoeren van een nieuwe overgangsregeling voor de school.

Deze regeling zou juist de lokale leerlingen benadelen. In de oude regelingen werd rekening gehouden met dat de instructietaal van de school (Nederlands red.) anders is, dan de moedertaal (Papiaments/Spaans red.) van de leerlingen. Volgens ouders wordt het nu makkelijker om leerlingen een niveau te laten zakken, bijvoorbeeld omdat een leerling nu maar maximaal twee vijven op het rapport mag hebben om over te gaan.

Conflict
Het conflict gaat over dat de nieuwe directie van Liseo zonder bijdrage van de betrokken partijen de schoolgids van Liseo heeft veranderd. Hierdoor is een nieuwe bevorderingsregeling al van kracht.

Volgens een oud-lid van medezeggenschapsraad van school is dit niet alleen ‘vrijpostig’ maar ook ‘tegen de wet’. Zij zegt dat de directeur niet de bevoegdheid heeft om eigenhandig nieuwe bevorderingsnormen vast te stellen. “Als je zoiets midden in een schooljaar doet, weet niemand de spelregels”, zegt zij. Ze blijft liever anoniem omdat haar kind een leerling is van de school.

Niemand had inzage in de nieuwe overgangsregeling, zelfs de docenten niet. “Ik heb persoonlijk gevraagd om inzage maar dit is mij geweigerd”, zegt een lid van SiMaBo, de vakbond van leerkrachten.

Een bezorgde ouder begrijpt de haast voor een nieuwe regeling niet. “Voordat je met een nieuwe regeling komt, evalueer je toch eerst de oude regeling.”

Ondanks alle protesten, vindt de unit directeur, Barbara Sol, dat ze correct heeft gehandeld. “Formeel had ik een medezeggenschapsraad nodig maar die had ik niet toen ik hier kwam”, zegt zij.

Coronacrisis
Het is voor de ouders moeilijk te begrijpen dat er in Nederland rekening wordt gehouden met de coronacrisis maar hier niet. “De druk om lessen de volgen bleef het zelfde ondanks het soms digitaal niet lukte. Alsof dat niet genoeg is, is nu een nieuwe en strengere overgangsregeling van kracht. Eerst mocht je overgaan met drie vijven en nu maar met twee”, zegt een ouder verontwaardigd.

Volgens Sol houdt ze degelijk rekening met de huidige situatie. “Ik wil graag meedenken en naar ouders luisteren hoe wij de nieuwe bevorderingsregeling ook passend kunnen maken in de huidige situatie”, zegt ze.

Handtekeningenactie
Meer dan 300 ouders hebben via een handtekeningenactie getracht om de invoering van deze nieuwe beleid te stoppen. Desondanks is het toch ingevoerd. “De ‘issue’ was niet het beleid maar de interpretatie was verkeerd. Ze dachten dat leerlingen niet meer mochten blijven zitten. Het recht om te blijven zitten, blijft gewoon bestaan”, zegt Sol. “Belangrijk is om met de medezeggenschapsraad en ouderraad te praten en niet met de individuele ouder, want dat maakt het zo ingewikkeld.”

Een ouder heeft Caribisch Netwerk een mailwisseling tussen de school en ouders doorgestuurd. Deze ouder blijft ook liever anoniem. In deze mail staat het volgende: “Ook is het recht op doubleren (zittenblijven red.) verdwenen uit de bevorderingsnorm omdat het uitgangspunt is dat iedere leerling zoveel mogelijk een ononderbroken schoolloopbaan volgt.”

Inmiddels is er een ouderraad officieel opgericht. Zo kunnen ouders meer invloed hebben op het beleid van de school. Maar hoe dan ook blijft de nieuwe bevorderingsregeling van kracht. “Ik ben in heel ver stadium met de ouderraad en gesprekken die we gehad hebben zijn zeer constructief”, aldus Sol.

Niet iedere ouder is hiermee gerustgesteld. “Inmiddels heeft de school veel leerlingen medegedeeld dat ze zullen afstromen. Dit doe je een kind toch niet aan”, zegt een ouder.

Ingrijpen overheid
Fractielid Daisy Coffie is door ouders benaderd en vindt dat de lokale overheid zich ermee moet bemoeien. “Onderwijs is weliswaar een taak van de rijksoverheid, maar uiteindelijk gaat het wel om onze kinderen op Bonaire die gedupeerd worden.”

Volgens Coffie creëer je hiermee een soort piramide model. “Een grote groep lokale leerlingen zullen dan op een lager niveau onderwijs volgen, terwijl een heel klein groepje deelnemen aan HAVO of VWO”, zegt zij.

De unit directeur weerlegt dit. “Ik ben pertinent niet mee eens. Kern van de nieuwe regeling is juist het vergroten van kans en gelijkheid”, zegt Sol.

Hoe de directie met de situatie omgaat getuigt van weinig respect vindt Coffie. “Dit brengt onrust op heel Bonaire. De directie van Liseo had in het openbaar moeten treden met een verklaring.” Zij wilt dit onderwerp zo snel mogelijk behandelen tijdens een Eilandsraadvergadering.

