kop

Casusregisseur Zorg- en Veiligheidshuis

 

 • Sentro Akseso Boneiru Is op zoek naar een

 

Casusregisseur Zorg- en Veiligheidshuis (0,6FTE)

Nieuwe Stijl

 

Ben jij die collega die verbindend en bemiddelend kan optreden tussen ketenorganisaties, professionals en clientsystemen wanneer de samenwerking vastgelopen is? Durf je extra moeilijk casewerk aan? En weet je bruggen te slaan naar lopende innovatieprocessen?

 Bij Sentro Akseso Boneiru zoeken wij jou!

 

HBO+ | Bonaire | AKS2022_06_001 | Sluitingsdatum 23 juni 2022

 

De organisatie:

Sentro Akseso Boneiru, is een samenvoeging van een aantal bestaande organisaties op Bonaire namelijk Sentro Hubentut i Famia, Integrale Wijkontwikkeling, Maatschappelijke Ondersteuning, advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Guiami) en het Zorg- en Veiligheidshuis. Akseso is een zelfstandige stichting waar alle inwoners van Bonaire terecht kunnen voor informatie, advies en hulp op alle leefgebieden. Het is de organisatie met een centrale laagdrempelige en outreachende voorportaalfunctie in de wijken, kinderopvang en op scholen. Hierbij wordt geïnvesteerd in de zelfregie van cliënten.

Er werken momenteel ruim 60 medewerkers bij Akseso en er zullen komende tijd een aanzienlijk aantal nieuwe medewerkers bijkomen zodat wij onze taak in de samenleving zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Akseso (vertaald: Toegang) is het centraal voorportaal voor integrale en passende zorg (‘noch te licht, noch te zwaar’). Hierbij wordt geïnvesteerd in de veerkracht van individuen, hun gezin, netwerk en wijken. In dit alles is het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) bedoeld ter versterking van de samenwerking rond vastgelopen, escalerende of onderbelichte cases. Veelal gaat het om impasses tussen verschillende sectoren waarin velen betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan multiprobleemgezinnen, buren- of schoolruzies, of achterstandsgebieden.    

 

Duo-Team:

De casusregisseur nieuwe stijl ressorteert onder de procesmanager van het ZVH. Enerzijds ben je bezig met bijzondere cases of probleemgebieden en het faciliteren van professionals in complexe processen, anderzijds met innovatie. Je doet aan consultatie, hulpverlening, bemiddeling, regiewerk en sociale analyse. Tegelijkertijd ben je de sparringpartner van de procesmanager. Je brengt medewerkers bij elkaar rondom complexe en vastgelopen cases en crisisinterventie. Je denkt case-overstijgend en in maatschappelijke verbanden. Hierbij kan je snel en innovatief tussen de verschillende lagen schakelen in een keten die je goed kent. Zo nodig weet je (samen met de procesmanager) tussen de partijen te onderhandelen, te bemiddelen, maar ook tussen client en organisaties. ZVH speelt een cruciale rol bij de opschaling vanuit Akseso naar psychiatrie en jeugdzorg. Ook ben je hierbij in staat de clientparticipatie op een hoger niveau te tillen. Afhankelijk van de subsidie wordt deze functie in 2023 voortgezet.

 

 

Functieomschrijving:

Je bent een multi-systemische spin in het web en houd je bezig met moeilijke casuïstiek waarbij organisaties diverse sectoren (soms Justitie) betrokken zijn. Je hebt goede kennis van HGKM-risicotaxaties binnen en buiten Akseso, van Signs of Safety en Restorative Justice. Je ondersteunt het proces en betrokkenen in en buiten het casusoverleg. Ook assisteer je de procesmanager met praktisch beleidswerk (bijv. evaluatie), o.a. ten aanzien van de stuurgroep (bestaande uit directeuren van 14 organisaties uit verschillende domeinen).

