Caribisch Netwerk

Inhoud syndiceren
Caribisch Netwerk
Bijgewerkt: 28 min 37 sec geleden

Lokale fundraisers vullen tijdelijk gaten op tijdens trage wederopbouw

13 oktober 2018 - 11:33am

PHILIPSBURG – In Sint-Maarten is het organiseren van kleine fundraisers broodnodig om het eiland er bovenop te helpen na orkaan Irma. De categorie 5 orkaan raasde ruim een jaar geleden over het eiland. De wederopbouw gaat traag, onder andere omdat de Wereldbank moet toezien op een goede besteding van het geld voor wederopbouw vanuit Nederland.

Ook vanuit het Rode Kruis wordt geen noodhulp meer gegeven. De hulporganisatie deelt sinds september geen voedselbonnen meer uit.

Gratis maaltijden
DJ Jansen en Joost de Jong, de oprichters van Freegan Food Café, delen op het eiland gratis veganistische maaltijden uit aan de bevolking die het nodig heeft. Om andere stichtingen en goede doelen een extra zetje te geven, organiseren Jansen en De Jong ook fundraisers.

De opbrengst van hun laatste fundraising was 6593 dollar. Deze opbrengst is onlangs uitgedeeld aan zes goede doelen. Elk kreeg 1100 dollar. Animal Defenders en All About A Smile zijn twee van de stichtingen kregen het geld overhandigd en zijn daar ontzettend dankbaar voor.

Zo slaat All About A Smile boodschappen in voor de eilandbewoners zonder geld en betaalt Animal Defenders de dierenartsbezoeken voor verwaarloosde honden:

Door Tim van Dijk en Marcia van Oers

Dubbele rembediening rijexamens binnenkort vereist op Bonaire

11 oktober 2018 - 2:57pm

KRALENDIJK – Alle examenvoertuigen op Bonaire moeten vanaf januari 2019 van een dubbele rempedaal voorzien zijn. Volgens coördinator van de afdeling Bureau Rijbewijzen van het Openbaar Lichaam Bonaire, Lionel Soliano, staat de dubbele rempedaal momenteel niet specifiek in de huidige wet omschreven. “We beginnen hier toch al mee om de veiligheid van de rijexaminatoren te garanderen.”

Eric Molina is één van de groep van elf parttime rij-instructeurs die bekend is bij Bureau Rijbewijzen. Hij heeft nog geen extra rem aan de rechterkant van zijn lesauto. Hij is van mening dat dit nog niet nodig is op Bonaire: “het is nodig in grotere landen zoals Nederland. Daar is het verkeer een stuk drukker. Het lukt hier nog prima om de handrem te gebruiken als dit nodig is.”

In de vijf jaren als rij-instructeur heeft Molina volgens eigen zeggen geen ongeluk met zijn rijleerlingen gehad. “Maar als het moet, dan moet het.” Hij vraagt zich dan wel af of hij als rij-instructeur zal blijven bestaan, gezien het financiële plaatje dat dit met zich meebrengt.

Vrachtwagen en bus
Rij-instructeur Ramon Martines denkt er wat anders over. Hij is het eens met de extra rempedaal in het geval er een rijexamen afgelegd moet worden met een personenauto. Als iemand praktijkexamen voor bijvoorbeeld een vrachtwagen of bus rijbewijs moet doen, vindt Martines dit onnodig. “Iemand die een vrachtwagenrijbewijs wil, heeft al een rijbewijs voor een personenauto en wat rijervaring.”

In die dertien jaar die hij rijles geeft, vertelt Martines dat het één keer raak was. “De rijleerling schrok toen hij in een bocht een verkeerd geparkeerde pick-up tegenkwam. In plaats van remmen, gaf hij gas en werd het een bumperbotsing.”

Rij-instructeur Andrew Tweeboom op Bonaire. Foto Ronald A. Muyden

Verkeersregels en -veiligheid
Een van de weinige rijscholen op het eiland die al een dubbele rembediening heeft, is die van Andrew Tweeboom. “Dit is handig voor de instructeur en examinator om in te grijpen.” Ondanks dat het nog niet specifiek in de verkeerswet voorgeschreven staat, gebruikt Tweeboom als hij les geeft het blauwe bord met de witte ‘L’ erop. “Hierdoor weet de ander dat het een rijleerling is en kan dan geduld hiervoor opbrengen.”

De laatste jaren wordt er veel gesproken over de ‘nieuwe en langverwachte’ Wegenverkeersverordening Bonaire. Dit is een soort lokale wet die voor de verkeersregels en de verkeersveiligheid op de wegen van het eiland moet zorgen. De huidige Wegenverkeersverordening is op 24 april 1957 inwerking getreden. In ruim zestig jaar zijn een zestal aanpassingen hierin gedaan. Volgens regelgeving.overheid.nl was de laatste in 1999.

Debat Venezolaanse vluchtelingen: ‘niets aanbesteden en niemand opnemen’

10 oktober 2018 - 7:14pm

WILLEMSTAD – De Nederlandse regeringspartij VVD blijft erbij dat Curaçao als autonoom land verantwoordelijk is voor de toelating en uitzetting van vreemdelingen en ook zelf verantwoordelijk is voor de behandeling van de vluchtelingen.

