kop

Directeur SGB

Stichting Scholengemeenschap Bonaire is per 1 april 2019 op zoek naar een

Directeur

voor de Unit Speciale Lesplaatsen (SLP)

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) zet zich in om de unieke talenten van elke leerling en student te stimuleren door een omgeving te creëren waarin de persoon zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu, toegerust op een dynamische samenleving. SGB biedt een samenhangend geheel van voorzieningen op het gebied van het voortgezet- en beroepsonderwijs en begeleiding van leerlingen en studenten op Bonaire.

De Scholengemeenschap Bonaire is onderverdeeld in 4 units (VMBO. MBO, LISEO en de SLP) met aan de leiding een unitdirecteur (UD) die wordt bijgestaan door één of meerdere teamleiders en ondersteund door de stafafdelingen Financiën, HRM, ICT en de Facilitaire Dienst.

 

SLP (Speciale Lesplaatsen) bestaat uit praktijkonderwijs (PRO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) een Internationale Schakelklas (ISK) en Entree onderwijs (MBO niveau 1). Samen met 30 enthousiaste en betrokken collega’s bedienen we ongeveer 215 leerlingen die extra begeleiding nodig hebben in het leerproces en voorbereiding op (arbeids)deelname in de maatschappij.  Voor hen zijn wij op zoek naar een directeur met visie, oog voor het onderwijs, onze leerlingen en de medewerkers. Iemand die er samen voor wil gaan!

 

Wat ga je doen?

De SLP vraagt een directeur die duidelijkheid combineert met een warm hart en vanuit visie de juiste verbindingen weet te leggen en de organisatie en het ingezette Doen In systeem verder vorm geeft. Een voor leerlingen, ouders en collega’s toegankelijke en bevlogen leidinggevende die het belang van leerlingen te allen tijde centraal stelt, consequent en daadkrachtig leiding kan geven en samen met medewerkers het beleid koersvast uitwerkt. 

De directeur draagt integrale verantwoordelijkheid voor de Unit en legt daarover verantwoording af aan de Algemeen Directeur. Naast de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering (in samenwerking met de ondersteunende diensten), verwachten wij van de directeur onderwijskundig en persoonlijk leiderschap. Het onderwijs moet de leerlingen binden, boeien en perspectief bieden en leerlingen voorbereiden op een plek in de maatschappij.  Je bent dan ook bij uitstek een mensgerichte verbinder die ruimte geeft waar het kan en beslissingen neemt wanneer het moet.  Je hebt een stevige visie die aansluit op de ingeslagen weg. Je geeft leiding aan teamleiders, docenten en ondersteunend personeel, maar stuurt zelf ook op de eigen prestaties en geeft het goede voorbeeld. Je hebt een positieve enthousiasmerende houding en weet hiermee draagvlak te creëren. Je zet de goede resultaten van de Unit voort en richt je op het verder ontwikkelen van ons Doen IN systeem.

 

Een greep uit de werkzaamheden uit deze functie:

 • Gezamenlijk met de input van het team, vertaal je de centrale beleidsplanning naar een meerjaren onderwijsprogrammering voor de unit, gebruikmakend van inspectieresultaten en rapporten
 • Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van de brede Zorg op de unit en de leerlingenzorg in het algemeen
 • Je stelt met behulp van ons Hoofd Financiën een passende begroting op voor de unit, die je met het team bespreekt en afstemt,
 • Je neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs in de unit.
 • Je levert als lid van het centrale managementteam een adviserende bijdrage aan de totstandkoming van het strategisch beleid op onderwijs van de SGB
 • Je adviseert de Algemeen Directeur over vernieuwing van het onderwijsbeleid op de unit en over algemene beleidszaken zoals: financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en communicatie
 • Je stuurt projecten en activiteiten aan (bijv. in het kader van de afstemming van het onderwijsaanbod op maatschappelijke ontwikkelingen) op het niveau van de onderwijsinstelling of unit overstijgend.
 • Je geeft  op een enthousiasmerende wijze leiding aan de teamleiders en medewerkers van het SLP, voert functionerings- en beoordelingsgesprekken waarbij eigen verantwoordelijkheid, professionaliteit en zelfontwikkeling van de medewerkers prioriteit genieten
 • Je bespreekt de normjaartaak met de medewerkers
 • Je behartigt de belangen en vertegenwoordigt de unit binnen de onderwijsinstelling in overleg met de MR op de unit, de vertegenwoordiging van ouders en de vertegenwoordiging van leerlingen.
 • Je communiceert op een plezierige manier en werkt nauw samen met de collega’s van de unit, met de eigen leidinggevenden en andere afdelingen en bureaus binnen de school
 • Je betrekt en informeert de ouders

