kop

Over Ban Boneiru Bèk

De stichting Ban Boneiru Bèk is opgericht op 22 februari 2007 door mevrouw Celia Fernandes Pedra.

Lintje van Mw. C.Fernandes Pedra

 

De belangrijkste beweegreden is:

           

              “De bedreiging van een onevenwichtige bevolkingsgroei op Bonaire.”


            Ban Boneiru Bèk ziet het stimuleren van de Caribische Nederlanders om terug te keren als een oplossing.

 

Missie van de stichting Ban Boneiru Bèk

Een welvarende samenleving helpen creëren door middel van evenwichtige opbouw met mensen die het eiland een warm hart toedragen en een duurzame bijdrage kunnen en willen leveren.

Konstruí un komunidat próspero pa medio di un desaroyo balansá ku hendenan ku tin Boneiru na pechu i ku por i kier duna un aporte duradero. 

To create a prosperous society by means of a well-balanced development with people who have the island’s interests at heart and who can and will provide a long lasting contribution.

Het Bestuur van Fundashon Ban Boneiru Bèk

 • Mw. Celia Fernandes Pedra, voorzitter (Onderwijs deskundige in de Cariben)
 • Dhr. Hans Evers, secretaris (Management ervaring)
 • Dhr. Javier Boezem, penningmeester (vacant)

Systeembeheer: Highway ICT B.V.

De stichting heeft de volgende vrijwilligers

 • Dhr. Hans Evers (Algemeen bureaudirecteur Bonaire)
 • Mw. Kizzy Janga (Emigratiebeurs Nederland)
 • Mw. Ruth Thode (Emigratiebeurs Nederland)

Alle werknemers en bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen salaris.

Overige e-mail adressen

Registratie 7503 Kamer van Koophandel 2024

Beweegreden voor de stichting;

Uit de huidige statistische groeicijfers blijkt dat er op Bonaire in 2030 ongeveer 25.000 inwoners zijn. In 2003 waren er nog maar 10.791 inwoners. De ingezetenen bestonden toen uit 75% Caribische Nederlanders 20% niet Nederlanders en 5 % Europese Nederlanders. Na 10 jaar, in 2013 bestond de bevolking van Bonaire uit 60% Caribische Nederlanders, 25% Niet Nederlanders en 15% Europesche Nederlanders. In 2020 bestond de bevolking van ongeveer 21.000 inwoners uit minder 10.000 Caribische Nederlanders. Deze verhouding hoeft geen bedreiging te zijn als de nieuwe Caribische Nederlanders zich aanpassen, om de evenwichtige opbouw op het eiland van een welvarende samenleving te waarborgen. De Caribische Nederlanders, maar ook mensen die Bonaire een warm hart toedragen en de cultuur en taal kennen, wil BanBoneiruBek stimuleren om (terug) te komen zoals bijvoorbeeld:

• Afgestudeerde studenten, hoogopgeleide mensen; HBO en WO

• Vakmensen, middenkader, mensen met veel kennis en ervaring; MBO en HBO

• Gepensioneerden; 50+ die de kennis en ervaring kunnen doorgeven aan de jonge generatie

• Jonge enthousiaste mensen die willen emigreren naar Bonaire en daar hun leven willen opbouwen; 

• Startende ondernemers.

Maar ook zullen wij de jongeren op Bonaire blijven ondersteunen voor een goede beroepskeuze ( zie www.studychoicecaribbean.com ).

Allemaal mensen dus, die een duurzame bijdrage kunnen en willen geven aan de toekomst van Bonaire

Niet een paar jaar willen profiteren, maar voor een lange periode willen emigreren.

Giften aan de stichting zijn zeer welkom

ANBI Ban Boneiru Bèk  RSIN 823979830

(Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer.

De stichting Ban Boneiru Bèk is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan de stichting zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Bankinformatie MCB Bonaire:

 • rekeningnummer BanBoneiruBek (algemeen): 11558801 
 • rekeningnummer BanBoneiruBek (Study & Career Event): 101423101
 • Swiftcode: MCBKBQBN

t.n.v. Fundashon Ban Boneiru Bèk

Waar gaan de giften naar toe?

1) informatie geven aan de leerlingen voor hun vertrek vanuit Bonaire. d.m.v. jaarlijks Study & Career Event.

2) informatie geven over terugkeer mogelijkheid met vacatures op de website en jaarlijkse EmigratieBeurs

 

 • De giften worden verdeeld over de 2 hoofdsegmenten
 • BanBoneiruBek werkt met vrijwilligers en kan zo de kosten zeer beperkt houden.
 • Een klein gedeelte (max 5%) gaat naar de administratie.

 

De jaarverslagen :
Algemeen jaarverslag van de stichting BanBoneiru Bek
2007 - 2008 -2009 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 - 2019 - 2020-2021-2022

Studie- & Beroepenmarkt | Study & Career Event

Jaarrekeningen 

 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021-2022

Recente jaarstukken in behandeling bij CompactS, opvraagbaar bij de voorzitter

Jaarlijkse presentatie tijdens de EmigratieBeurs

2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 - 2019 - 2020 - 2021

Brochures BanBoneiruBek Video BanBoneiruBek Anno 2011

 • Wat weten we nu wel en toen niet.
 • Wat werd toen beloofd en wat is er nog niet.
 • Wat wilden we toen al


       Part 1       Part 2       Part 3       Part 4