 

Functietaken:

Regievoering:

 • Ondersteunt het casusoverleg en helpt de kwaliteitsontwikkeling van deze en bewaakt en stimuleert de uitvoering en terugkoppeling van en over resultaatgerichte afspraken;
 • Past multi-systemisch cliëntenwerk consistent toe bij op- en afschaling in complexe tussengebieden van vrijwillig/drang, psychiatrische en justitiële zorg;
 • In deze regie hoort ondersteunende, coöperatieve en zo nodig bemiddelende regie;
 • Je bent geduldig en de smeerolie van goede samenwerking;
 • Bij deze regie hoort ook het ontwikkelen en regisseren van clientparticipatie.

 

Ondersteuning en Advisering:

 • Analyseert cases en situaties en adviseert hierover aan de procesmanager;
 • Je versterkt de systematiek van op- en afschalen;
 • Signaleert onderbelichte doelgroepen en hiaten in het beleid en adviseert op case-, organisatie- en beleidsniveau;
 • Assisteert in de ontwikkeling van ZVH trainingen en hun implementatie;
 • Je richt zich je niet alleen op casewerk, maar ook op vindplaatsen en doelgroepen;
 • Helpt bij de in- en externe communicatie van het ZVH.

.

Functie-eisen:

 • Je hebt een HBO+- of masteropleiding in de richting van gezinssystemische hulpverlening, en een basis maatschappelijk werk of psychologie.
 • Je hebt ruime kennis en ervaring in het werk met multiprobleemgezinnen. 
 • Je hebt ervaring met crisisinterventie en -taxatie, Signs of Safety en bij voorkeur Restorative Justice.
 • Je bent uitstekend op de hoogte van onze ketenorganisaties, hun beleid en volgt de actuele ontwikkelingen van de lokale zorgtransformatie.
 • Je bent resultaatgericht maar ook verbindend en bemiddelend.
 • Je bent waar nodig in staat om tussen het professioneel en cliëntsysteem op te treden als bemiddelaar of als intermediair.
 • Geen acht tot vijf kantoormentaliteit, Je spreekt vloeiend Papiamentu en Nederlands. Zo nodig Spaans en je hebt affiniteit met de Bonairiaanse cultuur.

 

Wat bieden wij:

 • Een parttimefunctie voor 24 uur per week 
 • Een marktconform salaris in functieschaal 10 naar ratio van 0.66 FTE, minimaal $2013
  • 5 en maximaal $2971 bruto per maand bij een werkweek van 24 uur. Inschaling geschiedt op basis van kennis en ervaring volgens intern beleid;
  • Een eindejaarsuitkering van 8,33% van de bezoldiging;
  • Vakantiegeld uitkering van 8,33% van de bezoldiging;
  • Een goede pensioenvoorziening ondergebracht bij PCN;
  • Interne- en externe opleidingsmogelijkheden, een persoonlijk OntwikkelsPlan inclusief vergoeding volgens het interne scholingsbeleid;
  • 23 vakantiedagen (o.b.v. 36-urige werkweek);
  • Een tijdelijk contract tot eind december 2022, eventuele verlenging en uitzicht naar een vaste aanstelling is afhankelijk van organisatorische ontwikkelingen en goed functioneren. 

 

Belangrijke informatie:

 • Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een medische keuring is vereist;
 • Een assessment of casusuitwerking kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

 

Voor informatie over de vacature
Naam: Chris Palm, Algemeen Directeur

Telefoon: +599 717 7300 

Email: chris.palm@aksesobon.com

 

Digitaal solliciteren
Jouw curriculum vitae en motivatie stuur je naar vacature@akseso.com onder vermelding van het bovengenoemde vacaturenummer

 

 

Branche: 
Zorg / Welzijn
Functiegroep: 
Medisch / verzorging
Werk / Denkniveau: 
HBO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vacature gaat in per : 
16/06/2022
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Sentro Akseso Boneiru
Plaats: 
Bonaire