De Tweede Kamer debatteerde vandaag en gisteren over de begroting Koninkrijksrelaties. Ook de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek stond op de agenda.

‘Niemand aannemen’
Machiel de Graaf (PVV) nam daar nog geen genoegen mee en vroeg van de VVD’er André Bosman een harde toezegging “dat we gewoon geen mensen gaan opnemen, dat er ook geen euro heen gaat en dat de bijstand die we eventueel verlenen, alleen op overlegniveau is. Niets aanbesteden en niemand opnemen.”

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) noemt de situatie in Venezuela ‘dramatisch’ en de humanitaire toestand ‘vreselijk’. Maar geeft ook aan dat het beleid van de eilanden rondom immigratie en vluchtelingen een landsaangelegenheid is.

‘Curaçao wordt dagelijks geconfronteerd met de regionale instabiliteit’

Özütok (Groenlinks) heeft zorgen over de Venezolaanse vluchtelingenstroom. “Het land Curaçao wordt dagelijks geconfronteerd met de regionale instabiliteit. Venezolaanse vluchtelingen vinden op Curaçao geen veilig heenkomen, maar worden gevangen gezet en teruggestuurd.”

Ook Van Raak (SP) maakte zich daar grote zorgen over “Er worden nu mensen linea recta teruggestuurd. Allemaal. Wat gebeurt er in Venezuela met die mensen? Er zijn journalisten die melden dat het daar niet goed mee afloopt.”

De staatssecretaris geeft op aandringen van Özütok en Van Raak aan dat de inhoud van de berichtgeving niet bekend is. Vanuit Nederland is financiële steun toegezegd voor het opwaarderen van de detentie faciliteiten en kan er gebruik worden gemaakt van de Nederlandse kennis en expertise.

De fruitbarkjes in Willemstad verdwenen door de grensblokkade. Foto: Michel Spekkers

Deal grensblokkade
Ook uitte van Raak zorgen over de gemaakte deal welke leidde tot het opheffen van de grensblokkade van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) eerder dit jaar. “Wat heeft minister Blok namens het Koninkrijk precies afgesproken toen de blokkade werd opgeheven? Ik wil dat de staatssecretaris hier morgen kan uitsluiten dat het terugnemen van die vluchtelingen onderdeel is geweest van de deal om de grens weer te openen.”

Desgevraagd antwoordt de staatssecretaris dat dit geen onderdeel was van hetgeen besproken is, hij vertrouwt hierbij op de informatie die hij van zijn collega van Buitenlandse Zaken krijgt.

Knops geeft in de schriftelijke antwoorden het volgende aan: “het terugsturen van mensen was geen onderdeel van de tekst van het akkoord dat op 7 april 2018 (red: tussen minister Blok en Venezuela) is gesloten”. Geen verdere moties zijn ingediend vanuit de Tweede kamer.

‘Premier Sint-Maarten moet in Den Haag uitleg komen geven over schending mensenrechten’

10 oktober 2018 - 10:04am

DEN HAAG – De VVD wil dat de premier van Sint-Maarten naar Den Haag wordt geroepen voor uitleg over het schenden van mensenrechten met de detentie van casinobaas Francesco Corallo. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Corallo op Sint-Maarten onder inhumane omstandigheden werd vastgehouden. Hij zat zes maanden zonder genoeg daglicht en ventilatie in een overvolle politiecel.

‘Premier Sint-Maarten naar Nederland’
De VVD is woedend dat Sint-Maarten mensenrechten schendt. Kamerlid André Bosman wil dinsdagavond in een debat met staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) weten wat de Nederlandse regering met Sint-Maarten gaat doen.

“Ik denk ook dat het tijd wordt dat de minister-president van Sint-Maarten verantwoording komt afleggen in de Rijksministerraad”, aldus Bosman. De VVD vindt dat Sint-Maarten desnoods gedwongen wordt om de gevangenis te verbeteren.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/VVD_SXM_GEVANGENIS_01_RIJKSMINISTERRAAD.mp3 André Bosman: ‘Gevangenis op Sint-Maarten al jaren een probleem’

Nederland in verlegenheid gebracht
Politiek en internationaal gezien wordt Den Haag flink in verlegenheid gebracht door de uitspraak. “Het is super storend dat het Koninkrijk wordt aangesproken op nalatigheid van Sint-Maarten zelf”, vindt Bosman.

Het Koninkrijk der Nederlanden moet van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een schadevergoeding en de proceskosten betalen aan Corallo. In totaal gaat het om 10.500 euro.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/VVD_SXM_GEVANGENIS_02_NL_AANGESPROKEN.mp3 VVD: ‘De rekening gaan we één-op-één direct doorsturen naar Sint-Maarten’

De gevangenis van Sint-Maarten is al jarenlang een hoofdpijndossier. De VVD en SP hebben eerder erop aangedrongen dat Den Haag fors moet ingrijpen. In 2017 bleek uit onderzoek van Caribisch Netwerk dat de gevangenis zo lek als een mandje is.