*Volledige naam bekend bij de redactie

The post Onrust over nieuwe overgangsregeling Liseo: ‘onze kinderen worden gedupeerd’ first appeared on Caribisch Netwerk.

Knops stopt lening aan Sint-Maarten omdat hij eerst orde op zaken wil op luchthaven

12 mei 2021 - 10:26pm

PHILIPSBURG – De toch al stroeve relatie tussen staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties en de regering van Sint Maarten lijkt in een nieuwe crisis te zijn beland.

Dat kan worden geconcludeerd uit een brief die Knops op 12 mei aan minister-president Silveria Jacobs heeft gestuurd. Daarin stelt hij dat hij een eerder overeen gekomen leenovereenkomst voorlopig aanhoudt totdat de regering iets doet aan de vele bestuurlijke problemen rond de luchthaven.

Het huidige conflict spitst zich toe rond de ‘de zeer zorgwekkende ontwikkelingen inzake de corporate governance van Princess Juliana International Airport’, zo staat te lezen in de brief. Knops hamert al lange tijd op goed bestuur omdat er 100 miloen dollar is gereserveerd (de helft van Nederland via de Wereldbank en de andere helft via de Europese Investingsbank) voor het herstel van de luchthaven.

Royal Schiphol Group
Maar Knops vindt dat de regering in Philipsburg daar niet adequaat op reageert en ziet in het stopzetten van een nieuwe lening het enige middel op Sint Maarten te dwingen meer aandacht te besteden aan goed bestuur. Zeker omdat Royal Schiphol Group overweegt haar steun aan de luchthaven in te trekken. Onder meer vanwege het recente wegsturen van CEO Brian Mingo en de benoeming van drie nieuwe commissarissen, waarbij er niet aan de regels is gehouden.

Knops schrijft in de brief dat het vertrouwen in de samenwerking met de regering van Jacobs is geschaad. ‘Door telkens te laat en niet doortastend genoeg te handelen brengt uw regering niet alleen het herstel van de luchthaven in gevaar, maar als direct gevolg ook het economisch herstel van het gehele land’. Nederland en Sint Maarten waren eind april net een nieuwe, vijfde tranche liquiditeitssteun (van 39 miljoen Naf) overeengekomen om de gevolgen van de corona pandemie op te vangen. Dat zet Knops nu stop tot de regering van Sint Maarten ‘doortastend heeft opgetreden om de problemen op de luchthaven structureel te herstellen’.

Werkbezoek
Verder schrijft Knops dat hij hoopt dat minister-president Silveria Jacobs volgende week ‘een bevredigende oplossing kan presenteren voor de ontstane situatie’ als hij op bezoek komt op het eiland. Knops brengt van 16 tot en met 20 mei een werkbezoek aan Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten. Dat bezoek begint op Sint Eustatius en wordt vervolgd op Saba. De staatssecretaris reist 18 mei aan het eind van de dag van Saba naar Sint Maarten, waar hij – volgens het officiële persbericht – onder meer spreekt met minister-president Silveria Jacobs ‘over politiek bestuurlijke ontwikkelingen’.

De brief en de reactie van Knops is een direct gevolg van een brief die Jacobs stuurde op 6 mei aan minister-president Mark Rutte om te vragen waarom Nederland de lening maar niet over maakte. Niet Rutte, maar Knops schreef ‘als verantwoordelijk bewindspersoon’ terug. En omdat Jacobs haar brief openbaar had gemaakt, koos Knops ervoor hetzelfde te doen via de Facebook-pagina van de Vertegenwoording van Nederland op Sint Maarten.

Positieve fase
De vijfde tranche aan liquiditeitssteun was sowieso al een punt van discussie, omdat Knops eind maart alle steun voor Sint Maarten stop zette nadat Nederland bij de Verenigde Naties door Sint-Maarten werd beschuldigd van ‘racisme’ en ‘neo-koloniaal’ gedrag. Eind april leek alles echter weer in orde en kwamen de landen de nieuwe leningsovereenkomst overeen. Nu kan worden geconcludeerd dat die positieve fase van de relatie niet lang heeft geduurd. Over de vraag wat er nu moet gebeuren, kunnen Knops en Jacobs op 18 mei in Philipsburg van gedachten wisselen.

The post Knops stopt lening aan Sint-Maarten omdat hij eerst orde op zaken wil op luchthaven first appeared on Caribisch Netwerk.

Nieuw parlement Curaçao wil vooral eenheid terug brengen

11 mei 2021 - 11:36pm

WILLEMSTAD – ‘‘Er zijn velen die denken dat politiek een synoniem is van elkaar beledigen. Maar de manier waarop u iemand behandelt, zegt meer over u, dan over die persoon.’’ Dat zei Charetti America, de nieuwe voorzitter van het Curaçaose parlement dinsdag in haar eerste toespraak. ‘‘Politiek is geen synoniem voor modder gooien naar elkaar. Politiek is een middel om verandering in ons land voort te brengen.’’

