kop

Ocans Spotlight: Amin Michel

Nederland telt meer dan 150.000 inwoners met wortels in Curaçao, Aruba, Bonaire, St. Maarten, St. Eustatius en Saba. Duizenden hiervan zijn op hun eigen manier succesvol. Stichting Ocan plaatst dit jaar elk week één van hen in de Spotlight. Deze week Curaçaoënaar Amin Michel, eigenaar van adviesbureau Inclusion4Diversity.

 

"Ik ben altijd gedreven geweest. Na de propedeuse aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen, ben ik naar Den Haag gegaan om International Business Management te gaan studeren. Ondanks dat mijn studie de belangrijkste reden was om naar den Haag te verhuizen, had ik nog een belangrijke reden. Omdat ik al vrij jong besefte, dat ik op mannen viel, had ik bedacht dat ik beter tot mijn recht zou komen in een omgeving, die toleranter was dan Curaçao destijds was. Na de studie bedrijfskunde, studeerde ik psychologie aan de Vrije Universiteit. Daarna heb ik met veel plezier gewerkt bij Verizon, een internationaal communicatiebedrijf. Ik begon in een soort helpdesk-achtige functie, was binnen een jaar supervisor en uiteindelijk programma manager van internationale projecten voor grote klanten als ABN AMRO.

Bij Verizon realiseerde ik me dat diversiteit een belangrijke component was, die mijn leven zou bepalen. Verschillende kwaliteiten die ik ontwikkeld had vanuit die diversiteit stimuleerden mijn carrière. Zo komt mijn familie vanuit de hele wereld. Daardoor had ik van kleins af aan veel ervaring met verschillende culturen opgedaan en kon ik goed met alle soorten mensen omgaan.

Een andere kwaliteit, de beheersing van Spaans, geleerd van een Colombiaanse oma, zorgde ervoor dat ik een jaar voor Verizon in Madrid kon werken.

Overigens beleefde ik al veel eerder, als jongen van zeven of acht, zo'n 'eureka' moment. Mijn vader, heel donker van huidskleur, haalde me altijd op van school. Op een dag kon hij niet en kwam mijn moeder. Een klasgenoot geloofde niet dat het mijn moeder was, want ze was te licht van kleur. Het was mijn eerste confrontatie met de manier waarop anderen naar mij kijken. Dat moment en de ervaring bij Verizon deden me beseffen dat diversiteit mijn richting zou zijn. En zo kwam het dat ik zes jaar geleden mijn eigen adviesbureau Inclusion4Diversity ben begonnen."

 

Inspiratie

"Ik haal de meeste energie uit mijn eigen bedrijf. Ik werk als consultant, verzorgtrainingen aan personeel of leidinggevenden en organiseer workshops en lezingen. Opdrachtgevers zijn onder andere de FNV, ministeries, de Raad van Europa, de Europese politieorganisatie. Ik heb opdrachtgevers in Amerika, Nieuw Zeeland en overal daar tussen.

Wat is diversiteit, waarom is het belangrijk, wat is inclusie, welke instrumenten kun je gebruiken? Mijn trainingen en praktijksimulaties zijn gebaseerd op toegepaste neurowetenschap. Centraal staat het leren omgaan met unconscious bias. Onbewuste oordelen en vooroordelen. Het geeft mij zoveel voldoening als ik opeens aan de ogen van mensen zie, dat het kwartje is gevallen. Dat ze snappen waar het over gaat. Dan heb ik het idee dat ik echt een bijdrage lever aan meer inclusie. Het begint namelijk allemaal bij bewustwording. Het is zo mooi om te beseffen hoe divers we zijn als mens, welke talenten we hebben en hoe we die in kunnen zetten.''

 

Dankbaar

"Er zijn twee zeer sterke vrouwen in mijn leven,: mijn moeder en mijn Colombiaanse oma. Door zelf het goede voorbeeld te geven, leerden ze mij om het beste uit mezelf te halen en nooit op te geven. Het is de reden dat ik een academische studie wilde afronden.

Compassie is ook belangrijk. Bejegen anderen zoals je zelf ook bejegend wilt worden. Verplaats je in anderen, zodat je minder oordeelt en veroordeelt.''

 

Obstakels

"Ik werd vroeger verschrikkelijk gepest. Dat had te maken met geaardheid, maar ook met afkomst en huidskleur. Ik was niet wit genoeg, niet zwart genoeg en zelfs niet bruin genoeg. Mijn haar was niet kroes en niet stijl. Mijn sociale klasse was ook niet goed. Ik heb nooit armoede gekend, maar kwam niet uit een van de rijkste families. Ik snapte niet wat het probleem was en dacht dat het aan mij lag. Mijn zelfvertrouwen kreeg een deuk. Pas later besefte ik dat mensen niet beter wisten door hun eigen situatie. Ik ben nog harder mijn best gaan doen op school en op mijn werk. Door kleine succesjes te boeken, kon ik anders naar mezelf kijken: Zie je, ik kan wel iets. Ik investeerde in mijn eigen ontwikkeling en volgde naast vakinhoudelijke opleidingen ook trainingen op het gebied van meditatie, yoga en reiki. Ik heb de pijn van het verleden kunnen overstijgen.''

 

Helpen

"Ik coach bicultureel talent, jonge mensen van 20 tot 40 met vragen over hun identiteit. Wat betekent die biculturele identiteit voor henzelf en voor de wijze waarop ze gezien worden in een werkomgeving. Jonge vrouwen met een academische opleiding, die zien dat hun mannelijke collega promotie maakt, terwijl hij minder lang bij een organisatie werkt. Is er sprake van discriminatie, ligt het aan hun eigen gedrag of is het een combinatie? Het is vaak moeilijk om de vinger op de oorzaak te leggen. Wat ik doe, is mensen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Ik zeg niet dat ze hun ogen moeten sluiten voor allerlei vormen van uitsluiting, maar dat het wel aan hen is om daarmee om te gaan, zowel als individu als collectief.''

 

Advies

"Investeer in je eigen groei en ontwikkeling. Op professioneel vlak èn op persoonlijk vlak. Voor mij was het meditatie en yoga, maar het kan ook iets anders zijn. Je hebt meer invloed op jezélf dan op gebeurtenissen of je omgeving. Natuurlijk zijn er situaties waarin je duidelijk moet zeggen: dit is wie ik ben en hier sta ik voor. Maar soms is het handig om je aan te passen, zonder dat je daarmee je identiteit kwijtraakt. Wat ik eigenlijk wil zeggen: stap uit de slachtofferrol. En zorg dat je een selecte groep mensen om je heen hebt, die echt altijd supereerlijk zijn. Durf je bij hen kwetsbaar op te stellen en neem hun advies ter harte en blijf luisteren naar je innerlijke mentor! ''

Foto credits  en tekst Otti Thomas