kop

Caribisch Netwerk

Inhoud syndiceren
Caribisch Netwerk
Bijgewerkt: 56 min 20 sec geleden

Evenementen Curaçao alleen nog voor volledig gevaccineerden

16 oktober 2021 - 3:29pm

WILLEMSTAD – Op Curaçao kunnen vanaf dinsdag 19 oktober alleen nog compleet gevaccineerde mensen naar evenementen en sportactiviteiten. Dat laat de minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas weten tijdens de persconferentie van de overheid.

Ook zal vanaf 19 oktober de avondklok een uur later ingaan, van 1 uur ’s nachts tot 4.30 uur in de ochtend. De QR-code, die volledig gevaccineerden via een nieuwe website kunnen aanvragen, zijn nodig om evenementen met een ‘hoog risico’ van meer dan honderd mensen te bezoeken.

Aanvraag
In totaal hebben op donderdag 14 oktober 11.017 mensen een aanvraag gedaan om een QR-code te ontvangen via de nieuwe website www.curacaohealtapp.com. De QR-code die op dit moment alleen nog aangevraagd kan worden door mensen die volledig gevaccineerd zijn- maar op een later moment ook door mensen met een herstelbewijs die corona al gehad hebben – zal nodig zijn om grote bijeenkomsten te bezoeken.
Daarbij gaat het dansevenementen, zowel binnen als buiten, feesten, maar ook sportevenementen.

Niet verplicht
Ondanks dat mensen die (nog) niet gevaccineerd zijn, straks niet meer dezelfde dingen kunnen doen dan gevaccineerden, blijft de minister-president benadrukken dat “vaccineren niet verplicht is”. Inmiddels hebben 98.872 mensen zich laten vaccineren op het eiland.
Voor activiteiten waar minder dan honderd mensen samenkomen hoeven bezoekers zich vanaf dinsdag niet meer te registeren. “Bij activiteiten waar niet meer dan honderd mensen samenkomen, mag 50 procent van de capaciteit maximaal bezet zijn, mag er niet gedanst worden en moeten bezoekers twee meter afstand kunnen houden”, laat Lesley Fer, hoofd van het crisisteam weten.

Hoog risico
“Als er op de locatie wel gedanst wordt, maar er zijn geen honderd mensen, valt het wel weer onder hoog risico en zal er toch voor de toegang een QR-code gevraagd moeten worden”.
De mensen die door de nieuwe maatregelen buiten de boot vallen, zijn de mensen die corona al gehad hebben en zich niet verder hebben laten vaccineren. Zij kunnen zich nu nog niet registreren op de website. Pisas vraagt aan deze mensen en ook aan de ongevaccineerden om “sportief te blijven” zolang zij ervoor kiezen zich niet (verder) te laten vaccineren.
De economie en ook het CMC kan het volgens Pisas niet aan om langer door de coronamaatregelen onder druk te staan.

Toeristen
Toeristen uit Nederland hoeven de Curaçao Health App niet te downloaden als zij naar een feest willen. Zij kunnen hun Nederlandse QR-code gebruiken.
Op Curaçao op sinds zaterdag 16 oktober 285 actieve coronagevallen geregistreerd. 22 Personen zijn met een Covid-besmetting opgenomen in het Curaçao Medical Center. Tien hiervan liggen op de intensive care. Op Curaçao zijn sinds het begin van de pandemie 171 personen met Covid overleden.

The post Evenementen Curaçao alleen nog voor volledig gevaccineerden first appeared on Caribisch Netwerk.

Wet voor speciaal onderwijs op Bonaire lijkt een verre droom

14 oktober 2021 - 10:50am

KRALENDIJK – “De wet voor speciaal onderwijs is een stip aan de horizon”, zegt Maritsa Selberie. Ze is beleidsmedewerker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) op Bonaire. De hoop is gericht op het realiseren van specialistische voorzieningen.

“Momenteel is er nog geen dekking voor specialistische voorzieningen, maar ik zal mij inspannen om dit alsnog mogelijk te maken in 2021”, schrijft minister Slob in een de kamerbrief van 3 juli 2020. Tot op heden is er nog niets veranderd.

Inclusief onderwijs
Silenne, moeder van twee autistische kinderen ging naar de media nadat een basisschool op de eerste schooldag haar kinderen weigerde toe te laten. Dit zorgde voor veel commotie op het eiland en op de sociale media kwamen meerdere ouders naar voren met soortgelijke ervaringen. “Het was hartverscheurend om mijn kinderen uit te leggen dat ze op die school niet gewenst zijn”, zegt ze.

In de huidige wet staat dat er op het eiland inclusief onderwijs wordt gegeven. Hierdoor kregen haar kinderen een plek op een reguliere school, maar hier kunnen ze niet de juiste zorg aanbieden.