Tekst gaat verder onder de video:

Door Kim Hendriksen

De 40-jarige Charetti, die voor de tweede keer namens de MFK in het Curaçaose parlement zit, is werkzaam als ‘family coach’. Ze benadrukt dat veel families op Curaçao het moeilijk hebben. Tegen haar collega parlamentariërs zei ze in haar eerste speech: ‘‘Het volk verlangt naar vrede, het volk snakt naar verandering en eenheid en dit mag niet buiten beschouwing gelaten worden. Er bestaat geen belang, noch een verschil of een conflict dat meer waarde heeft dan de welvaart van ons land. Vergis u niet, het is niet één persoon die welvaart zal brengen, het is ook niet een partij dat dit land zal veranderen. Het is wanneer we allemaal naar elkaar gaan luisteren, respecteren en waarderen dat we vooruit zullen gaan.’’

Ongebruikelijke eensgezindheid
Op dat moment was Charetti net gekozen als nieuwe voorzitter. Die stemming vond plaats in een ongebruikelijke eensgezindheid. Alle nieuwe parlamentariërs stemden voor Charetti als nieuwe voorzitter. Het is een duidelijk signaal dat het nieuwe parlement een andere koers wil varen. Vier jaar lang domineerden harde, persoonlijke aanvallen de volksvertegenwoordiging. Maar dat wil het nieuwe parlement achter zich laten.

De beëdiging afgelopen dinsdag van de nieuwe volksvertegenwoordigers ging dan ook vooral gepaard met woorden van verzoening en oproepen tot eenheid. Zo zei Ana Maria Pauletta (PAR), de vertrekende Statenvoorzitter, dat ze hoopt dat de nieuwe 21 Statenleden goed samen kunnen werken ‘omdat de situatie op Curaçao echt moeilijk is’. Volgens haar kunnen de volksvertegenwoordigers niet doorgaan met elkaar beledigen terwijl het volk het zo moeilijk heeft.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/pauletta.mp3 Ana Maria Pauletta van PAR

Download audio here
.

Regeringspartijen PAR en MAN hebben nu zitting in de oppositie. Zowel Pauletta als MAN-leider Steven Martina benadrukten dinsdag in gesprek met Caribisch Netwerk dat het in het parlement om de onderwerpen moet gaan.

Het gaat er volgens Martina niet om, om mensen hard aan te vallen: “We have to be hard on the issue and soft on the person.”
http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/martina.mp3

Steven Martina van MAN

Download audio here
.

Aanvallen
Of het bij mooie woorden blijft, moet nog blijken. Het nieuwe parlement kent totaal nieuwe verhoudingen dan het vorige. De MFK groeide van 5 naar 9 zetels, de PAR daalde van 6 naar 4 en regeringspartij MAN halveerde van 4 naar 2. Daarnaast is de oude volkspartij PNP met 4 zetels terug in de Staten en verdwijnen de politici van de keiharde, persoonlijke aanvallen Amparo dos Santos en Meindert ‘Menki’ Rojer (Kòrsou di Nos Tur) uit de Staten.

Meest opvallende nieuws over de nieuwe Staten is echter het feit dat minister-president Eugene Rhuggenaath er niet in gaat zitten. Hij biedt nummer 5 op de PAR-lijst, minister van Onderwijs Steven Croes, daarmee de ruimte om ervaring op te doen. Rhuggenaath blijft leider van de partij en zal zich vooral bezig gaan houden met verjonging van de PAR, het opbouwen van de partij en – kort gezegd – het verbeteren van de presentatie. Ook in de Staten. Want volgens Rhuggenaath moet het niveau van de debatten sterk verbeteren. Ook wil hij een eind maken aan de sterke verdeeldheid van het land, dat in de afgelopen vier jaar vaak pijnlijk tot uiting kwam in de volksvertegenwoordiging.

Groeien
Wat dat betreft lijkt de huidige minister-president op één lijn te liggen met de nieuwe parlementsvoorzitter, die dinsdag haar collega’s voorhield: ‘‘Collega’s, er zijn veel dingen die we de afgelopen jaren in ons hart hebben opgenomen en bewaard. Er zijn verschillende momenten geweest waarop we elkaar pijn hebben gedaan met woorden of handelingen. Vandaag wil ik u uitnodigen om los te laten. Laat los, zodat u uzelf kunt vinden. Laat los, zodat u kunt blijven groeien. Laat los, zodat we samen kunnen komen zonder deze dingen die ons verdelen.’’

The post Nieuw parlement Curaçao wil vooral eenheid terug brengen first appeared on Caribisch Netwerk.

‘Zwaar jaar voor examenleerlingen, maar ze slaan zich er doorheen’

10 mei 2021 - 6:40am

WILLEMSTAD – “Het is een heel lastig jaar geweest voor de examenleerlingen”, zo zegt Sylvie Anthony, rector van het Radulphus College op Curaçao. “Door de Covid-maatregelen hebben de leerlingen niet het hele jaar door fysiek onderwijs kunnen volgen.”