Niet de eerste keer
Het is de tweede keer in een paar jaar tijd dat het Europees Hof oordeelt dat het koninkrijk mensenrechten schendt in de Cariben. In 2016 ging het om de zaak-James Murray. Hij zat 30 jaar vast en werd als ‘menselijk afval’ behandeld, zonder psychische behandeling en uitzicht op vrijlating.

Nederland kijkt weg voor grensoverschrijdend besmettingsgevaar

9 oktober 2018 - 5:13pm

WILLEMSTAD – Als medisch immunoloog maakt professor dr. Ashley Duits zich grote zorgen over de verspreiding van infectieziekten vanuit Venezuela, zoals malaria, mazelen en difterie. “Niet alleen op Curaçao. Ook binnen het Koninkrijk.”

Nederland schuift de verantwoordelijkheid voor preventie van grensoverschrijdend besmettingsgevaar af, zegt Duits. “De wereld is plat. Dagelijks vertrekken meerdere vluchten naar de ons omringende eilanden en naar Nederland. Binnen een halve dag staat een besmette persoon op Schiphol, en kan onderweg anderen hebben besmet.”

Diverse uitbraken
Venezuela wordt geteisterd door diverse uitbraken van infectieziekten. In juli vorig jaar werden de eerste gevallen gemeld van een mazelenvirus dat afkomstig is uit Azië. In ruim een jaar tijd liep het aantal besmettingen op tot 3.545, met 62 sterfgevallen. Bij de veertig besmettingen die in Colombia zijn gemeld, gaat het bij 23 om mensen afkomstig uit Venezuela en bij zestien om mensen die met één of meerdere van die 23 in aanraking zijn geweest.

‘PAHO dringt aan op vaccinatie van alle Venezolaanse kinderen, waar zij ook mogen verblijven’

Vóór de huidige epidemie, was het Latijnsamerikaanse continent dankzij vaccinatieprogramma’s officieel vrij van mazelen. Inmiddels heeft het virus zich niet alleen naar Colombia, maar ook naar andere landen in de regio verspreid, tot in de Verenigde Staten, waar 90 besmettingen zijn geregistreerd. De Pan American Health Organization (PAHO) dringt aan op vaccinatie van alle Venezolaanse kinderen, waar zij ook mogen verblijven.

Difterie
Ook difterie is terug in Venezuela, sinds de gevaarlijke, besmettelijke infectieziekte in de jaren negentig door vaccinatie van kinderen was uitgebannen. Ten minste twintig kinderen en volwassenen zijn dit jaar overleden aan de ziekte die zich openbaart als een hevige keelontsteking.

In Colombia is difterie geconstateerd bij acht mannelijke slachtoffers in de leeftijd van 3 tot 37 jaar. Zes van hen zijn Venezolanen.

Geen controle in vreemdelingenbarakken
“Vóór en tijdens detentie in de vreemdelingenbarakken is er geen medische controle door de gevangenisarts, en ook de kinderen die van hun ouders zijn gescheiden zijn niet medisch gecontroleerd of ingeënt”, zegt Mary-Ann Goiri, coördinator op Curaçao voor VenAmerica Central y El Caribe, een organisatie die betrokken is bij de Venezolaanse diaspora.

“Curaçao heeft Venezolanen met kanker, diabetes en hartziekten uitgezet, en zelfs bij een acute aandoening als nierfalen is het heel moeilijk gebleken om voor de zieke medische hulp te krijgen.”

‘Het is onvoorstelbaar dat het Koninkrijk der Nederlanden geen maatregelen treft’

Bij de organisatie zijn nog geen gevallen gemeld van besmetting met difterie, gele koorts of mazelen. “Maar het besmettingsgevaar is reëel”, zegt Goiri. “De situatie in Venezuela is de grootste humanitaire ramp in de geschiedenis van Latijns-Amerika, en heeft gevolgen voor de gehele Caribische regio. Het is onvoorstelbaar dat het Koninkrijk der Nederlanden geen maatregelen treft om een ramp op de eilanden te voorkomen. Duidelijk mag zijn, dat Curaçao, Bonaire en Aruba niet voorbereid zijn op een uitbraak van een infectieziekte.”

Malaria
Bijna had Venezuela malaria helemaal uitgeroeid. Nu is er geen land ter wereld waar het aantal gevallen van malaria zo snel toeneemt, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Vorig jaar waren er naar schatting 406.000 gevallen, 69 procent meer dan in 2016.

Professor dr. Ashley Duits. Foto: Jacqueline Hooftman

“De malariamuskiet is gelukkig nog niet op het eiland aangetroffen,” zegt Duits. “Wel zijn er hier mensen die aan malaria lijden.”

Grote kostenpost
Voor het ziekenhuis op Curaçao betekent de behandeling van illegalen een grote kostenpost. “Onze kleine gemeenschap beschikt over een beperkt overheidsbudget”, zegt Duits. “De ontwikkelingen in Venezuela plaatsen Curaçao dagelijks voor een groot dilemma.”

