kop

Ervaren teamleider

                       

Sentro Hubentut i Famia oftewel Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is een instelling waar ouders en jongeren terecht kunnen voor advies en hulp. Uitgegaan wordt van een kind èn ouder, gezins- en relatiegerichte benadering. De organisatie bestaat uit een sterke combinatie van de afdeling Jeugdgezondheidszorg en afdelingen van het sociaal domein: Eerstelijns Jeugd- en Gezinszorg, Opvoedingsondersteuning-Preventie en Veldcoördinatie Kinderopvang.

De organisatie maakt deel uit van een clusteringstraject AKSESO welk momenteel in volle gang is. Hierbij worden CJG taken samengevoegd met die van het Wijkteam, Maatschappelijke Ondersteuning en het meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Per 1 januari 2022 gaat het op in de nieuwe organisatie.

Na het vertrek van een van de afdelingshoofden en anticiperend op de nieuwe situatie zijn we voor de aansturing van de Eerstelijns Jeugd- en Gezinszorg en die van Opvoedondersteuning-Preventie tijdelijk op zoek naar een:

Ervaren teamleider

Voor de Bonairiaanse gemeenschap is de Eerstelijns Jeugd- en Gezinszorg een zichtbaar, laagdrempelig en centraal voorportaal. Het verzorgt taxatie, advies, begeleiding en bemiddeling aan de voorkant van de keten. O.a. casusregie, relatie- en gezinshulpverlening waaronder bij huiselijk geweld in het vrijwillig kader en gezins- en ouderschapsondersteuning. Hiernaast richt de afdeling Opvoedondersteuning-Preventie zich op opvoedingsondersteuning, jongerenwerk en preventie. In toenemende mate wordt hier opvoedingsondersteuning ingezet bij meer complexe problematiek. Beide afdelingen houden zich bezig met systemisch werk, eigen gezinskracht en adequate normalisering.

De uitdaging is om binnen de organisatie en samen met de overheden en ketenpartners handen en voeten te geven aan zorgtransformatie; met als doel het voorkomen of verkorten van zware zorg. Belangrijk is hiernaast de versterking van vroeg signalering, preventie en de sociaal maatschappelijke dienstverlening met een aanbod dichterbij gezinnen o.a. via school, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en de wijk.

In deze zorgtransformatie en clustering geef je als teamleider leiding aan twee teams en stuur je aan op hun onderlinge samenwerking en die met Jeugdgezondheidszorg en Veldcoördinatie Kinderopvang. O.a. in het nieuwe pilot Zorgkinderen. Je zet de innovatie door met voldoende structuur en processen; waaronder bij complexe casussen. Je werkt samen met de procesbegeleider en de HR adviseur aan daadwerkelijke implementatie van nieuwe kennis en vaardigheden. Je faciliteert de ‘on the job training’. Naast een strategische en inhoudelijke visie op zorgtransformatie beschik je daarom ook over voldoende inhoudelijke vakkennis om een sparringpartner te zijn voor de medewerkers.

Jouw profiel:

 • Dagelijks leidinggeven aan +/ - 8 medewerkers.
 • Bruggen slaan tussen de twee teams en een stevige stroomlijning opbouwen.
 • Gezamenlijk ontwikkelen en implementeren van interne werkprocessen in samenhang met bijvoorbeeld het Meldpunt HGKM.
 • Verder ontwikkelen van de vernieuwingskracht en het verandertraject.
 • Ontwikkelen en monitoren van het uitvoeringsbeleid.
 • Bewaken van leerprocessen en het ondersteunen van zelfstandige medewerkers.
 • Actief lid zijn van het managementteam.

 

Functie-eisen:

Als basis heb je minimaal een HBO opleiding in social work, psychologie of pedagogiek of aanverwant. Ervaring in verandertrajecten is onmisbaar. Een pre is een masterstudie en ervaring in de sociale ketentransformatie;

 • Aantoonbare ervaring met leidinggeven aan professionals;
 • Je denkt en handelt (multi-) systemisch;
 • Je werkt creatief, zelfstandig en effectief;
 • Je raakt niet snel van slag van complexe transformatieprocessen en begrijpt weerstanden;
 • Geen acht tot vijf kantoormentaliteit, Papiamento spreken en affiniteit met de Bonairiaanse cultuur.

 

Competenties:

 • Interngericht als ook extern- en ketengericht;
 • Vanuit een helicopterview leiden van interne processen;
 • Doortastend, samenwerkings- en resultaatgericht;
 • Flexibel, bemiddelend en oplossingsgericht.

 

Gelet op ons verandertraject wordt in eerste instantie ingezet op een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot eind 2021. De functie van teamleider zoals die eruit gaat zien in de nieuwe organisatie per 1 januari 2022 zal komende periode worden beschreven en gewaardeerd. Afhankelijk van jouw functioneren is er een mogelijkheid tot verlenging van de arbeidsovereenkomst met uiteindelijk een vast dienstverband in de nieuwe organisatie.

Salarisindicatie op basis van opleiding en ervaring variërend van schaal 10, trede 6 ($ 3457,- ) tot schaal 11, trede 11 ($ 4456,- ) bruto in full time werkverband.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de heer Chris Palm, directeur van het Centrum Jeugd en Gezin, per mail of tel. 717 7300. Uw sollicitatiebrief met CV kunt u vòòr 25 juni a.s. per mail richten aan de directeur, info.cjgbon@cjgbon.com.

Branche: 
Zorg / Welzijn
Functiegroep: 
Directie/management
Werk / Denkniveau: 
HBO
Leidinggevend: 
Ja
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vacature gaat in per : 
10/06/2021
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Sentro Hubentut i Famia
Plaats: 
Bonaire
Contactpersoon: 
heer Chris Palm
Functie contactpersoon: 
Directeur