kop

Bon Bini Bonaire 5-1

                               

                    Download Bon Bini Bonaire

Klimaatverandering, duurzaamheid en natuurbehoud zijn thema’s die in verschillende artikelen in de nieuwe editie van Bon Bini Bonaire ter sprake komen. Zo gaat gezaghebber Edison Rijna in het voorwoord in op de noodzaak in kaart te brengen wat de gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire kunnen zijn. Daartoe zal een Klimaattafel worden ingericht, kondigt hij aan.

Wat de mogelijke gevolgen zijn komt aan de orde in het artikel over een onlangs door het KNMI gepubliceerd rapport waarin onder meer wordt ingegaan op de zeespiegelstijging. Bij het aanwijzen van locaties voor woningbouw zal daar rekening mee moeten worden gehouden. Gedeputeerde James Kroon wijst erop dat Kralendijk sowieso tegen zijn grenzen aanloopt. Als de verdere groei van de bevolking en bedrijvigheid niet in goede banen worden geleid, gaat dan ten koste van de leefbaarheid voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat alles bij elkaar dwingt na te denken over het aanwijzen van locaties voor woningbouw.

Andere onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: de ambitie van minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten om van Caribisch Nederland een showcase te maken op het gebied van duurzame energieproductie, de komst naar Bonaire van de E-Flight Academy voor elektrisch vliegen, de strijd van consumentenbond Unkobon voor een sociaal minimum, de plannen van het kabinet de bestaanszekerheid te versterken en de transitie van Mangazina di Rei van museum naar cultureel belevingspark.

Bon Bini Bonaire is een twee keer per jaar verschijnende uitgave van het kabinet van de gezaghebber en is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Bonaire en zijn inwoners.