Door de reacties op de sociale media ontstaat een beeld dat er veel kinderen thuis zitten. Vooral kinderen met complexe gedragsproblemen, meervoudige handicaps en autistisme zouden geen onderwijs volgen.

‘Bijna alle leerlingen in beeld bij de leerplichtambtenaar’
Gedeputeerde Nina Den Heyer weerlegt dit. “Er wordt geïnsinueerd dat de problematiek groot is maar dit klopt niet”, zegt ze. Volgens haar is er een onderzoek verricht en op Bonaire zijn totaal 90 kinderen die onder de hierboven beschreven groep vallen. En de meesten zitten op school. “Bijna alle kinderen die leerplichtig zijn, zijn in beeld bij de leerplichtambtenaar”, aldus Den Heyer.

Voordat er een school voor speciaal onderwijs op het eiland realiteit wordt zijn er bepaalde stappen die ondernomen moeten worden. “Nadat de financiën geregeld zijn moeten we rekening houden met aanbestedingen om tot een schoolgebouw te komen”, zegt Den Heyer. Dit hele proces zal meer dan drie jaar in beslag nemen.

“Heel belangrijk in dit proces is het aantrekken van het juiste personeel. Het is moeilijk om op het eiland leraren met een master in speciaal onderwijs te vinden. We moeten lokale docenten hiervoor gaan vormen. Dit kost tijd en geld”, vult Nolly Oleana aan. Hij is diensthoofd van OCW.

Een optie zou zijn dat alle scholen een speciale groep kinderen opneemt. Zo zou elke basisschool een eigen specialisatie kunnen hebben van zorgkinderen. Volgens Den Heyer is dit niet makkelijk: “Veel scholen kampen op dit moment met wachtlijsten en een tekort aan leerkrachten”, zegt ze.

Om ervoor te zorgen dat de specialistische voorzieningen aansluiten bij de wensen en behoeften van de leerlingen, heeft minister Slob projectleiders aan laten stellen die een plan moeten opstellen waarbij zij ingaan op welke voorzieningen er nodig zijn.

‘De Rijksoverheid moet de speciale school bekostigen’ – schooldirecteur Vera Dohmen

De school ‘Het Koraal’ kan de oplossing zijn. Een particuliere school die zich richt op kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben. “Ik heb ons verhaal gepresenteerd aan OCW”, zegt de oprichter Vera Dohmen. Zij vindt dat de school door de Rijksoverheid bekostigd wordt.

Volgens Den Heyer is dit niet zo simpel. “Om bekostigd te worden moet een school aan enkele voorwaarden voldoen. Zoals ministens 200 leerlingen hebben en een passend gebouw. Alle particuliere scholen hebben hetzelfde pad bewandeld, we gaan niemand voortrekken.”

Jeugdzorg

Nolly Oleana benadrukt dat ondanks dat er nog geen speciaal onderwijs op het eiland bestaat, het onderwijs in zijn geheel beter is geworden. “De kwaliteit en randvoorwaarden zijn verbeterd”, zo zegt hij. “De grootste uitdaging op het eiland is zorgen dat onderwijs en jeugdzorg gaan samenwerken.”

The post Wet voor speciaal onderwijs op Bonaire lijkt een verre droom first appeared on Caribisch Netwerk.

Ook in hoger beroep schuldig: ‘corrupte ex-minister zette ondernemers onder druk’

13 oktober 2021 - 12:00pm

ORANJESTAD – Voor de corrupte ex-minister Paul Croes ‘is geen plaats meer’, zegt het hof, om de Arubaanse overheid te dienen nu hij het vertrouwen ‘zo sterk heeft beschaamd’ als minister. Hij moet drie jaar de cel in.

Dat is een jaar minder dan de rechtbank eerder oplegde, waartegen Croes in beroep ging. Een aantal strafbare feiten vond het hof namelijk onvoldoende bewezen. Maar de meest ernstige misdrijven wel, zoals het vragen en aannemen van steekpenningen; ambtsmisbruik voor eigen gewin; deelnemen aan een criminele organisatie, witwassen en verduistering.

Beraden over vervolgstappen
Na het vonnis laat Croes weten ‘teleurgesteld te zijn’ omdat hij vindt dat het hof niet genoeg rekening heeft gehouden met onder andere de ‘onmenselijke omstandigheden waarin hij is vastgehouden’. Of hij zich bij het vonnis neerlegt, is niet duidelijk. Croes antwoordt tegen de lokale pers dat hij zich gaat beraden samen met zijn advocaat over ‘vervolgstappen’.

Het openbaar ministerie noemt de straf – ondanks dat deze 1 jaar lager uitviel dan eis- en de motivering van het hof ‘begrijpelijk en redelijk’.