Op Curaçao zijn afgelopen week de schoolexamens begonnen. De vraag is of de examenleerlingen zich, ondanks de maatregelen en het aangepaste schooljaar, goed hebben kunnen voorbereiden op de examens.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Kim Hendriksen

“We zijn ze het hele jaar door aan het voorbereiden op de examens, maar het was een zwaar jaar. Dat begon vorig jaar al toen de examenleerlingen nog in HAVO 4 en VWO 5 zaten. Aan het eind van dat jaar moesten ze het zelf bolwerken omdat er door de maatregelen geen fysieke lessen werden gegeven.

Begin dit jaar dachten we dat we normaal konden beginnen, maar toen moesten we door de Covid-maatregelen ineens naar halve klassen”, zo legt Anthony uit. Het gevolg hiervan was dat het reguliere programma moest worden aangepast. “Dit heeft voor de leerlingen nadelige gevolgen gehad. Zo hebben ze geen tussenvakantie gehad en geen Kerstvakantie. De Paasvakantie is eigenlijk de enige vrije periode die ze dit schooljaar hebben gehad, maar dan zijn ze zich alweer voor aan het bereiden op de examens.”

Bijzonder jaar
Maghalie van der Bunt-George herkent dit ook bij haar eindexamenleerlingen. “Het is een bijzonder jaar geweest, maar van onze leerlingen gaan de meesten goed voorbereid het examen in.” De directeur van de Vereniging Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) merkt dat met name de leerlingen van het VSBO meer last hebben gehad van de maatregelen. “Vanaf september tot december moesten we de klassen door de Covid-maatregelen halveren. We hebben de klassen opgedeeld in twee groepen. De klassen kregen afwisselend thuis via Zoom les en afwisselend op school. Hierdoor hebben de leerlingen 50 procent minder fysiek onderwijs gevolgd.”

Volgens de directeur hadden de HAVO/VWO-klassen hier minder last van, omdat voor hen een alternatief rooster werd gedraaid. “We hebben docenten overuren te laten draaien, zodat zij de lessen twee keer konden geven. Dat was voor het VSBO lastiger. Ook vinden met name de VSBO-leerlingen het lastiger om zelfstandig aan de slag te gaan.”

Versoepelingsregelingen
Wat betreft de examenregelingen is er overleg geweest met Nederland en zijn de versoepelingsregelingen overgenomen, maar voor het VSBO gelden deze niet. “De regels wijken af met de regels in Nederland. Daar geldt de ‘duimregeling’, dat houdt in dat één onvoldoende niet wordt meegeteld. Voor HAVO/VWO is dat wel overgenomen, maar voor VSBO niet. Voor een handjevol leerlingen zou dat het verschil kunnen maken. Hier zouden ze zakken met dezelfde cijferlijst waar ze in Nederland mee zouden slagen”, zo legt Van der Bunt-George uit.

Vertrouwen
Volgens Anthony is er het afgelopen jaar niet heel veel overleg geweest met de sector en met het ministerie van Onderwijs. “Er zijn veel regels van bovenaf gesteld waar we ons aan moesten aanpassen, ik denk dat dit ons goed is gelukt. Maar het is toch heel anders dan andere jaren.” Maar ondanks dat het jaar veel aanpassingsvermogen vroeg van de leerlingen en de docenten, heeft Anthony vertrouwen in een goede uitkomst. Anthony: “Ik vind dat de leerlingen zich er knap doorheen hebben geslagen. We hebben de laatste periode ook gezien dat de cijfers goed omhoog zijn gegaan. Dus ik heb er vertrouwen in dat we weer goede resultaten krijgen, net zoals normaal.”

Ook Van der Bunt-George heeft vertrouwen op een goede uitkomst. “Onlangs heeft de school een analyse gedaan. Uit deze cijfers blijkt dat de leerlingen er niet slechter voor staan dan in andere jaren.”

The post ‘Zwaar jaar voor examenleerlingen, maar ze slaan zich er doorheen’ first appeared on Caribisch Netwerk.

Politie treedt weer amper op bij inlevering kandidatenlijsten: ‘eerst steun nodig van OM’

8 mei 2021 - 10:48am

ORANJESTAD – Het waren weer de grote partijen MEP en AVP die op de dag (7 mei) van het inleveren van de kandidatenlijsten voor de aankomende verkiezingen, massaal de coronaregels braken. Maar behalve her en der wat parades en groepen opbreken, stonden de tientallen agenten waaronder de oproerpolitie vooral werkeloos aan de kant.

