kop

Bestuurscollege Bonaire

 

 

Het Bestuurscollege bestaat uit:

Gezaghebber: Dhr. E.E. Rijna

 •     Openbare orde en veiligheid;
 •     Rampenbestrijding;
 •     Verkiezingen;

 

Met daarin de Directie Toezicht en Handhaving: Handhaving Ruimte en Ontwikkeling, Handhaving Samenleving en Zorg, Handhavingsprojecten en Taskforces, Haven en Loodswezen en SSV/Bureau Rijbewijzen.

 

 

A.  Gedeputeerde N. den Heyer

Portefeuille Samenleving en Zorg

 • Staatkundige Ontwikkeling;
 • Onderwijs;
 • Cultuur;
 • Sociale Zaken en Welzijn, w.o. Jeugd en Gezin;
 • Arbeidsaangelegenheden;
 • Burgerlijke Stand en Bevolking;
 • Volkshuisvesting

 

B.  Gedeputeerde P.J. Kroon

Portefeuille Ruimte en Ontwikkeling en Sport Aangelegenheden

 • Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer;
 • Grondzaken;
 • Fundashon Cas Boneriano (FCB);
 • Verkeer en Vervoer;
 • Landbouw, Veeteelt en Visserij;
 • Milieu- en Natuurbeheer;
 • Sportaangelegenheden en beleid;

 

C.  Gedeputeerde E. Tjin A Sjoe

Portefeuille Bedrijfsvoering en Ondersteuning

 • Economische Ontwikkeling, w.o. Toerisme;
 • Juridische en Algemene Zaken;
 • Financiën;
 • Personeel en Organisatie, w.o. reorganisatie OLB;
 • ICT;
 • Interne en Externe Communicatie;
 • Post en Archief;
 • Facilitaire Dienstverlening;
 • Overheidsvennootschappen;
 • Fundashon Wega di Number Bonaire (FWNB);
 • Telecommunicatie;

 

Eilandsecretaris: Mw. Mr. M. N. Gonzalez

De Eilandsecretaris is algemeen directeur en voorzitter van het directieteam en daarmee eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele ambtelijke organisatie van Bonaire. De Eilandsecretaris ziet erop toe dat de directieplannen binnen de gestelde kaders worden gerealiseerd.