Het Koninkrijk kan niet om de Venezolaanse vluchteling heen

9 oktober 2018 - 9:22am

WILLEMSTAD – De Tweede kamer behandelt vandaag de begroting Koninkrijksrelaties. Hierbij komt de druk die op de eilanden van het koninkrijk rust door de humanitaire crisis in Venezuela ook ter sprake.

Afgelopen jaar heeft Curaçao ruim 1.200 Venezolanen gedeporteerd, duizenden verblijven illegaal op het eiland. Ook Aruba gaat gebukt onder de druk van de stroom vluchtelingen. De Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath zegt geen geld te hebben om nog meer Venezolanen op te vangen.

Deal van Blok om de grensblokkade op te heffen.

Gespannen betrekkingen
De diplomatieke betrekkingen tussen het Koninkrijk en Venezuela zijn gespannen. Eerder dit jaar ontstonden er spanningen nadat Nederland bezwaar had aangetekend tegen de aanstelling van een nieuwe consul op Aruba. In dezelfde periode besloot Venezuela de lands- en lucht grenzen te sluiten.

Hierdoor ontstond een acute stop van toevoer van vers fruit en een stop van deportatie van illegale vluchtelingen. In april wist minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in Venezuela in het geheim een deal te sluiten welke resulteerde in het opheffen van de grensblokkade.

De omstreden deal van minister Blok
Tijdens de persconferentie gaf de omstreden Venezolaanse minister Aissami aan dat onder andere overeengekomen was dat Carlos Mata Figueroa alsnog de nieuwe Venezolaanse consul op Aruba zou worden Het terugsturen van economische migranten is volgens Blok ‘de kern’ van het opheffen van de grensblokkade. Direct na de deal is Curaçao verder gegaan met het deporteren van illegale Venezolaanse vluchtelingen. De vers fruit toevoer is enkele weken later weer aangevangen.

Standrechtelijke executies
Terwijl de vluchtelingenstroom uit Venezuela snel toeneemt, neemt de internationale druk toe. Amnesty International onthulde onlangs in een rapport dat het regime van de Venezolaanse president Nicolás Madurozich schuldig zou hebben gemaakt aan 8.000 standrechtelijke executies.

Zeven landen zijn naar het Internationaal Strafhof gestapt met het verzoek het regime van Maduro te onderzoeken. “Wij zullen niet medeplichtig zijn”, aldus de Paraguayaanse minister Pedotti.

Grote kritiek
Het Koninkrijk is afgelopen maanden door verschillende rapporten van onder andere Amnesty en Human Right Watch bekritiseerd over de omgang en behandeling van vluchtelingen en het asielbeleid door het Koninkrijk. Curaçao heeft aangegeven hulp vanuit Den Haag nodig te hebben bij de vluchtelingenproblematiek.Den Haag daarentegen wijst op de eigen verantwoordelijkheid van de eilanden. “Nederland kan de verantwoordelijkheid voor Venezolaanse vluchtelingen niet van zich af blijven schuiven”, stelt Irene Broekhuijse, universitair docent aan de VU eerder vorige maand aan Trouw.

Lange geschiedenis
Onenigheid tussen de eilanden en Venezuela is niets nieuws en ontstond al in de begin van de negentiende eeuw. Snel na de onafhankelijkheid van Venezuela ontstonden de eerste handelsverdragen. Smokkelroutes waren toen al een bestaand feit, en zijn nooit opgehouden te bestaan.

Sinds de komst van de Isla raffinaderij versterken de banden met Venezuela. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog koos Venezuela de kant van de geallieerden. Als Shell begin jaren 80 de raffinaderij op Curaçao afstoot, staat Venezuela vooraan in de rij om de Isla raffinaderij te huren.

De spanningen namen toe toen Hugo Chávez aan de macht was; diverse malen dreigde hij de eilanden bij Venezuela te willen trekken, in 2005 maakte het Koninkrijk zich zelfs kortstondig zorgen over een Venezolaanse invasie. Begin 21ste eeuw koos Nederland ervoor zijn positie te versterken door militaire banden aan te gaan met Amerika

Ook in 2014 ontstond er spanning toen Nederland de door Venezuela aangestelde consul Carvajal arresteerde. Na dreiging van Venezuela besloot Nederland om Carvajal persona non grata te verklaren en te deporteren.

Afspraken Blok
Afgelopen week gaf Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) aan, tijdens een uitzending van ‘Echte Jan!’, vragen te hebben over de deal van minister Blok en de gevolgen voor Venezolanen, die na deportatie in de problemen zouden komen met het regime en zelfs zouden verdwijnen ‘ik weet hoe verdorven het regime in Venezuela is. Ik wil meer weten over de afspraken die Blok met Venezuela heeft gemaakt, want als dat zo is dan is er een groot probleem’.

Vorige maand gaf Harbers van het ministerie van Veiligheid en justitie nog aan dat ‘vluchtelingen op Curaçao een zaak is en blijft van Curaçao’. Vandaag spreekt de Tweede kamer erover.

