kop

Wapenschild van Bonaire

In september 1986 kon Bonaire eindelijk ook over een eigen wapenschild beschikken. 

Dat had veel voeten in aarde gehad, want de bepalingen van de heraldiek waren streng en de Nederlandse Raad van adel moest goedkeuring verlenen.

De in die tijd op de Nederlandse Antillen verblijvende rechter mr. Briët was deskundig op het gebied van de heraldiek en hij hielp Bonaire een handje met de noodzakelijke veranderingen van het eerste ontwerp. Het wapen dat nu de zaal van de Eilandsraad siert werd officieel aanvaard op 6 september 1986. 

Daar was heel wat werk aan voorafgegaan. Eerst werd er een commissie in het leven geroepen die voorstellen kon doen. Het wapen moeste typisch Bonaireaans zijn en er kwamen drie voorstellen die het motief zouden vormen van het wapen. Dat was de afbeelding van een flamingo-eiland, het was een ster met 5 punten, die verwees naar de 5 eilanden van de Nederlandse Antillen en tenslotte een lange cactus, die gebruikt werd voor de typische afscheiding van de kunuku’s op Bonaire.

Op 26 juli 1986 gaf de Eilandsraad onder voorzitterschap van de toenmalige gezaghebber George Soliana zijn goedkeuring aan het wapen van Bonaire. Op 6 september 1986 was de grote dag waarop het wapen werd onthuld in aanwezigheid van een groot aantal Statenleden en de toenmalige minister president Don Martina.

Gezaghebber George Soliana zei in zijn toespraak dat het wapen van Bonaire een afspiegeling was van het Bonaireaanse karakter, waarin bij de uitleg van elk symbool onmiddellijk de Bonaireaan herkend wordt. “Een waardevol mens die na een harde strijd zijn doel weet te bereiken.” Aldus de toenmalige eerst burger van Bonaire.

Het wapenschild van Bonaire heeft een schild in azuur (heraldisch voor blauw), verwijzend naar de omringende zee, met een stuurrad in goud verwijzend naar de vele Bonaireaanse zeelieden die de wereld zeeën bevoeren. Het hartschild is zilver met 6 mespunten van keel (rood) en omsloten door een sabel (zwart). Het geheel wordt bedekt door een kroon met vijf bladeren.