Hoofd Operationele Voorbereiding en Risicobeheersing BKCN

 

 

Brandweerkorps Caribisch Nederland is op zoek naar:
Hoofd Operationele Voorbereiding en Risicobeheersing
(Vacaturenummer: P&O2018_07_03, standplaats Bonaire)

De organisatie
Het brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De minister van Justitie en Veiligheid is korpsbeheerder van het BKCN. Het BKCN is de uitvoeringsinstantie voor de basisbrandweerzorg, hulpverlening en rampenbestrijding. Er is één brandweerkorps CN met vestigingen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Aan het hoofd van het korps staat een algemeen commandant. Elke vestiging wordt geleid door een lokaal commandant. De brandweerorganisatie staat voor daadkracht, behulpzaamheid en betrouwbaarheid.

BKCN zit in de fase van doorontwikkeling. Naast repressie zal de organisatie zich prominenter gaan richten op pro-actie  en preventie. Het verder vakbekwaam krijgen en houden van de medewerkers, evenals het inspelen op en bevorderen van zelfredzaamheid van burgers en bedrijven, spelen hierbij een belangrijke rol.

Vooruitlopend op de herinrichting van de organisatie zullen enkele cruciale functies worden ingevuld die ondersteunend en/of richtinggevend zullen zijn in het verandertraject. In dat kader zijn wij op zoek naar een: Hoofd Operationele Voorbereiding en Risicobeheersing.

De afdeling
De afdeling Operationele Voorbereiding en Risicobeheersing wordt een nieuwe afdeling binnen BKCN die zich gaat richten op het opleiden en oefenen (O&O), het operationeel Voorbereiden (OV) en de preventietaken (risicobeheersing). De functie hoofd OVR valt hiërarchisch onder de algemeen commandant aan wie ook verantwoording wordt afgelegd.

Het team Opleiden en Oefenen richt zich met name op het traject van opleiden, examineren, bijscholen en oefenen (OEBO-BES), waaronder eveneens het voorbereiden en begeleiden van oefeningen en geven van trainingen intern wordt begrepen. Ook heeft het hoofd OVR een initiërende rol bij het ontwikkelen van les- en leerstof en verzorgen van  train-de-trainer sessies. Coördinatie van de uitvoering en kwaliteitsbewaking op de blijvende vakbekwaamheid van het personeel behoort tot één van de hoofdtaken. Binnen de vakbekwaamheid zijn er veel ontwikkelingen. Het team Opleiden en Oefenen kent voor de komende jaren een mooie uitdaging om, onder jouw leiding, al deze vernieuwingen te implementeren.  Als vakspecialist wordt van jou verwacht dat jij daar in belangrijke mate op stuurt.

Het team Operationele Voorbereiding en Risicobeheersing richt zich met name op het informatie gestuurd, risicogericht en omgevingsgericht werken. Het verzorgt alle vormen en soorten van monodisciplinaire plannen, procedures en werkinstructies voor het korps gericht op het voorkomen, vertragen en beperken van de effecten van brand (brandveiligheid). Het draagt zorg voor het namens het korps deelnemen aan multidisciplinaire planvormingstrajecten (inzet en organisatie van incidentbestrijding en rampen- en crisisbeheersing) en de voorbereiding van evenementen en gerichte afstemming met externen, waaronder de aanwezige bedrijfsbrandweren.

Jouw werkzaamheden

  • Je staat aan de start van het traject van de ontwikkeling van de afdeling OVR. Als hoofd OVR en lid van het MT van BKCN wordt door jou een belangrijke bijdrage geleverd aan de tactische en strategische sturing van het brandweerkorps als geheel.
  • Je geeft richting aan ambities en invulling daarvan voor het meerjarenplan en jaarplan en geeft leiding aan specifiek te bepalen projecten hierbinnen voor heel BKCN;
  • Bij in- en externe overleggen en projectgroepen, vertegenwoordig je BKCN vanuit een actieve rol;
  • Je neemt deel aan projecten binnen het korps en vertegenwoordigt BKCN in eilandelijke en interregionale projecten en werkgroepen. Hierbij vertaal je vraag en onderzoek naar een verbeteragenda en verbeterprogramma's;
  • Je draagt bij aan de gewenste bedrijfscultuur en hebt integrale managementverantwoordelijkheid voor de resultaten van de afdeling;
  • Je initieert, stimuleert en ziet, binnen de context van de interne en externe omgeving, toe op de ontwikkeling van de medewerkers en werkprocessen.

Je moet een feilloos gevoel hebben voor verhoudingen en je bent van nature gericht op samenwerking. Je beschikt over een bestuurlijke sensitiviteit en hebt gevoel bij de diverse samenwerkingspartners. Als afdelingshoofd wordt van je verwacht dat je stevig in je schoenen staat, boven de inhoud staat en vertrouwen toont in de kundige medewerkers. Je bent in staat medewerkers te coachen om het beste uit zichzelf te halen. Je bent een verbinder: iemand die toegankelijk is, de sfeer aanvoelt en zich kan inleven, maar ook op de onderstroom kunt interveniëren. Je toont lef, durft medewerkers aan te spreken op hun houding en gedrag en stelt grenzen. Je bent inspirerend, omgevingsbewust en hebt ervaring met veranderingsprocessen. Als MT lid wordt van je verwacht dat je een teamplayer bent en samen met het MT één standpunt kunt uitdragen.


De functie-eisen: 
Je hebt een aantoonbaar HBO niveau en bent in het bezit van het diploma (vak) Officier van Dienst of een andere vergelijkbare opleiding van het IFV. Bij voorkeur beschik je ook over het diploma Specialist Opleiden en Oefenen en/of Specialist Operationele Voorbereiding. Je hebt een aantal jaren werkervaring in een soortgelijke functie. Je bent je bewust van de politiek/bestuurlijke omgeving en je kunt problemen/vragen ontleden, onderzoeken, toewijzen en verbanden zien. Je kunt goed samenwerken in een team en bent dienstverlenend, accuraat, flexibel en resultaat-, kwaliteits-  en oplossingsgericht. In je samenwerking met anderen beschik je over uitstekende sociale, communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).

Arbeidsvoorwaarden:
Aanloopschaal 11: minimaal $ 3.261,- tot maximaal $ 4.251, - bruto
Functieschaal (tentatief) 12: minimaal $ 3.766,-  tot maximaal $ 4.808,- bruto
(NB de functie is vooralsnog niet gewogen. De functieschaal wordt definitief vastgesteld bij de herziening van het O&F rapport BKCN).

Het vaststellen van het salaris is afhankelijk van de opleiding en ervaring. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling bij goed functioneren.

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een positieve uitslag van de medische keuring zijn vereist en is een onderdeel van de selectieprocedure. Een psychologische test kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor alle vacatures zijn de lokale arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Voor informatie omtrent de vacature:
Naam        : Jair Tromp
Telefoon : +599-7019112

Digitaal solliciteren:
U kunt uw Curriculum Vitae met motivatiebrief sturen naar:
E-mail: sollicitatie@rijksdienstcn.com


Sluitingsdatum:  23 juli 2018

 

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Staf, advies en beleid
Werk / Denkniveau: 
HBO
Leidinggevend: 
Ja
Vereiste talenkennis: 
Engels
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vacature gaat in per : 
11/07/2018
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN)
Plaats: 
Bonaire CN
Contactpersoon: 
Jair Tromp