kop

Kinderopvang Coaches

Sentro Hubentut i Famia oftewel Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is een instelling waar ouders en jongeren terecht kunnen voor advies en hulp. Vertrekpunt is een kind èn ouder, of gezins- en relatiegerichte benadering. De organisatie bestaat uit de afdeling Jeugdgezondheidszorg en afdelingen van het sociaal domein: Eerstelijns Jeugd- en Gezinszorg, Opvoedingsondersteuning-Preventie en Veldcoördinatie Kinderopvang.

CJG maakt deel uit van een clusteringstraject Akseso welk momenteel in volle gang is. Hierbij worden haar taken samengevoegd met die van het Wijkteam, Maatschappelijke Ondersteuning en het meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Per 1 januari 2022 gaat het op in de nieuwe organisatie. De nieuwe organisatie biedt integrale dienstverlening en geeft handen en voeten aan zorgtransformatie met een laagdrempelig voorportaal.

Binnen de eenjarige pilot Zorgkinderen zijn we ten behoeve van de problematiek van zorgkinderen, opvangvoorzieningen en hun ouders op zoek naar:

2 Kinderopvang Coaches (Full time)

De coaches vormen deel van de afdeling Veldcoördinatie Kinderopvang en worden aangestuurd door de coördinator. Ze werken samen met Eerstelijns Jeugd en Gezinszorg, Opvoedingsondersteuning en Jeugdgezondheidszorg.

Functie-inhoud:

Als Kinderopvangcoach draag je actief bij aan de verbetering van de pedagogische kwaliteit van medewerkers in kinderopvang. Je ondersteunt didactische leerprocessen. Je gaat aan het werk in de pilot Zorgkinderen waar je werkt met medewerkers van de opvang die kinderen met fysieke en mentale problemen of achterstanden begeleiden.

Je ondersteunt deze medewerkers in de positieve ontwikkeling van kinderen en de inclusieve kinderopvang. Je helpt hen in het ontwikkelen en uitdragen van de pedagogische visie, het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan van hun instelling. Dit doe je door individuele coaching of ook groepscoaching. Je werkt aan bewustwording, vroegsignalering en -interventie en preventie via de medewerkers.

Belangrijk is om oog te hebben voor zowel problemen als oplossingen, veerkracht en adequaat normaliseren. In je werk voorkom je onnodige zware zorg zelfs daar waar het zorgkinderen betreft.

De coach richt zich op de veerkracht van de individuele medewerkers en de kinderopvangvoorziening. Je geeft specifiek advies omtrent zorgkinderen. Hierin overleg je met de Eerstelijns Jeugd en Gezinszorg. Dit vereist dat je zelf goed pedagogisch inzicht hebt, pedagogische situaties toetst en procesmatig kan coachen.

Jouw coaching vindt soms plaats naast de extra begeleiding van het kind en/of het gezin in de jeugd- en gezinshulp. In dit opzicht sluit jouw coaching hierop aan.

Wie zoeken we?

  • Je hebt een mbo+ of een hbo opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Pedagogische Medewerker. Een pre is een opleiding gericht op kinderopvang of het ziekenhuis, of op kinderen met een fysieke of mentale beperking.
  • Goede kennis van de ontwikkelingsfasen van het kind en de noodzakelijke pedagogische stimulering of structurering.
  • Je neemt de problemen van de medewerkers niet over. Wel weet je hun in hun kracht te zetten middels coaching en begeleiding van leerprocessen in pedagogisch moeilijke situaties.
  • Je schrikt niet van werkprocessen waar er nog sprake is onvoldoende werkstructuur in de pilot.
  • Je vertaalt pedagogisch beleid in praktische coaching. Overlegt leerdoelen en structureert het proces van coaching.
  • Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en deskundigheid op dit voor Bonaire nog nieuw werkgebied.

 

Salarisindicatie op basis van opleiding en ervaring variërend van schaal 9 ($ 2637,-) tot 10 ($ 3925,-) bruto in full time werkverband.

Voor verdere informatie kun je je wenden tot mevrouw Emily Kocks, de veldcoördinator Kinderopvang. Bereikbaar op emily.kocks@cjgbon.com of op telefoon + 599 701 5254 (centraal 717 7300). De sollicitatiebrief en cv dienen voor 14 juni 2021 gericht te zijn aan de heer Chris Palm, directeur van het Centrum Jeugd en Gezin, naar info.cjgbon@cjgbon.com

Branche: 
Zorg / Welzijn
Functiegroep: 
Medisch / verzorging
Werk / Denkniveau: 
MBO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vacature gaat in per : 
28/05/2021
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Centrum Jeugd en Gezin
Plaats: 
Bonaire
Contactpersoon: 
heer Chris Palm
Functie contactpersoon: 
directeur