Het is  AVP die het helemaal bont maakt en in parade naar het stadhuis komt om haar lijst af te leveren. Terwijl de Electorale Raad en crisisteam waaronder volksgezondheid en politie meerdere keren de politieke partijen en aanhangers hadden gewaarschuwd om dat niet te doen. Per partij mochten maar twee afgevaardigden komen. De groene partij komt echter met alle verkiezingskandidaten en een grote groep aanhangers, en deze maken opmars naar het stadhuis. De politie breekt de parade op en vormt een cordon om ze tegen te houden. Dat werkt maar de groep blijft toch wachten totdat hun leider Mike Eman weer terugkomt.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Sharina Henriquez

“Het is een heel ingewikkelde situatie. We leven in een cultuur waarin we onze emoties uiten bij onze politieke voorkeur. Een grote partij heeft het hierbij moeilijker dan een kleine. Want als je al iets initieert, dan brengt dat al heel snel heel veel mensen op de been”, aldus Eman die zegt dat als zijn partij een boete krijgt, deze zal betalen en hij biedt zijn verontschuldigingen aan.

Maar het is de zoveelste keer  in de verkiezingsperiode dat de coronaregels worden overtreden. Terwijl de partijen en ook het demissionaire kabinet eerder meerdere keren beloofden dat ze een situatie zoals in Curaçao willen voorkomen. Daar stierven tientallen doden nadat de verkiezingen zorgden voor de grootste uitbraak op het eiland sinds de pandemie.

Ook aanhangers van regeringspartij MEP braken weer de coronaregels

Premier Evelyn Wever-Croes die als MEP-leider ook haar lijst komt inleveren, roept de mensen op tot voorzichtigheid. Ze heeft echter net een rondje langs de districten gedaan die de verkiezingskandidaten vertegenwoordigen. Een activiteit die ook tot samenscholing van veel aanhangers leidde en bovendien staat bij het stadhuis nog een groepje onder een boom. Ook dat mag niet, maar de politie laat ze daar rustig staan.

“Je hebt een punt en ik roep mijn aanhangers op maar ook de rest van de bevolking: laten we er op blijven letten. Sinds maart (vorig jaar) hebben we al zoveel moeten inleveren. We zijn nu zover maar kunnen dit in een oogwenk weer verliezen als we ons niet aan de regels houden”, aldus de premier op vragen van Caribisch Netwerk waarom MEP zich niet aan de voorzorgsregels houdt.

‘We hebben de steun nodig van het OM dat er ook vervolging plaatsvindt’ – Lito Laclé, woordvoerder van de politie

Politiewoordvoerder Lito Laclé zegt aan het einde van de middag als de twaalf partijen klaar zijn met inleveren van hun kandidatenlijsten, dat het best goed is gegaan.

“We hebben de AVP-parade opgebroken. Ja, er was samenscholing, als je de letter van de wet volgt, dan zijn 3 of meer personen bij elkaar al strafbaar. Maar we hebben de discretionaire bevoegdheid om sancties op te leggen of niet. In dit geval hebben we ervoor gekozen om met de contactpersonen van de partijen af te spreken dat ze de lijsten inleveren, interviews met de pers geven en dan meteen weggaan. Dat was het belangrijkste voor ons.”

Strenger optreden tegen dus vooral de grote partijen AVP en MEP die structureel de regels overtreden, dat is iets wat het korps nog gaat evalueren, zegt hij:

“Als het nodig is, zullen we intern overleg over voeren. We hebben de steun van het Openbaar Ministerie nodig. We kunnen boetes geven bijvoorbeeld, maar dan hebben we nog steeds de steun nodig van het OM dat de vervolging ook echt plaatsvindt. Op het moment dat we merken dat die steun er is, zullen we optreden.”

Het OM liet echter eerder weten dat het aan de politie is om te handhaven. Op vragen hierover reageert politiewoordvoerder Laclé: “Het is onze politieleiding die met hen moet gaan zitten. Als daarboven ze de beslissing hebben genomen, zullen we het uitvoeren.”

The post Politie treedt weer amper op bij inlevering kandidatenlijsten: ‘eerst steun nodig van OM’ first appeared on Caribisch Netwerk.

Politici overtreden massaal coronaregels, maar nog geen harde aanpak politie

6 mei 2021 - 12:16am

ORANJESTAD – Terwijl burgers nog steeds in de boeien gaan en 1000 gulden boete krijgen als ze de avondklok overtreden, komen politici die met hun campagne-activeiten eveneens de coronaregels overtreden, er gemakkelijker vanaf.

De politie meldt dat ze vorig weekend 28 keer moest ingrijpen bij politieke activiteiten. Het gaat om met name sticker- en pamfletacties op de grote wegen en wijk/huisbezoeken, georganiseerd door vooral de grote partijen AVP en MEP. Hierbij zijn samenscholing- en afstandsregels overtreden. Ook moest de politie eerder zelfs een keer ingrijpen bij een dergelijke actie van de huidige volksgezondheidsminister.

Maar het politieoptreden is tot nu toe beperkt tot het waarschuwen van deze politici en aanhangers, en opbreken van dit soort activiteiten. Tegen de pers zegt korpschef Vanessa Kock woensdag (5 mei) wel dat als het zo doorgaat dat ‘de politie andere stappen gaat nemen’. Ze praat over ‘opschalingsmogelijkheden’ en ‘verstrekkend politieoptreden’. Maar wat dat inhoudt, maakt Kock niet duidelijk. De politie heeft de bevoegdheid om strenger op te treden, maar wil dit nu eerst intern bespreken. Zoals met het Openbaar Ministerie.

