kop

Teamleider Leerplicht

 

Teamleider Leerplicht

Locatie: Kaya Neerlandia 41

 

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is de lokale overheid van Bonaire. Het OLB bestaat uit vier directies die gezamenlijk de publieke taken uitvoeren. De directie Samenleving en Zorg (S&Z) is één van de beleidsinhoudelijke directies die het sociaal domein van Bonaire grotendeels vormgeeft. De afdeling Educatie en Welzijn is belast met het ontwikkelen van beleid en het verlenen van diensten op het gebied van Educatie en Welzijn vóór en aan de inwoners op Bonaire. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de controle en uitvoering van het beleid op het gebied van Educatie en Welzijn. Ook worden door de afdeling de wettelijke taken op het gebied van de leerplichtwet BES en wet sociale kans trajecten jongeren BES uitgevoerd.

Wat ga je doen?

De teamleider Leerplicht speelt een sleutelrol in de dagelijkse aansturing van de medewerkers, het doorontwikkelen van het team en het werken volgens de missie en visie. Hij/zij schakelt als boegbeeld in nauwe samenwerking met het afdelingshoofd Educatie & Welzijn op bestuurlijk, strategisch, tactisch en operationeel niveau met het onderwijs- en zorgveld.

De teamleider Leerplicht bewaakt het leerplichtbudget, neemt binnen de begroting beslissingen over de inzet van de middelen en rapporteert aan de afdelingshoofd Educatie & Welzijn. Hij/zij verantwoordt hoe de financiële middelen zijn ingezet om het aantal thuiszittende jongeren terug te dringen. Ook is hij/zij in staat om het verhaal achter de cijfers goed te verwoorden.

Wat wij jou bieden

Wij bieden je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring, varieert tussen minimaal $2.637,- (aanloopschaal 9) en maximaal $3.925,- (functieschaal 10).

Wat zijn de eisen

Je beschikt minimaal over een afgeronde relevante hbo opleiding en minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Je beheerst het Papiaments, Nederlandse, Engelse en Spaanse taal. Verder heb je inzicht in relevante wet- en regelgeving, beleidsterreinen, -richtlijnen en vaktechnische ontwikkelingen. Daarnaast heb je een hoog analytisch vermogen en ben je vaardig in het ontwikkelen van beleidsplannen, -adviezen, procedures, richtlijnen en het opstellen van rapportages. Tot slot, ben je oplossings-, klant- en marktgericht, betrouwbaar, beschik je over politiek- en organisatiesensitiviteit en heb je een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat is ook belangrijk om te weten

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Ja! Ik wil deze baan

Mail je sollicitatie met C.V. uiterlijk 22 augustus 2022 naar: solliciteren@bonairegov.com. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het afdelingshoofd Educatie en Welzijn a.i. Timoteo Silberie (+599 715 5311). De sollicitatiegesprekken zullen in week 35 (29 augustus - 2 september 2022) plaatsvinden.

 

 

 

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Staf, advies en beleid
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vacature gaat in per : 
09/08/2022
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Openbaar Lichaam Bonaire
Plaats: 
Bonaire