Croes was minister voor arbeid, jeugd en sociale zaken in het kabinet Eman II in 2013 tot en met 2017. Hij sjoemelde niet alleen met het afgeven van werkvergunningen aan arbeidsimmigranten. Toen de politie bij thuis inviel, bleek de familie ook een Venezolaans kindermeisje illegaal in dienst te hebben. Daar is ook zijn vrouw voor veroordeeld.

Wat volgens het hof ‘tekent dat de verdachte geen enkel besef heeft welke normen en verantwoordelijkheid gepaard gaan met het aan hem toevertrouwde ministerschap’.

Een groot aantal bedrijven op Aruba heeft de minister omgekocht, om zo buitenlandse arbeidskrachten in dienst te kunnen nemen. Terwijl het beleid van de overheid al jaren is om voorrang te geven aan lokale werknemers en zo de arbeidsmigratie te beperken.

Het hof acht ook bewezen dat de Arubaanse bestuurder zelf (kleine) ondernemers rechtstreeks of door een tussenpersoon onder druk heeft gezet. Die hebben daardoor winkelgoederen en geld afgestaan, zonder dat Croes daarvoor betaalde.

Meerdere corruptiezaken
Naast de celstraf mag Croes acht jaar lang geen politieke functie bekleden noch deelnemen aan verkiezingen. Zijn voormalige collega in het kabinet Eman, Benny Sevinger, wordt ook verdacht van corruptie, namelijk gesjoemel met overheidsterreinen. Het OM is ook bezig met het onderzoek naar corruptie van een andere voormalige minister, Otmar Oduber, uit het vorige kabinet Wever-Croes I.

The post Ook in hoger beroep schuldig: ‘corrupte ex-minister zette ondernemers onder druk’ first appeared on Caribisch Netwerk.

Curaçaose politiek blijft stil na publicatie ontluisterend Amnesty-rapport

12 oktober 2021 - 12:00am

WILLEMSTAD – Op Curaçao is het maandag stil gebleven nadat ‘s ochtends een ontluisterend rapport was verschenen over de schending van de rechten van Venezolanen die zijn gevlucht naar het eiland. De media besteedde maandag uitgebreid aandacht aan het rapport van Amnesty International, maar vanuit de politiek bleef het stil.

Er is geen officiële reactie gekomen en bij doorvragen wordt – off the record – verwezen naar de verantwoordelijkheid van Nederland. In 2018 publiceerde Amnesty ook al een rapport over de mensenrechtenschendingen van gevluchte Venezolanen op Curaçao. De partijen die toen de regering vormden – PAR en MAN – zitten nu in de oppositie.

Kritiek
In 2018 zei de regering nog dat ‘ze zich niet herkende in de kritiek van Amnesty’. En ook dat het land zich houdt ‘aan internationale wetten en afspraken zoals vastgesteld in de verdragen waarbij het land is aangesloten’.

In drie jaar tijd lijkt er echter weinig te zijn verbeterd. Amnesty verwoordde in 2018 de kritiek in de titel van het rapport: ‘Opgesloten en uitgezet. Venezolanen krijgen geen bescherming op Curaçao’. Drie jaar later is de titel net zo veelzeggend: ‘Nog steeds geen bescherming: Venezolanen krijgen geen bescherming op Curaçao’.

In het rapport staan verschillende verklaringen van Venezolanen over geweld door bewakers en politie. Organisaties en advocaten die zich bezig houden met de bescherming van de mensenrechten op het eiland bevestigden maandag die verhalen.

Dwang
Het rapport van Amnesty is gebaseerd op de verhalen van 22 gevluchte Venezolanen, onder wie ook minderjarigen. Venezolanen worden bij aankomst in Curaçao voor onbepaalde tijd vastgezet in de Vreemdelingenbarakken op het terrein van de SDKK-gevangenis.

In de barakken waar de Venezolanen verblijven zijn de omstandigheden onmenselijk, aldus het rapport.

Ze hebben nauwelijks toegang tot juridische hulp en worden gedwongen om in te stemmen met uitzetting naar Venezuela. Volgens Amnesty mag volgens internationale afspraken niemand worden teruggestuurd naar een land waar hij of zij vervolging kan vrezen. Ook schendt Curaçao volgens Amnesty de rechten van Venezolaanse kinderen door hen apart van hun ouders op te sluiten.

Onmenselijk
In de barakken waar de Venezolanen verblijven zijn de omstandigheden bovendien onmenselijk, aldus het rapport. Zo is er sprake van overvolle cellen, een gebrek aan privacy en slechte hygiëne.