‘De politie moet uitleggen waarom ze niet optreden tegen politici’ – Openbaar Ministerie

Deze laat desgevraagd weten dat zij alleen de hoogte van de boetes bepalen. En deze opleggen mits de politie hierop handhaaft. “De politie moet uitleggen waarom zij niet optreden tegen politici die de coronamaatregelen overtreden. Waarom zij doen wat zij doen, dat is aan de politie om te beantwoorden.”

Ondertussen is er in verschillende delen van de bevolking veel kritiek over waarom burgers en ook bedrijven bij overtreden van de coronaregels wél strenger worden aangepakt. De korpschef reageert dat ze zich bewust is van die kritiek. “We hebben er eerst voor gekozen om met hen (de politieke partijen) te praten en afspraken te maken over het campagnevoeren in deze verkiezingstijd. Want de regels gelden zeker voor iedereen, politici of toekomstige politici. Alle bestuurders hebben ook de pet op van politici in deze verkiezingstijd. We zijn dus in beraad hoe we hiermee omgaan.”

Zwaarder strafbaar feit

Na een grote uitbraak in Bonaire begin van dit jaar, was er ook veel kritiek op het (slappe) politieoptreden tegen onder andere organisatoren van feesten en andere evenementen. Uiteindelijk werd besloten om meer boetes uit te delen en dat organisatoren ook voor een zwaarder strafbaar feit aangepakt konden worden. Dit omdat ze bewust de gezondheid van mensen in gevaar brengen met hun activiteiten.

Voorlopig doet de politie dus nog een beroep op ‘het gezonde verstand’ van de politieke partijen en hun aanhangers. Op de vooravond van een belangrijk en populair verkiezingsmoment – het inleveren van de kandidatenlijsten door de politieke partijen op vrijdag 7 mei – laten zowel AVP en MEP weten dat ze niet op de hoogte zijn van een eventueel, strengere politieaanpak.

‘We werken in goede harmonie samen’ – Robert Candelaria over de politie

“De toon is nu niet anders dan toen we voor het eerst met de politie hebben vergaderd”, zegt Robert Candelaria (AVP). “We hebben geen klachten gekregen van de politiecommissie. En als er iets is, belt de commissievoorzitter mij direct”, zegt partijvoorzitter Hendrik Tevreden (MEP).

Protest tegen elektronisch stemmentellen bij het parlement

Candelaria erkent wel dat ze partijgenoten hebben moeten aanspreken en dat het niet altijd goed gaat. “Ik ben ook gebeld door de politie over de actie voor het parlement gisteren (tegen de elektronische stemmenteller). Dat was inderdaad een vervelend iets, want er waren verschillende aanhangers van AVP, kandidaten en ook onze partijleider bij. Maar we hebben snel ingegrepen.”

Volgens hem is het moeilijk want aan de ene kant wil de partij voor belangrijke rechten opkomen, maar aan de andere kant mensen niet in gevaar brengen. De politicus vindt niet dat de politie met twee maten meet bij het handhaven van de coronaregels. “Het is heel moeilijk voor hen nu om een gezonde balans te vinden tussen het politieke proces en de coronaregels. Maar we zijn elke keer netjes aangesproken en werken in goede harmonie samen.”

Tevreden zegt ook dat MEP een goed contact heeft met de politie. “We zijn heel tevreden.” Over de discipline van zijn partijgenoten zegt hij dat dit -uitgezonderd een incident die plaatshad voor de gemaakte afspraken met de politie – goed is gegaan. “We moeten wel strenger worden nu we verder vorderen in de verkiezingstijd.” Over het ingrijpen van de politie bij verschillende activiteiten van de gele partij afgelopen weekend, daarvan zegt hij niet op de hoogte te zijn.

‘We zijn heel tevreden’- Hendrik Tevreden over de politie

MEP heeft de achterban opgeroepen om het inleveren van de kandidatenlijst deze vrijdag digitaal te volgen. “Kijk, als er mensen in hun auto langs de kant van de weg willen komen steunen, dat kan. Als ze maar niet zorgen voor file en bij elkaar gaan verzamelen”, zegt Tevreden.

Rondje langs districten

Op 7 mei leveren twaalf politieke partijen hun lijsten met verkiezingskandidaten in. De traditie is om dit met een grote, feestelijke aanhang te doen maar dat is vanwege corona verboden. Maximaal twee partijvertegenwoordigers mogen die lijsten nu komen inleveren. De vraag blijft, gezien de campagnes van afgelopen weken op straat en bij mensen aan huis, of dit alsnog niet veel mensen op de been brengt.

De huidige premier en leider van MEP heeft aangekondigd om voor de inlevering van haar lijst, eerst nog langs alle districten te gaan van de verkiezingskandidaten. En ook de AVP maakt vrijdag een rondgang langs tien plaatsen.

The post Politici overtreden massaal coronaregels, maar nog geen harde aanpak politie first appeared on Caribisch Netwerk.

