kop

Jurist Gezondheidsrecht/Fysiotherapeut

Korte omschrijving: 
zorgverzekeringsrecht, patiëntenrechten, elektronisch patiëntendossier
Expertise/interesses Jacqueline Kluyver Van oorsprong ben ik fysiotherapeute en als zodanig nog werkzaam. Daarnaast heb ik vorig jaar mijn studie Nederlands Recht afgerond met als Master Gezondheidsrecht. Als fysiotherapeut heb ik ruime ervaring in het begeleiden van cliënten bij hun herstel. De praktijk waar ik werkzaam ben, staat voor een actieve benadering van de cliënten. Dit betekent dat wij als fysiotherapeuten de cliënten stimuleren om zelf zo optimaal mogelijk bij te dragen aan het herstel. Dit draagt bij aan een beter inzicht van het ontstaan van de klachten, verkleint daarmee de kans op recidiverende klachten en reikt de cliënt de tools aan voor zelfredzaamheid. Daarnaast zijn wij actief bij de ontwikkeling van preventieve beweegprogramma’s. Binnen het gezondheidsrecht gaat mijn interesse vooral uit naar het zorgverzekeringsrecht en de positie van de patiënt hierin. Ook in Nederland ondervinden we grote problemen om de zorg betaalbaar te houden. De privatisering van de zorgverzekering verloopt moeizaam en vraagt een bijdrage van alle partijen, dus zowel de cliënten, zorgverleners als verzekeraars zullen kritisch op zich zelf moeten zijn om deze hele operatie een kans te geven. Als fysiotherapeut hebben we al jaren te maken met aanpassingen in de vergoedingen. Ik zie het als een uitdaging om mijn cliënten ook hier actief bij te betrekken. De mentaliteit van ‘ik ben toch verzekerd’ past niet bij mijn manier van behandelen. Mijn ervaring is dat cliënten het zeer waarderen als je de kijk op de kosten van de gezondheidszorg bespreekbaar maakt in de behandelkamer. Op deze manier probeer ik op microniveau mijn bijdrage te leveren aan de beheersing van de zorgkosten. Daarnaast heeft het contracteerbeleid en zorginkoop van de zorgverzekeraars mijn grote interesse. Ook word ik als fysiotherapeut regelmatig benaderd door de medisch adviseur van (zorg)verzekeringsmaatschappijen indien sprake is van regresrecht. Naast mijn interesse in de ontwikkeling van het zorgverzekeringsrecht, gaat mijn interesse binnen het Gezondheidsrecht ook uit naar de positie van de patiënt met betrekking tot het elektronisch patiëntendossier en dan met name bij de uitwisseling van gegevens met behulp van een schakelpunt. De praktijk waar ik werk is een Plus Praktijk, één van onze prioriteiten is een goede elektronische verslaglegging, wat van groot belang is voor de controle op de kwaliteit van de behandelingen. Voor mijn afstudeerscriptie heb ik een literatuur- en jurisprudentieonderzoek gedaan naar de waarborgen die onze huidige wetgeving (WGBO en Wbp) biedt bij de uitwisseling van medische gegevens met behulp van een schakelpunt (indien gewenst kan ik een digitale versie opsturen). In Nederland ondervindt deze manier van gegevensuitwisseling grote vertraging. Er is grote onduidelijkheid over de rol van de actoren en met name het medisch beroepsgeheim en de privacy van de patiënt zijn moeilijk te begrenzen en wettelijk te waarborgen. Ook de zorgverzekeraars spelen een grote rol bij de ontwikkeling van het regionaal en zo mogelijk landelijk uitwisselingssysteem. Het lijkt mij een uitdaging om met mijn ervaring als fysiotherapeut en mijn kennis van het Gezondheidsrecht een bijdrage te kunnen leveren aan een optimale relatie tussen zorgverzekeraar, zorgverlener en cliënt.
Branche: 
Juridisch
Functiegroep: 
Juridisch/bestuurlijk
Werk / Denkniveau: 
WO
Talenkennis: 
Engels
Nederlands
Full- of parttime: 
Fulltime
Werkervaring: 
Zie CV
Datum van beschikbaarheid: 
3 maart 2014