Amnesty International roept de overheid van Curacao op om ervoor te zorgen ‘dat alle vreemdelingen die bescherming nodig hebben toegang tot de beschermingsprocedure hebben’. De organisatie roept de Nederlandse regering op ‘te garanderen dat de mensenrechten tijdens het ondersteunen van of samenwerken met Curacao gerespecteerd en beschermd worden’.

The post Curaçaose politiek blijft stil na publicatie ontluisterend Amnesty-rapport first appeared on Caribisch Netwerk.

Curaçaoënaars kunnen vanaf maandag QR-code krijgen

9 oktober 2021 - 2:04pm

WILLEMSTAD – Op Curaçao kunnen de bewoners zich vanaf maandag 11 oktober om 11 uur ’s ochtends aanmelden voor een Health App. De app bevindt zich nog in de beginfase, maar de QR-code die vanaf maandag is te downloaden, zal meteen in gebruik worden genomen.

Dat stelde minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas vrijdag tijdens een persconferentie. De Health App wordt ook in het buitenland geaccepteerd. Zo kan er met de QR-code naar Europa gereisd worden.

QR-code
De minister-president gaf aan dat de QR-code ook kan worden uitgeprint. Dan kunnen mensen zonder smartphone ook de QR-code aantonen. De app, die zowel bij Ios als bij Android is te gebruiken, kan worden gedownload via www.curacaohealthapp.com

Pisas benadrukte tijdens de persconferentie ook het belang van vaccinatie (‘Ban bakuná’). Hij haalde cijfers van het Curaçao Medical Center (CMC) aan waaruit blijkt dat van de 189 personen die tussen 22 juli en 5 oktober met Covid-19 zijn opgenomen, maar drie mensen volledig gevaccineerd waren.

‘‘De overheid verplicht niemand tot vaccinatie. Maar ik vraag de mensen die ervoor kiezen om zich niet laten vaccineren wel om sportief te blijven’’ – Minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas

Niet verplichten
Pisas benadrukt dat vaccinatie geen garantie is dat mensen geen Covid-19 krijgen. ‘‘Maar het overgrote deel van de coronapatiënten in het CMC is niet gevaccineerd. Vaccinatie is de beste garantie op bescherming.’’

Tegelijkertijd benadrukte Pisas dat iedereen de vrije keuze heeft om wel of niet gevaccineerd te worden. ‘‘De overheid zal niemand verplichten. Maar dan vraag ik die mensen, die ervoor kiezen om zich niet laten vaccineren, wel om sportief te zijn als ze als gevolg van hun keuze dadelijk niet naar bepaalde evenementen kunnen gaan.’’

Voorbeeld
Curaçao wil in de toekomst de QR-code gebruiken om mensen bij bepaalde activiteiten toe te laten. Hoe dat precies zal worden georganiseerd, wordt binnenkort bekend gemaakt. Pisas gaf tijdens de persconferentie verder aan dat het percentage van mensen op Curaçao dat is volledig is gevaccineerd nog onder de 65 procent ligt.

‘‘Dat is laag in vergelijking met landen in de omgeving, maar ook met grote landen als Nederland en Amerika. In het begin van de vaccinatieperiode liep Curaçao nog voor op de meeste landen en waren we een voorbeeld’’, aldus de minister-president.

Aruba
Op vrijdag werd ook bekend dat Aruba, waar meer dan 70 van de bevolking volledig is gevaccineerd, per direct de PCR-testverplichting voor volledig gevaccineerde reizigers uit Nederland afschaft. Aruba plaatst Nederland daarmee op de lijst van laagrisicolanden.

Passagiers uit Nederland die naar Curaçao of Bonaire reizen, moeten nog wel een PCR-test afnemen, uiterlijk 48 voor vertrek.

The post Curaçaoënaars kunnen vanaf maandag QR-code krijgen first appeared on Caribisch Netwerk.

Veel klachten bij Ombudsman na uitblijven reactie overheidsinstanties Bonaire

7 oktober 2021 - 9:03am

KRALENDIJK – “Ik stuurde vorige zomer meerdere brieven. We zijn nu een jaar verder en ik wil weten waar ik aan toe ben”, zegt Deepak Daryanani. Op Bonaire hebben veel bewoners onlangs de spreekuren bezocht van de Nationale Ombudsman en Kinderombudsman.