Nabestaanden over 4 mei herdenking: ‘Goed om stil te staan bij die nare tijd, hoe sober ook’

5 mei 2021 - 2:40pm

KRALENDIJK – “Mijn vader ging vroeger en nu hij er niet meer is, vind ik het belangrijk om hem en de familie te vertegenwoordigen,’’ dat zegt nabestaande Elka Coffie. Bonaire hield op 4 mei een aangepaste herdenking. Vanwege corona mochten daar, net als vorig jaar, maar een beperkt aantal mensen bij zijn.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Marit Severijnse

“Hoe sober ook, het is toch goed om even stil te staan bij die hele nare tijd,’’ aldus Coffie. Haar oom is tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven gekomen. “Hij was geloof ik in de 40, heel jong.”

Militaire trucks door Rincon

De 77-jarige Edith Straus heeft de herdenking via de livestream thuis gekeken. Straus is geboren op Bonaire en was als klein meisje tijdens de oorlogsperiode op het eiland. “Ik heb er toen helemaal niet bij stilgestaan. Het enige wat ik me kan herinneren van die tijd is dat er militairen in trucks langskwamen in Rincon. Dat was spannend als kind.”

Thuis werd er niet over de oorlog gesproken en ook op school leerde Straus later niks over de rol van de Antillen in de Tweede Wereldoorlog. “Geschiedenis werd altijd door een Nederlandse bril gegeven. Ook op Curaçao waar ik op school heb gezeten, werd niks verteld over de rol van de eilanden.”

Pas later toen Edith haar man leerde kennen, die oud-veteraan is, is ze zich erin gaan verdiepen. “Ik wist pas later dat er Bonairianen bij aanwezig waren. Er zit echt een gat in onze opvoeding. Mensen die familie hebben verloren, weten iets meer te vertellen.”

Joods bloed
Judith Brekelmans was als toeschouwer bij de herdenking. “Ik vind dat we vrijheid elke dag moeten vieren, maar je moet goed beseffen wat daaraan vooraf is gegaan.’’ Brekelmans heeft zelf Joods bloed en haar ouders hebben als tieners de oorlog meegemaakt in Amsterdam. “Daar sta ik ook bij stil. Die hebben onderduikers in huis gehad. Mijn opa’s en oma’s zijn weggestuurd naar werkkampen.”

Elka Coffie hoopt dat er de komende jaren meer aandacht komt voor de herdenking. “Vroeger gebeurde er meer. Toen waren er bijvoorbeeld ook schoolkinderen bij betrokken.’’ Brekelmans deelt die mening. “Ik snap dat we hier nu niet een plein vol kunnen hebben, maar hadden we dat maar eens een keer. Misschien moeten we met zijn allen bedenken hoe we de herdenking opnieuw onder de aandacht kunnen brengen.’’

Straus ziet ook dat het de laatste jaren minder wordt. “Ik ben bang dat er straks niks meer overblijft als de oudere generatie er niet meer is. Voor jongelui is het helemaal moeilijk om stil te staan bij wat het voor hen betekent.’’

4 en 5 mei op school
Malu Pothof is basisschooljuf in groep 6. Ze vertelt dat het aan de juffen en meester zelf is om invulling te geven aan de herdenking en 5 mei. “Ik zou er meer aandacht aan moeten besteden. Op 5 mei ga ik wat extra’s doen denk ik.’’

Ze vertelt dat er voor het basisonderwijs wel een website is over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. “Het Caribische Denkboek. Daar staat super veel leuke info in voor kinderen. Ik ga daar fragmenten uit laten zien.’’

Voor het voortgezet onderwijs is zoiets er niet. “Ik vertel gewoon wat ze vieren. We hebben wel een boek gekregen over de slavernij die we kunnen gebruiken in de les,’’ vertelt docent Julissa de Grijze. Maar eerder wist ze eigenlijk niet dat de 4 mei herdenking ook over Bonaire ging. “Ik had die link nooit gelegd.’’

The post Nabestaanden over 4 mei herdenking: ‘Goed om stil te staan bij die nare tijd, hoe sober ook’ first appeared on Caribisch Netwerk.

Saba na 1 jaar weer open voor buitenwereld

4 mei 2021 - 10:19pm

THE BOTTOM – Ruim een jaar zat Saba, bijzondere gemeente van Nederland, in een lockdown. Nu bijna iedereen is gevaccineerd (90 procent), mag het eiland weer open. En landen er weer toeristen, die Saba hard nodig heeft om de economie te herstellen.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Tim van Dijk

Het eiland heeft een ruime meerderheid aan ouderen en was als eiland zonder medische voorzieningen enorm kwetsbaar. GGD-arts Koen Hulshoff zegt hierover: “We zijn aangewezen op Sint-Maarten en dat risico is te groot omdat daar de capaciteiten ook niet onbeperkt zijn. We hadden geen andere keuze.”

De angst was groot onder de bevolking, vertelt taxichauffeur Elynne van taxi 17: “Het merendeel sloot zich letterlijk op in huis, wachtend op een vaccin.”