Podcast: De onsterfelijke levenslessen van Fridi Martina

8 oktober 2018 - 11:10am

AMSTERDAM – Toen de Curaçaose Fridi Martina in de jaren 70 aan de Amsterdamse Academie voor Theater en Dans haar opleiding begon, was ze daar de allereerste afro-Caribische student. Ze werd met belangstelling maar ook met argwaan bekeken.

‘De tijden zijn inmiddels veranderd’, zeggen nieuwe studenten, ‘maar sommige dingen nog niet helemaal’. “Soms worden er nog steeds grappen gemaakt die voor mij als donkere student kwetsend zijn en dan wordt er gezegd dat we daar maar tegen moeten kunnen”, vertelt een student met afro-Caribische roots. Het hele verhaal van deze student hoor je in de nieuwe podcast van Caribisch Netwerk over het leven van Fridi Martina.

Luister naar de opmerkelijke verhalen over het bijzondere leven van Fridi Martina (1950-2014)

Natasja Gibbs dook in de geschiedenis van de legendarische Curaçaose actrice en theatermaker Fridi Martina. Alle verhalen en ontdekkingen zijn te horen in de podcast Koninkrijkskwesties van NPO Radio 1.

Beluister deze podcast | Abonneer via iTunes

Oktober staat in het teken van de Black Achievement Month. Daarom brengt Caribisch Netwerk deze hele maand reportages over opmerkelijke historische personen uit het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk. Dat doet Caribisch Netwerk in samenwerking met het Radio 1 nachtprogramma Focus: iedere woensdagnacht van 02.00 tot 06.00 (NL tijd) op Radio 1.

Afvaldump Sint Maarten: corruptie en veel geld verdienen

5 oktober 2018 - 1:46pm

PHILIPSBURG – Valse facturen en nog meer vermoedens van fraude en corruptie binnen de overheid die met de vuilstort in Sint Maarten te maken hebben. Dat blijkt onder andere uit het grootschalige onderzoek van justitie naar criminaliteit rondom deze afvaldump.

Of dat een reden is dat er nog altijd geen oplossing is voor deze bijna 30 jaar oude dump in de hoofdstad, kan het Openbaar Ministerie niet zeggen. Wel dat de vuilstort meer is dan alleen een probleem voor het milieu en de volksgezondheid.

Tekst gaat verder na de video

Door Tim van Dijk en Sharina Henriquez

Want zegt hoofdofficier van justitie Jeroen Steenbrink: “Waar afval is, is over het algemeen sprake van criminele activiteiten. Omdat er heel veel geld mee is te verdienen als je de afval in strijd met de regelgeving organiseert.” Vooral als de barrières niet hoog zijn zoals op Sint Maarten, zegt hij.

Het is daarom moeilijk te begrijpen dat de overheid op dit moment relatief simpele en snelle oplossingen zoals een controle bij de toegang tot de dump niet bij de beheerder afdwingt. Dat erkent ook Steenbrink:

“De trackrecord van dit land op gebied van fundamenteel verbeteren van afvalverwerking is niet sterk. Ik heb de afgelopen tijd wel veel nieuwe plannen gehoord en krachtige bewoordingen. Ik ben geen politicus. Maar ik constateer wel heel nuchter dat hele korte termijn-maatregelen, als een controle bij de ingang van de dump, dat die tot op heden nog niet georganiseerd is.”

Afval uit buitenland
De aanpak van de afvaldump is één van de grote wederopbouwprojecten dat de overheid samen met de Wereldbank moet realiseren. Begin september beloofde premier Leona Marlin-Romeo dat er snel,  ‘binnen weken’, een oplossing op tafel zou liggen. Het is inmiddels een maand verder zonder resultaat. De vuilstort is in ieder geval nog vrij toegankelijk om afval te storten.

Afval dat overigens ook van buiten komt. Steenbrink: “Vanuit het Franse deel van Sint Maarten want daar moeten mensen betalen voor afval en hier is het gratis. Er zijn ook signalen dat het afval komt vanuit cruiseschepen, Saint Barth en andere landen waar ik nu niet nader op inga.”

Levendige handel
Als je op de vuilstort komt, zie je een levendige handel in afval. Het zijn vooral Dominicanen die in deze gevaarlijke situatie werken. Overal zijn er kleine brandjes, uitstekende glasscherven, metalen pinnen en een misselijkmakende geur die in je haren en kleren blijft. Een man met een groot aantal biljetten betaalt een groepje Dominicanen uit. “Hij heeft een bedrijf en wij verzamelen ijzer voor hem. Nee, ik weet niet wat hij met het ijzer doet”, aldus één van hen.

Ze willen anoniem blijven. Vaak heeft dat te maken met hun status. Er is namelijk een grote groep Dominicanen die zich illegaal op het eiland heeft gevestigd voor werk.

Iets verder loopt een opvallend geklede man met een grote witte hoed in afvalzakken te wroeten. Ook een Dominicaan. “Ik heet Juan Manual Haddocks en ik werk hier twee jaar. Op de vulkaan, zo noem ik het hier.” Echt zorgen maakt hij zich niet over zijn gezondheid.”Er is niets waar je niet dood aan gaat.”