Ruim 80 vragen en klachten over verschillende overheidsinstanties zijn inmiddels door het team in behandeling genomen. De meeste klachten gaan over het uitblijven van een reactie op aanvragen of informatie. Ook gaven diverse bewoners aan financiële problemen te hebben, waardoor ze moeilijk rond kunnen komen. Iets wat tijdens eerdere spreekuren van de Ombudsman al vaker aan bod kwam. Wij vroegen inwoners naar hun klacht.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Marit Severijnse

Overheid geeft geen duidelijkheid over bestemmingsplan Zoutpier
De Nationale ombudsman ontving diverse klachen over het Openbaar Lichaam Bonaire. Deepak Daryanani diende bijvoorbeeld een klacht in, omdat hij vindt dat het OLB niet duidelijk communiceert over het bestemmingsplan voor de Zuidpier, waar momenteel een nieuwe haven gebouwd wordt. Daryanani creëert infrastructuur voor lokale ondernemers en wil daarom graag weten of hij daar uiteindelijk nog kantoorpanden mag verhuren. “Ik geloof dat ik belangrijk werk doe voor Bonaire, dus ik begrijp niet waarom de regering niet op zijn minst wat medeleven heeft voor wat ik doe.”

Op Bonaire is al langer discussie over de bouw van de haven, voornamelijk omdat er een deel van het koraalrif voor moet worden weggehaald.

‘R&O heeft stuk land illegaal afgepakt’
Ook hadden verschillende mensen klachten over de directie Ruimte en Ontwikkeling van het Openbaar Lichaam. “Ik ben bezig met een rechtszaak, omdat R&O illegaal een stuk land heeft afgepakt,” vertelt Johannes Frans. Ook heeft hij een klacht ingediend over zijn vorige advocaat. “Daar heb ik geen goede hulp gehad van gehad. Mijn zaak werd niet rechtvaardig behandeld. Daarom moet ik nu een andere advocaat vinden die het kan oplossen. Via de Ombudsman maak ik misschien een kans.”

Illegale muur na 15 jaar nog steeds niet weg
Ook Al Catalfumo heeft een klacht ingediend tegen de directie R&O. Catalfumo verhuurt appartementen en heeft al jaren problemen met een te hoge muur die naast zijn appartementen is gebouwd. “15 jaar geleden toen deze werd gebouwd, ben ik bij R&O gaan klagen. Niet alleen was het geen gezicht, ook vertelde de brandweer mij dat ik een deel van mijn spullen vanwege de muur moest verplaatsen.”

Op een gegeven moment besloot de overheid dat de muur illegaal was en afgebroken moest worden, maar zover kwam het nooit. “Ik heb een enorm dossier met heen en weer contact. Steeds kwam er een nieuw persoon op de functie. Ik kan niet begrijpen waarom zoiets simpels zo lang moet duren.”

Politie trekt geluidsoverlast in twijfel
Ook tegen het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) werden diverse klachten ingediend. “Ik heb geklaagd over de geluidsoverlast die motoren en quads veroorzaken”, zegt Claudia Critelli. “Dit probleem is al jaren aan de gang. Ik hoopte dat er misschien nieuwe regels zouden komen, maar aangezien er niks is veranderd, ben ik vandaag hier.”

Ze heeft al heel vaak de politie gebeld, maar die trokken haar klacht over geluidsoverlast vaak in twijfel. “Dan vroegen ze: weet je zeker dat je dat geluid hoort? Natuurlijk, ik ben niet aan het dollen door u bellen om drie uur ’s nachts. Het is overduidelijk en iedereen hoort het.”

Critelli woont in het centrum, waar veelal de meeste geluidsoverlast wordt veroorzaakt. “Ik wil echt graag in de stad wonen. Maar dit probleem gaat niet alleen om mij. Ik denk ook aan kleine kinderen die met hun ouders in de stad lopen en door al die geluiden gehoorschade ontwikkelen.”

De Nationale Ombudsman streeft ernaar om dit jaar ook op Saba en St. Eustatius spreekuren te organiseren. Het is nog niet bekend wanneer.

The post Veel klachten bij Ombudsman na uitblijven reactie overheidsinstanties Bonaire first appeared on Caribisch Netwerk.

Aangifte tegen hoofd SZW Bonaire: ‘Schaamteloos hoe ze met mensen omgaan’

6 oktober 2021 - 10:50am

KRALENDIJK – “Mijn boodschap is duidelijk. Burgers moeten aangifte doen als hun grondrechten worden geschonden”, dat zegt Herman*. Op 6 augustus 2021 heeft hij aangifte gedaan tegen het hoofd van de Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Hij beschuldigt het hoofd persoonlijk van valsheid in geschrifte, belediging, intimidatie, schending van zijn grondrechten en het beschadigen van zijn goede naam. Dit naar aanleiding van een artikel van Caribisch Netwerk. “Het is schaamteloos hoe er met mensen wordt omgegaan”, zo zegt hij.

Coronasteun
Herman is als parttimer in dienst bij een onderneming. Verder werkt hij als freelancer en daarnaast heeft hij een eigen onderneming zonder personeel. Door de pandemie verloor hij zijn vaste inkomsten. Op 1 april 2020 deed hij een subsidieverzoek volgens de regels van de coronasteun. Hij kreeg subsidie en werd aangemerkt als ‘gewezen werknemer’, hetgeen niet klopte omdat hij nog steeds in dienst was van de onderneming.