Afgelopen week kregen de meesten de tweede prik en is de groepsimmuniteit zo hoog dat het eiland zijn grens weer open kan zetten. Maar er zijn nog wel voorzorgsmaatregelen. Wie wil komen, moet zijn gevaccineerd en in het bezit zijn van een negatieve coronatest die niet ouder dan 72 uur is. Wie niet de coronaprik heeft gehad, mag in principe wel binnen, maar moet dan eerst verplicht vier dagen in quarantaine.

The post Saba na 1 jaar weer open voor buitenwereld first appeared on Caribisch Netwerk.

Gebrek aan slagvaardigheid leidt tot toenemende vraag om voedselhulp op Curaçao

3 mei 2021 - 4:34pm

WILLEMSTAD – “Wij krijgen sinds deze week weer zo’n honderd nieuwe aanmeldingen per dag voor onze voedselpakketten”, vertelt Coraline Kooistra van de Crisis Bank, een initiatief van Stichting Tegen Kindermishandeling om hulp te bieden aan families en personen in nood op Curaçao. “Sinds het Rode Kruis geen voedselhulp meer verstrekt en nieuwe mensen ook niet meer bij de Voedselbank worden aangenomen, staat mijn telefoon weer roodgloeiend.”

Tekst gaat verder onder de video:

Door Kim Hendriksen

Het Rode Kruis heeft vorige week aangegeven niet langer de voedselhulp te coördineren, dat tot stand kwam met financiën uit Nederland. Hiervoor in de plaats zou per 1 mei een structurele oplossing komen in samenwerking met het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Bij veel mensen is nog niet bekend hoe die hulp eruit gaat zien en hoe ze hier aanspraak op kunnen maken. In de tussentijd zijn deze mensen dus voor eten afhankelijk van initiatieven zoals die van de Crisis Bank.

Platgebeld
“Vorig jaar tijdens de eerste lockdown werd ik platgebeld door mensen die honger hadden en een voedselpakket nodig hadden”, vertelt Kooistra. Toen de voedselpakketten door de Voedselbank werden opgeschaald en ook het

foto: Kim Hendriksen

Rode Kruis begon met het verlenen van voedselhulp namen de aanvragen af. Kooistra: “Ik merk dat sinds een aantal dagen, sinds het Rode Kruis gestopt is met de distributie van de voedselkaarten, mensen weer acute hulp nodig hebben”.

Dit is de twintigste massa uitdeelactie die de Crisis Bank sinds het begin van de crisis vorig jaar maart heeft georganiseerd. De hulpverlener geeft er normaal de voorkeur aan om de pakketten bij de mensen thuis te bezorgen. Ze legt uit waarom:

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/coralinekooistra.mp3 Coraline Kooistra van de Crisis Bank

Uitdeelactie
Maar nu er in een week zoveel nieuwe aanmeldingen kwamen, was de snelste manier om de mensen van voedsel te voorzien via een massa uitdeelactie. “De situatie is sinds het begin van deze tweede lockdown voor veel mensen heel erg verslechterd. Er zijn mensen die vorig jaar nog doneerden aan de crisisbank, maar nu zelf een pakket nodig hebben.”

Een van de mensen die noodhulp nodig hebben, is Jaleesa. Zonder een voedselpakket weet ze niet hoe ze haar kinderen te eten kan geven.
http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/jaleesa.mp3

Jaleesa over waarom ze de hulp nodig heeft voor haar gezin

Protocol
Etiënne van de Horst, secretaris-generaal bij het ministerie van SOAW, vertelt dat de voedselhulp inmiddels door het ministerie is overgenomen. “Er is onlangs een protocol getekend. We zijn nu bezig met een persbericht om wat meer duidelijkheid te verschaffen over de vraag hoe de mensen die eerder hulp kregen van het Rode Kruis zich nu bij ons kunnen registreren. Het Rode Kruis mag namelijk geen persoonlijke gegevens delen van de mensen die via hen hulp ontvingen.”

Volgens de secretaris-generaal hebben de mensen die geregistreerd zijn bij het Rode Kruis inmiddels al een bericht gekregen dat ze zich online moeten aanmelden. “Op dit moment hebben we twintig mensen getraind die zich fulltime met dit registratieproces bezighouden. Mocht het proces te lang duren, dan hebben we nog een optie om nog eens twintig mensen in te zetten. Die mensen die zich hebben aangemeld, worden nu getoetst om te kijken of ze niet al hulp krijgen bij SOAW. Dat zorgt er voor dat dit proces wat langer duurt.”

Ongedocumenteerden
Volgens Van der Horst worden de ingezeten van Curaçao door SOAW één op één overgenomen. Nederland heeft op dit moment nog de verantwoordelijkheid voor voedselhulp van de ongedocumenteerden. Maar vanaf eind juli zal die hulp ook via het ministerie lopen.

The post Gebrek aan slagvaardigheid leidt tot toenemende vraag om voedselhulp op Curaçao first appeared on Caribisch Netwerk.