kop

fulltime Gezinswerker

Sentro Hubentut i Famia oftewel Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is een instelling waar ouders en jongeren terecht kunnen voor advies en hulp bij gezond opgroeien en opvoeden van jeugd van 0-19 jaar. Het centrum gaat uit van een kind èn oudergerichte benadering. Naast de eenheden Opvoedingsondersteuning, Jeugdgezondheidszorg, Veldcoördinatie Kinderopvang is er in 2018 gestart met de unit Eerstelijns Jeugd- en Gezinszorg. Vanwege het succes van laatstgenoemde wordt nu gezocht naar een tweede:

fulltime Gezinswerker

De Gezinswerker voorziet in makkelijk bereikbare zorg, zonder teveel procedures. De medewerker verricht gezinstaxaties aan de voorkant van het jeugdhulpdomein ten behoeve van passende en waar   mogelijk kortdurende benaderingen. In deze beheerst de medewerker het de-problematiseren. De functie draagt bij in het verkorten of voorkomen van intensieve zorg en uithuisplaatsing. De functie is mobiel en hierdoor zichtbaar in de wijk en op scholen.

Deze medewerker in staat tot snelle, systemische gezinstaxatie en (crisis-) interventie. Hij/zij begrijpt gezinsstructuren en -fasen, ouderschap, stress en weet gezinnen in complexe situaties veilig in hun kracht te zetten. Hierbij hoort het (mede-) ontwikkelen van zo nodig veiligheidsplannen.

Nieuw is dat in deze voorkant binnenkort het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling wordt gerealiseerd. De gezinswerkers krijgen hier een cruciale functie, waaronder in de piketdienst.

Maximale bruto salarisindicatie is $ 3.608,--.

Functie-eisen:

  • Als basis heeft deze gezinswerker een hbo- of masteropleiding Social Work. Het liefst met een specialisatie in gezinswerk. Een pre is training in: gezinsbemiddeling, oplossingsgericht werken, Signs of Safety, Eigen Kracht, crisisinterventie en opvoedingsondersteuning.
  • Kennis en ervaring met gezinssystemische screening en advisering op ketenniveau. Het liefst met kennis van oplossings- en/of bemiddelingsgericht taxatie.
  • Hij/zij raakt niet snel van slag van achterstandsproblematiek.
  • Geen acht tot vijf kantoormentaliteit, spreekt Papiamentu en heeft aansluiting op de Bonairiaanse cultuur.
  • Enige voorkeur is er voor een mannelijke kandidaat.

 

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de heer Chris Palm, directeur van het Centrum Jeugd en Gezin, tel. 7157200. Uw sollicitatiebrief met CV kunt u vóór 4 juli a.s. per mail richten aan de directeur, naar info.cjgbon@cjgbon.com.

Branche: 
Zorg / Welzijn
Functiegroep: 
Medisch / verzorging
Werk / Denkniveau: 
HBO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vacature gaat in per : 
30/06/2019
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Sentro Hubentut i Famia
Plaats: 
Bonaire
Contactpersoon: 
de heer Chris Palm