Op 30 september 2020 ontvangt Herman een brief van SZW waarin hem wordt verteld dat de subsidie wordt gestopt omdat hij niet bereikbaar was. “Ik heb geen enkel telefoontje van SZW ontvangen, ze liegen”, zegt hij. Daarna krijgt hij een brief waarin wordt gezegd dat Herman op 5 oktober naar het loket van SZW is gegaan en zich daar respectloos zou hebben gedragen. “Ik ben niet naar het loket van SZW geweest. Ik word onterecht beschuldigd, waar is het bewijs?”

Volgens Herman behandelt het SZW burgers alsof ze dom zijn. Hij is tegen de beslissing van SZW om geen subsidie meer te verstrekken, de redenen die SZW hiervoor aanvoert en het feit dat hij de beslissing heeft ontvangen zonder dat er een datum is vastgesteld. Dit maakt het zeer moeilijk om bezwaar te maken.

Justitie
Herman heeft een proces aangespannen tegen SZW en op 6 augustus van dit jaar heeft de rechtbank in eerste aanleg deze zaak behandeld. Er is nog geen vonnis. “Ik kan mezelf verdedigen, maar wat gebeurt er met al die anderen die niet weten hoe ze voor hun rechten kunnen opkomen?”, vraagt Herman zich af. De Nederlandse taal kan een belemmering vormen om stappen tegen deze organisatie te nemen. Hij benadrukt dat elke burger aangifte moet doen als zijn of haar rechten worden geschonden.

Volgens Herman werd hij twee dagen na de aangifte door een politieagent gebeld. “De brigadier zei me dat ze de aangifte hebben doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie, aangezien het hier een ambtenaar in dienstbetrekking betreft”, legt hij uit. In deze zaak moet de officier van Justitie beslissen of de rijksrecherche onderzoek zal gaan doen.

De politie bevestigt de aangifte. “Er is inderdaad aangifte gedaan en dit ligt bij het Openbaar Ministerie”, zegt Miluska Hansen, woordvoerder van Korps Politie Caribisch Nederland.

‘Het ministerie in Nederland is op de hoogte van mijn aangifte. Tot nu toe heb ik nog geen reactie gehad’

“Er kan uit de aangifte niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een strafbaar feit. Dat is de reden waarom de aangifte niet verder wordt onderzocht”, zegt Roderick Gouverneur, woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Volgens het Openbaar Ministerie is de aangever van deze beslissing op de hoogte gesteld. Herman zegt dat geen enkele instantie contact met hem heeft opgenomen.

Brief met beslissing OM
“Ik had verwacht dat men hem niet zou vervolgen. Nu ga ik een artikel 15 procedure beginnen”, zegt Herman. Hij gaat het Gemeenschappelijk Hof van Justitie benaderen met het verzoek het hoofd van SZW te vervolgen. Feitelijk om de beslissing van het Openbaar Ministerie te verwerpen. Om een artikel 15 procedure te kunnen beginnen, moet Herman eerst een brief ontvangen waarin hij officieel op de hoogte wordt gesteld van de beslissing van het Openbaar Ministerie.

Zowel SZW als het Openbaar Ministerie zeggen dat Herman in het bezit is van deze brief, terwijl Herman dit ontkent.

Machtsmisbruik

Volgens Herman is dit een strijd tegen machtsmisbruik. “Ik ben nu 10 jaar op Bonaire en voel me een Bonairiaan. Ik wil opstaan tegen de arrogante ambtenaar van RCN die hier de baas wil spelen op dit eiland. Ze hebben geen enkele liefde voor dit eiland of de mensen.”

Hij heeft deze situatie kenbaar gemaakt bij bijna elke instantie die iets te maken heeft met SZW. “Het ministerie in Nederland is op de hoogte van mijn aangifte, ik heb een e-mail gestuurd naar plaatsvervangend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond. Tot nu toe heb ik nog geen reactie gehad.”

Naar de Tweede Kamercommissie
Wat de beslissing van de officier van justitie ook is, Herman wil doorzetten. “Ik zal de vaste Tweede Kamercommissie benaderen.”

* De volledige naam van Herman is bekend bij de redactie

Wat is er aan de hand? Oud-medewerker uit kritiek op SZW: Mismanagement, paniekvoetbal en strooien met miljoenen

Masoumah Hosseini, een SZW-medewerkster die belast was met het in goede banen leiden van de besteding van geld uit de COVID-noodregeling, zegt dat het management van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Nederlands belastinggeld maandenlang zou hebben verkwist door gebrek aan controle.