 

Algemeen: je bent innovatief en creatief als leidinggevende en probeert  indien mogelijk samen problemen op te lossen. Je geeft het goede voorbeeld en je bent iemand die een speciaal plekje in het hart heeft voor onze leerlingen. Dit straal en draag je uit samen met jouw Unit waarbij je zeer nauw betrokken bent.

 

Wat vragen wij van je?

 • Je hebt bij voorkeur ervaring als docent aangevuld met minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in het onderwijs.
 • Je geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.
 • In voorkomende gevallen bent je in staat om snelle beslissingen te nemen en onmiddellijk tot actie over te gaan, indien nodig op basis van beperkte informatie.
 • Je gebruikt het succesvolle leerlingvolgsysteem Doen-In en betrekt het bij de vorming van het onderwijs
 • Je hebt passie voor het onderwijs en de leerlingen!
 • Jouw theoretische en praktische kennis van het onderwijs kan je daardoor  koppelen aan de specifiek leerbehoefte van moeilijk lerende leerlingen op Bonaire
 • Jouw kennis van didactische methoden, technieken en vaardigheid  kan je op een prettige wijze overbrengen aan het team
 • Je bent op de hoogte van de onderwijskundige ontwikkelingen in het VSO, de PRO en het MBO 1 (Entree)
 • Je bent een mensgerichte en resultaatgerichte leidinggevende
 • Je hebt kennis van en bent vaardig in het gebruik van managementtechnieken, personeelszorg en unit gebonden financiële zaken
 • Je kent en hanteert de technieken van oplossingsgericht management en coaching

We zoeken een Unit Directeur die op zijn minst drie jaren zich kan en wil verbinden aan de unit en die de verantwoordelijkheid voor de verdere positieve ontwikkeling van de Unit op zich kan nemen.

Wat bieden wij?

Je geeft leiding aan een betrokken team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen en kansen op leiderschapsgebied en onderwijsontwikkeling. We bieden een salaris dat past bij de functie, taken en werkervaring (schaal 13 met een max. van 5728 USD bruto) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals  een eindejaarsuitkering.

Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een  Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 13 januari 2019. Door op de beneden vermelde link te drukken  (of te kopiëren in jouw internet adresbalk) wordt je doorverwezen naar onze Sollicitanten Self Service met verdere instructies om te solliciteren.

https://werkenbij.sgbonaire.info

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Heb je vragen over de vacature, neem dan contact op met drs. F. van Efferink, Algemeen Directeur van de SGB

Tel +599-7178120 extensie toestel 106 of: Frans.van.Efferink@sgbonaire.com

Let wel: de sollicitatiebrieven, CV’s en kopieën van diploma’s dien je echt bij de bovenstaande link https://werkenbij.sgbonaire.info  in te dienen (en niet aan de directeur te richten).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. We gaan niet in op consultancy voorstellen!

 

 

Branche: 
Onderwijs / Opleiding 
Functiegroep: 
Directie/management
Werk / Denkniveau: 
HBO
Leidinggevend: 
Ja
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vacature gaat in per : 
20/12/2018
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Scholengemeenschap Bonaire
Plaats: 
Bonaire CN