Tandartskosten verlaging voor laagste inkomstcategorie op Bonaire

3 oktober 2018 - 5:14pm

KRALENDIJK – De unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (unit SZW) van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) vergoedt vanaf deze maand het trekken van tanden of kiezen (extracties) op Bonaire.

Er zijn dit jaar afspraken met tandartsen op Bonaire gemaakt over het vergoeden van extracties bij mensen met een uitkering of een ander inkomen niet hoger dan het WML (red. wettelijk minimumloon), meldt SZW.

Bewoners van Bonaire die 18 jaar en ouder zijn die niet meer verdienen dan het minimumloon of die een Algemene Ouderdomsverzekeringpensioen (AOV) hebben zonder andere inkomen, komen dus ook hiervoor in aanmerking.

Meer tandartsvergoedingen volgen
Voor degenen die een onderstand (uitkering) ontvangen volgt vanuit de unit SZW meerdere vergoedingen: “Voor de volgende fase wordt met de tandartsen gekeken naar mogelijkheden om ook andere tandartskosten te vergoeden voor deze doelgroep. In die gevallen zal er wel gewerkt worden met een begroting.” Momenteel heeft deze doelgroep geen verklaring nodig. Dit is wel het geval bij de andere twee doelgroepen.

Sinds 1 januari 2015 moeten eilandbewoners van 18 jaar en ouder net als in Nederland zelf voor de tandartskosten draaien. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ging in vergelijking met 2013 en 2017 tien procent minder inwoners van Bonaire naar de tandarts. Het blijkt dat tandartspatiënten de tandarts mijden om met hun pijnklachten naar de huisarts te gaan.

Een huisartsconsult is wel gratis. Mensen in de laagste inkomstcategorie stellen volgens de unit SZW een bezoek aan de tandarts bij kiespijn soms lang uit. De reden is omdat ze zelf de kosten van extracties moeten betalen. Daarom voegde de unit deze kosten toe aan de bijzondere onderstand.

Andere regeling Saba en Sint-Eustatius
Voor Saba en Sint-Eustatius geldt deze tandartsvergoeding niet. Maar volgens RCN kregen burgers van deze eilanden al ondersteuning.

Onbegrip en teleurstelling: komende jaren geen sociaal minimum voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius

2 oktober 2018 - 12:40pm

DEN HAAG – De Nederlandse regering krijgt opnieuw twee jaar de tijd om te bepalen hoeveel geld iemand minimaal nodig heeft om in de Caribische gemeenten te kunnen leven. Tot grote ergernis en onbegrip op de eilanden.

‘Dit valt niet uit te leggen’, vindt Nina den Heyer (MPB), oud-gedeputeerde van Bonaire. Zij had er bij het vorige kabinet al op aangedrongen. Volgens de oud-gedeputeerde staat de geloofwaardigheid van politiek Den Haag nu op het spel.

“Als je niet eens weet wat het minimale is wat je nodig hebt om te kunnen leven, hoe kan je dan de hoogte van de uitkeringen en het minimumloon bepalen?”

‘Niet gelijkwaardig behandeld’
‘Onbegrijpelijk’, vindt ook oud-gedeputeerde Koos Sneek (DP) van Sint-Eustatius. “Zo lang ze dat sociaal minimum niet vaststellen, hebben mensen het gevoel dat ze niet gelijkwaardig worden behandeld.”

De Nederlandse regering krijgt, ondanks aangekondigde maatregelen tegen armoede, ook flink kritiek van de huidige bestuurders op Bonaire en Saba. Ook de Nationale Ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens hebben eerder hun zorgen geuit.

Motie haalt geen meerderheid
Een motie van de SP en GroenLinks om op basis bestaande onderzoeksrapporten snel een sociaal minimum vast te stellen, haalde dinsdag geen meerderheid. “Ik had gehoopt dat tenminste één van de coalitiepartijen de stoute schoenen zou aantrekken”, aldus Den Heyer.

Den Heyer spreekt van ‘de zoveelste vertragingsstrategie’ en stelt dat coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie onder druk van de VVD zijn gezwicht. “Ik vind het teleurstellend dat een land dat de mensen- en kinderrechten zo hoog heeft staan, er toch voor kiest om niet door deze politiek gevoelige zure appel heen te bijten.”

“Dit kabinet heeft al ervaring met impopulaire beslissingen nemen. Denk aan de dividendbelasting. Miljarden! Dan is het verminderen van de armoede in de bijzondere gemeenten nog een nobel doel”, zegt Den Heyer.

‘Den Haag moet haast maken’
Sneek vindt het moeilijk dat juist coalitiepartij CDA, waarvan hij lid is, geen vaart zet achter het sociaal minimum. “Ik moet inwoners uitleggen waarom het wéér niet is vastgesteld.”

De oud-gedeputeerde was nog vorige week in Den Haag om Kamerleden te spreken over de situatie op Sint-Eustatius. Ook Sneek (DP) maakt zich zorgen over de draagvlak op zijn eiland voor politiek Den Haag. “Het begint voor de mensen te lang te duren.”