Eric Brakke, afdelingshoofd van SZW, weerlegt de beschuldiging: “Geloof me, Nederlanders geven nooit zomaar geld weg.” Lees hier wat er aan de hand is.

The post Aangifte tegen hoofd SZW Bonaire: ‘Schaamteloos hoe ze met mensen omgaan’ first appeared on Caribisch Netwerk.

Training voor daders huiselijk geweld: ‘We moeten meer doen dan straffen’

5 oktober 2021 - 9:41pm

WILLEMSTAD – Op Curaçao is een training van start gegaan die zich speciaal richt op de daders van relationeel en huiselijk geweld. Daar is volgens Viandrelica Narcisio, procesmanager binnen het Veiligheidshuis, duidelijk behoefte aan: “Je merkt dat voor de dader eigenlijk alleen maar de justitieketen wacht en strafmaatregelen. Maar ook de dader heeft problemen.”

In 2020 zijn zo’n 150 casussen van relationeel geweld aangemeld bij Slachtofferhulp. In werkelijkheid ligt het aantal volgens Narcisio nog veel hoger. Het is volgens de procesmanager belangrijk dat de dader los van straf ook zorg krijgt om herhaling tegen te gaan.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Kim Hendriksen

“We zijn gaan kijken hoe onze buurlanden omgaan met daders van relationeel geweld. Met name Bonaire, maar we kijken ook naar Nederland en hoe zij invulling geven aan de gedragsinterventie, specifiek voor daders.” Deze training is georganiseerd door Veiligheidshuis Curaçao dat onderdeel is van de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC).

Tot op heden heeft Curaçao jarenlang alleen aandacht besteed aan slachtoffers. “Er is een stichting Slachtofferhulp op Curaçao, er is voldoende shelter en er is voldoende training voor het slachtoffer”, zegt Narcisio.

Caribische context
Daarentegen wordt op Bonaire al tien jaar de training ‘Solo kas Sigur’ (veilig thuis) gegeven aan daders van relationeel en huiselijk geweld. “Met Solo kas Sigur is al een vertaalslag gemaakt naar de Caribische context. Daarom hebben we besloten om de training naar Curaçao te halen”, aldus Narcisio.

De Bonairiaanse trainer Desiree Frans van reclassering Bonaire en Kristie Smitz van de reclassering Nederland Oost en landelijk projectcoördinator huiselijk geweld zijn uitgenodigd om de training op Curaçao aan lokale hulpverleners te geven. Zij hebben de afgelopen weken negen deelnemers opgeleid om uiteindelijk de gedragsinterventie te kunnen implementeren binnen hun eigen organisaties.

Veiligheidshuis
Sinds 2014 tot en met 2018 heeft Veiligheidshuis zich voornamelijk beziggehouden met twee thema’s. Het eerste is het risicojeugd overleg, dat zijn jongeren die risico lopen op criminele gedragingen of om te vallen in de justitiële keten. De tweede is het justitiële casus overleg van ‘first offenders’, dat zijn de jongeren die al een strafbaar feit hebben gepleegd.

Het Veiligheidshuis is begonnen sinds 2014 en valt onder het ministerie van Justitie. Het Veiligheidshuis staat voor de brug tussen zorg en straf. Er wordt samen gewerkt met 38 instanties, waarmee ook samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten.

“We zien dat er nog te veel huizen zijn, waar relationeel geweld regelmatig de boventoon voert” – Viandrelica Narcisio, procesmanager Veiligheidshuis

Narcisio: “Gezien de casussen bij ons aangemeld worden, hebben wij voldoende data-informatie beschikbaar. We zien in deze data iedere keer dezelfde problematiek terugkomen. En dat is relationeel geweld. We zien dat er nog te veel huizen zijn, waar relationeel geweld regelmatig de boventoon voert.”

Huiselijk geweld
Zodoende heeft het Veiligheidshuis besloten om met dit thema aan de slag te gaan. “In 2020 zijn we begonnen met een pilot waarin we structureel mensen bij elkaar roepen van verschillende organisaties om een plan te bedenken voor het beperken van huiselijk geweld.” Alle organisaties hebben één deelnemer uitgekozen om de training te kunnen volgen.

“We zijn benieuwd. Nu gaat het harde werken beginnen. Nu gaan we de zaken met een heel ander perspectief bekijken, omdat wij nu voldoende middelen hebben, maar ook bagage hebben gekregen om de dader interventie naar behoren in te vullen”, aldus Narcisio.

The post Training voor daders huiselijk geweld: ‘We moeten meer doen dan straffen’ first appeared on Caribisch Netwerk.

