kop

Papiamentu in Grondwet ! ?

De positie van het Papiaments komt aan de orde bij de aanstaande wijziging van de Nederlandse Grondwet.

Dat zegt minister Guusje ter Horst toe aan de Tweede Kamer, in reactie op schriftelijke vragen van CDA’er Jan Schinkelshoek. Die had de minister gewezen op de afspraak in het coalitieakkoord om in de Grondwet vast te leggen dat het Nederlands de ‘bestuurs-, cultuur- en omgangtaal’ binnen het Koninkrijk der Nederlanden is.


Schinkelshoek wil niet dat met de verankering van het Nederlands in de Grondwet gewacht wordt totdat een onlangs ingestelde Staatscommissie Grondwetsherziening haar adviezen presenteert.

 

Ter Horst antwoordt nu dat de verankering van het Nederlands in de Grondwet geen deel uitmaakt van de opdracht aan de commissie en dat zij nog voor het einde van dit jaar een ‘zelfstandig wetsvoorstel’ bij de Kamer zal indienen om de ‘taalkwestie’ te regelen.

Schinkelshoek had ook gevraagd of er bij de grondwettelijke verankering van het Nederlands ,,uitdrukkelijk aandacht zal worden besteed aan de positie van het Fries en andere minderheidstalen (Engels en Papiamento).”

,,Ja”, antwoordt de bewindsvrouw, ,,Bij de ontwikkeling van de voorstellen om het Nederlands op te nemen in de Grondwet komt de positie van het Fries, het Papiamento en het Engels aan de orde.”

 

Dat er in politiek Den Haag alleen gesproken wordt over ‘Papiamento’, het Papiaments van Aruba, en niet over ‘Papiamentu’ (Curaçao) en ‘Papiamen’ (Bonaire) betekent dat er voor bijvoorbeeld de stichting Splika dat de Papiamentse taal promoot nog een missie te verrichten is.

 

Voordat de positie van de talen grondwettelijk is vastgelegd, zal het al gauw 2012 zijn. Een wijziging van de Grondwet vereist namelijk ‘twee lezingen’. Eerst dient een wetsvoorstel dat er voldoende reden is voor de wijzing door de Tweede en Eerste Kamer worden aanvaard. Daarna dient de Tweede Kamer te worden ontbonden waarna het nieuwe parlement (en de Senaat) het uiteindelijke wijzigingsvoorstel met minimaal een tweederde meerderheid moeten goedkeuren.

In de praktijk wordt met het doorvoeren van wijzigingen gewacht tot nieuwe verkiezingen. Die staan gepland voor 2012. Ter Horst zegt in haar antwoord aan Schinkelshoek de ‘eerste lezing’ nog in deze kabinetsperiode te willen afronden.