Den Haag moet daarom nu haast maken om grote projecten en de economie op ‘Statia’ te helpen, waarschuwt Sneek (DP). Hij pleit ervoor om elektriciteit, water, internet, telefoon en transport goedkoper te maken. “Dit zijn de dingen waar je als overheid greep op hebt.”

Landbouw illegaal door trage overheid

2 oktober 2018 - 9:41am

WILLEMSTAD – Tientallen kunukero’s (boeren) op Curaçao bewerken sinds jaren stukken grond van de overheid, zonder dat zij daarvoor een vergunning hebben. De meesten van hen dienden wel een aanvraag in bij Domeinbeheer.

Luberisse Celestin deed dat in 2012 en kreeg zes jaar later officieel toestemming om te planten op een stuk grond bij Dam Pretu dat hij al die tijd al bewerkt. “Ik ben slechts een van de velen hier. De meesten wachten nog op hun vergunning.”

Bij Domeinbeheer stapelen zich sinds jaren de aanvragen voor een stuk land voor landbouw of veeteelt op. Ministers Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur maakten onlangs bekend dat zij de handen ineen slaan om de achterstand bij de afhandeling weg te werken. “Het is heel belangrijk dat we onze eigen groenten en fruit kunnen verbouwen,” aldus minister Camelia-Römer.

‘Je kiest een stuk grond, begint te zaaien’ – boer Luberisse Celestin

Vanaf Dam Pretu, in de buurt van de Aloë-plantage, zijn in de wijde omtrek groene oases te zien in een verder ruig en dor gebied. Op meerdere plaatsen is huisraad gedumpt. De wind verspreidt de stank van dode dieren. “Wij ruimen veel van die troep op, we willen het hier netjes houden, maar van tijd tot tijd ligt er weer een trucklading afval voor mijn pad,” zegt Celestin, die tussen rijen kniehoge planten staat.

Honderd meter verderop is iemand met een loader een stuk terrein aan het ontbossen. “Zo is iedereen hier begonnen,” zegt Celestin. “Je kiest een stuk grond, begint te zaaien. Als je nog geen geld hebt voor een waterput, koop je water bij andere kunukero’s.”

Boer Celestin op zijn stuk grond – foto Roelie van Beek

Op de Dam rijdt een pick-up met grote blauwe tonnen waaruit bij elke hobbel water over de rand klotst. Celestin beschikt sinds jaren over een waterput met molen en bassin. Die kostten hem ongeveer tienduizend gulden, geld dat hij verdiende met de verkoop van zijn oogst aan lokale supermarkten.

‘Veel boeren blijven onder de radar’-landbouwexpert Stanley Marks

Volgens landbouwexpert Stanley Marks, werkzaam bij de Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen (Obna), heeft minister Camelia-Römer geen realistisch beeld van de lokale productie.

“De minister gaat ervan uit, dat er circa tweehonderd ondernemers in landbouw en veeteelt zijn, maar in werkelijkheid zijn het er 1300. Vanwege het uitblijven van vergunningen, en om diefstal te voorkomen en de belasting te ontwijken, blijven veel boeren onder de radar. Maar er wordt wel degelijk veel geproduceerd.”

De Curaçaose overheid stemt de import van producten niet af op de beschikbaarheid van landbouwgrond, aldus Marks. “Elk land inventariseert hoeveel terrein het beschikbaar heeft, in hoeverre de landbouw kan voorzien in de behoefte aan voedsel en importeert dan wat er verder nodig is. Curaçao doet het precies andersom. De overheid moet nog in kaart brengen welke terreinen beschikbaar en geschikt zijn voor landbouw, en beginnen met het uitgeven van die terreinen.”

‘Constructed Wetlands’ alternatief voor rioolwaterzuivering

1 oktober 2018 - 7:45am

WILLEMSTAD – De afvalwaterverwerking op Curaçao moet grondig worden verbeterd, vindt de United Nations Office for Project Services, UNOPS. Lokale initatieven voor een Constructed Wetland kunnen volgens UNOPS de oplossing bieden.

Zoals het plan voor de aanleg van een Constructed Wetland bij Buskabaai van Timo Brouwer. Enkele jaren terug lanceerde de oprichter van Greenforce het idee om het afvalwater dat die industrie gaat produceren samen met rioolwater uit het aangrenzende Emmastad te zuiveren in een ‘constructed wetland’.

Tekst gaat verder na de video

Door Peter Eikelenboom

De experts hebben de regering voorgesteld zijn plan uit te voeren. Volgens berekeningen van UNOPS, die worden bevestigd door Dienst Openbare Werken (DOW), kost de aanleg ervan rond de 11 miljoen gulden.

De experts van UNOPS hebben een tijdschema op voor de bouw en aanleg van enkele nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties. Verantwoordelijk minister Zita Jesus Leito zegt niet de financiële middelen om alle aanbevelingen uit te kunnen uitvoeren. Lokale initatieven voor een Constructed Wetland kunnen volgens UNOPS de oplossing bieden.