Bouw nieuwe hondenopvang: toerismebureau wil zwerfhonden uit straatbeeld

4 oktober 2021 - 10:51am

WILLEMSTAD – De bouw van de nieuwe hondenopvang van de Dierenbescherming gaat deze week van start. Dat laat Gregory Berry, voorzitter van de Dierenbescherming op Curaçao, weten. De nieuwe hondenopvang maakt deel uit van het plan van het Curaçao Toeristen Bureau (CTB) om zwerfhonden zoveel mogelijk uit het straatbeeld te verwijderen.

CTB heeft een onderzoek onder toeristen laten uitvoeren over de vraag hoe zij Curaçao hebben ervaren. Hier kwam uit naar voren dat toeristen zich vooral ergeren aan het zwerfvuil en de straathonden.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Kim Hendriksen

Het toerismebureau heeft geld beschikbaar gesteld om beide problemen aan te pakken. Met dit geld wordt nu onder meer de nieuwe hondenopvang in Brievengat gebouwd. Het is de bedoeling dat daar zoveel mogelijk honden opgevangen, verzorgd en gesteriliseerd kunnen worden.

“Wij hebben in 2016 onderzoek gedaan hoeveel honden op straat leven”, vertelt Berry. “We hebben de honden in een aantal wijken geteld en hier een berekening op losgelaten. We schatten dat er in 2016 op het eiland zo’n 6400 honden op straat leefden. Ondertussen kan dit natuurlijk opgelopen zijn”, aldus de voorzitter.

Honden op straat voeden
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk zwerfhonden in de opvang opgenomen worden, maar of er plek is voor alle 6400 honden, dat betwijfelt de voorzitter. “We zullen zoveel mogelijk honden proberen op te vangen. Maar we denken dat het aantal in de afgelopen jaren nog verder opgelopen is. Dat komt ook doordat ze gevoed worden, wat op zich heel nobel is. Ik snap dat mensen het zielig vinden als honden op straat leven, maar het zorgt er ook voor dat deze honden zich sneller vermenigvuldigen. Dat zijn de twee kanten van de medaille”, vertelt Berry.

Plek voor zoveel zwerfhonden zal er dus niet zijn in de nieuwe opvang. “Daarom zullen we naast de opvang proberen zoveel mogelijk honden te laten adopteren, bijvoorbeeld in Nederland”, aldus Berry.

Dierenwelzijnswet
De hoop is dat de opvang klaar zal zijn als de in maart van dit jaar door de Staten aangenomen Dierenwelzijnswet wordt ingevoerd. In deze wet zijn de rechten van dieren opgenomen, bijvoorbeeld dat honden niet meer de hele dag aan een ketting mogen liggen en dat er voldoende schaduw beschikbaar moet zijn.

Wanneer de wet overtreden wordt, kan er gehandhaafd worden en mogen de dieren uit huis worden geplaatst. “Hier komt dan de opvang bij kijken, want op dit moment zitten alle dierenorganisaties en de Dierenbescherming zelf helemaal vol. Dus we hebben een plek nodig om deze honden te kunnen opvangen” aldus Berry.

Raad van Advies
“De Dierenwelzijnswet is sinds maart naar het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) gegaan en ligt nu bij Ministerie van Justitie ter publicatie”, vertelt parlementariër Giselle McWilliam (MAN), die zich al langere tijd inzet voor de komst van een Dierenwelzijnswet. Voordat het wordt gepubliceerd krijgen de ministeries nog een kans om er naar te kijken. McWilliam: ”Er is kans dat het nog een keer naar de Raad van Advies zal moeten gaan voor de wet werkelijk in werking kan treden.”

Straathonden voeden, betekent ook dat ze zich vermenigvuldigen.

De Dierenbescherming is de overkoepelende organisatie die de wet zal gaan handhaven. Hiervoor zullen twee buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) ingezet worden. Dit zijn ambtenaren die – in het beste geval – de politieopleiding hebben doorlopen. Zij hebben dan opsporingsbevoegdheden.

“Anders zou de politie steeds uit moeten rukken bij dierenwelzijnszaken, en daar hebben ze dus geen tijd voor”, aldus Berry. Probleem is de betaling. Mensen die de politieopleiding hebben doorlopen, kunnen een bepaald bedrag verdienen als ze bij de politie aan het werk gaan.

Te weinig geld beschikbaar
“Wij kunnen dit bedrag alleen niet matchen”, vertelt de voorzitter. “Dat maakt het heel moeilijk om mensen te vinden met een politieopleiding die bij ons aan het werk willen”. Volgens Berry moet er geld beschikbaar worden gesteld om dit probleem op te lossen. Hij hoopt dat de Minister van Justitie hiervoor met een oplossing komt.

The post Bouw nieuwe hondenopvang: toerismebureau wil zwerfhonden uit straatbeeld first appeared on Caribisch Netwerk.