kop

Groepsbegeleider vrouwenopvang

 

Werken bij Krusada

Krusada is een dynamische organisatie die van harte gemotiveerd is om hulp te bieden aan mensen die vanwege verschillende redenen hulp nodig hebben om effectief deel te nemen aan de maatschappij. De inspiratie voor deze hulpverlening heft zijn grondslag vanuit bijbelse principes. We bieden kwalitatief goede dienstverlening aan in samenwerking met de eilandelijke zorgketenpartners. Onze dienstverlening bestaat uit: 24-uurs opvang, woonbegeleiding en trajecten van dagbesteding.

 

Wat we van onze medewerkers verwachten:

Je bent een professional met een persoonlijk geloof in het verlossingswerk van Jezus Christus en bent begaan met de naaste in nood. Je bent meelevend lid van een kerk of gemeente en stemt in met de doelstelling en werkwijze van Krusada die vanuit een christelijke identiteit zorg en hulpverlening biedt.

Er werken bij Krusada momenteel ongeveer 26 mensen, christenen afkomstig uit verschillende kerken. Het werk van Krusada is gedeeltelijk gesubsidieerd. Elke medewerker leeft vanuit een persoonlijke relatie met de HEERE Jezus als Verlosser en beleeft zijn werk als dienst in het koninkrijk van God.

De afdeling Refugio Tabitha (vrouwenopvang)  is op zoek naar:

 

Groepsbegeleider

 

Functietaken:

-          Voeren van opname-, motivatie-, en ontslaggesprekken met clienten (slachtoffers huiselijk geweld)

-          Creëren van rustpunt voor de vrouwen (en hun kinderen)

-          Begeleiden van een groep vrouwen (en hun kinderen) in hun dagprogramma

-          Voorbereiden en leiden van programmaonderdelen als creatief uur, sporten, opvoedingsondersteuning.

-          Sturing en begeleiding geven aan het groepsproces en dit therapeutisch in kunnen zetten

-          Mede ondersteunen van complexe/ dynamische/ onvoorspelbare zorgsituaties

-          Onder toezicht van de coordinator uitvoering geven aan individuele begeleiding

-          Samen met andere disciplines (ketenparteners)opstellen van begeleidingsplannen

-          Ondersteunen van crisisinterventie

-          Andere taken ten behoeve van clientzorg of afdelingsgebonden taken

 

 

Functieprofiel:

-          Een bewogen hart en affiniteit met de doelgroep

-          Tactvol met goede sociale vaardigheden en overtuigingskracht

-          Een zorgrelevante MBO-opleiding

-          In staat de client te begrenzen (tevens jezelf begrenzen)

-          Goede relationele-, communicatieve- en schriftelijke vaardigheden;

-          Zelfstandig, stressbestendig, relativerend, inventief , tactvol, enthousiast, flexibeldaadkrachtig en vasthoudend zijn eigenschappen die nodig zijn om in een dynamische werkomgeving te werken;

-          Ervaring en inzicht in groepsdynamische processen;

-          Je bent creatief en stressbestendig om eventuele crisissen het hoofd te bieden;

-          Getraind en werkend vanuit de principes van Herstel gericht /competentie gericht begeleiden en /Veerkracht is een pre;

-          Bereidt tot het werken van 3 groepsdiensten (dag, avond, nachtdienst)

-          We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van Fundashon Krusada kunt onderschrijven.

-          Beheersen van de papiaments  of bereidheid de taal te leren

 

Interesse?

Voor vragen omtrent de functie kunt u contact opnemen met mevr. N. Evertsz (7000269/ n.evertsz@krusada.nl)

Motivatiebrief en CV kunt u richten aan de directeur, dhr, J. Josephina via  info@krusada.nl.. Sluitingsdatum is 31 mei 2019.

Branche: 
Zorg / Welzijn
Functiegroep: 
Medisch / verzorging
Werk / Denkniveau: 
MBO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vacature gaat in per : 
17/05/2019
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Krusada
Plaats: 
Bonaire
E-mail: 
Contactpersoon: 
dhr J. Josephina
Functie contactpersoon: 
Directeur