University of Curaçao
De University of Curaçao heeft ook plannen voor de aanleg van een constructed wetland. Fermin de Silva de Freitas student civil engineering ontwierp een constructed wetland voor de universiteit als onderdeel van zijn studie. Naast hergebruik van het water wil hij het concept testen op geschiktheid voor inzet op grotere schaal op Curaçao.

Maar de school heeft niet de benodigde 325.000 gulden die erin moet worden geïnvesteerd. De terugverdien tijd bedraagt zes jaar en levert een waterbesparing op van 55 procent.

Constructed Wetland in de achtertuin
Kenneth Hooten probeerde het uit in zijn achtertuin. Negen jaar geleden maakte hij een constructie met zinkbakken, waarvan het water via een verzamelbak terecht komt in een constructed wetland. Belangrijk daarin zijn de rietachtige planten, helophyten. Die trekken bacteriën aan die voor de afbraak zorgen van de verontreinigingen in het water.

Aqualectra beoordeelde de kwaliteit ervan en volgens Hooten waren de laboratoriumresultaten goed. De kwaliteit is vergelijkbaar met die van putwater en er zitten geen ziekmakende bacteriën in. De constructie kosten hem zevenduizend gulden omdat hij werkte met betonblokken. Maar je zou het geheel ook kunnen maken voor enkele honderden guldens als je grote plastic tanks gebruikt, denkt hij.

Geen prioriteit
Minister van VVRP Zita Jesus Leito verantwoordelijk voor de rioolwaterzuivering op Curaçao, vindt het plan van Timo Brouwer goed, maar ze ziet Brouwer als een ontwikkelaar. Er zouden dus mensen of bedrijven moeten komen de het plan willen overnemen. De regering werkt er voorlopig niet aan, er is geen geld voor. Er zijn andere prioriteiten zegt de minister.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/zitawetland.mp3 Minister Leito-Jesus over de mogelijkheid voor een constructed wetland Wat is een constructed wetland?

Een constructed wetland is een kunstmatig aangelegd moerasachtig gebied om stedelijk of industrieel afvalwater, grijswater of regenwater te behandelen. Het zijn ontworpen systemen die natuurlijke functies van vegetatie, bodem en organismen gebruiken voor de behandeling van afvalwater.

‘Er is verbetering in homo-acceptatie op Curaçao’

30 september 2018 - 8:42am

WILLEMSTAD – De zesde editie van de Curaçao Gay Pride is vol aan de gang. Vijf dagen lang worden activiteiten en feestjes georganiseerd rondom het event. Lysandro en Emiel zijn vanuit Nederland speciaal voor de Gay Pride naar Curaçao gekomen.

Tekst gaat verder na de video

Door Roelie van Beek

Lysandro is geboren op Curaçao maar verhuisde op zijn 23ste naar Nederland, waar hij toch meer zichzelf kon zijn. “Ik ben naar Nederland vertrokken, in Amsterdam werd ik veel meer geaccepteerd zoals ik was.”

Foto: Roelie van Beek.

Toch zien Lysandro en Emiel verbetering in homo-acceptatie in Curaçao. “Je merkt dat het vooruit gaat. Je ziet steeds meer regenboogvlaggen, het wordt steeds meer geaccepteerd. Daarom is de Pride Walk ook zo belangrijk. Dan kunnen we laten zien dat we gewoon gezellige mensen zijn die een leuk feestje willen vieren. Liefde is liefde!”

De Gay Pride duurt nog tot en met zondag 30 september.

Afvaldump Sint-Maarten laait weer op

30 september 2018 - 8:06am

PHILIPSBURG – De rechtbank heeft amper de deuren gesloten van het gerechtshof in Philipsburg waar de rechter zich donderdag boog over de brandende vuilnisbelt van Sint-Maarten, of de inwoners inhaleren weer volop toxische gassen door een enorme brand op de ‘Landfill’.

Het lijkt bijna alsof een brandende vuilnisbelt volledig geaccepteerd is door de mensen die op de straten van Philipsburg lopen. Cruisetoeristen daarentegen zijn niet gelukkig met de penetrante lucht die boven het eiland hangt. Diverse toeristen keren vervroegd met ademhalingsmoeilijkheden terug naar hun schip.

Foto: Tim van Dijk.

Op de dump zelf is geen controle en het is een komen en gaan van mensen met grote en kleine vervoersmiddelen vol afval. De brand heeft inmiddels een omvang van twee voetbalvelden en door de tropische wind laait deze flink op. Er rijdt slechts een vrachtwagen met zand af en aan om het vuur te dempen. De overheid waarschuwt de mensen niet om ramen en deuren te sluiten en/of binnen te blijven.

Foto: Tim van Dijk

Rechtszaak
Eind volgende week moet er een concreet stappenplan bij de rechter liggen om de branden en rookemissie op de dump te reduceren. Dat is donderdag besloten tijdens een rechtszaak dat is aangespannen door burgers die de rook zat zijn. De overheid en vuilstortbeheerder Robelto and Son moeten nu, na 10 jaar, direct maatregelen nemen tegen rook, stank en uitstoot van gassen. Met een boeteclausule van 5000 dollar per dag bij overtreding, tot een maximum van 1 miljoen dollar.