Beleidsmedewerker huiselijkgeweld en kindermishandeling

RCN unit Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland is op zoek naar:
Beleidsmedewerker huiselijk geweld en kindermishandeling
(Vacaturenummer: P&O2018_10_005, Standplaats: Bonaire)

Algemeen:
De organisatie:

Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN) richt zich op de zorg voor het kind dat in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, zodat een kind zich veilig kan ontwikkelen.

Het jeugdbeleid in Caribisch Nederland kent twee overheden: de openbare lichamen zijn primair verantwoordelijk voor de preventie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor pleegzorg, tweedelijns hulpverlening en gezinsvoogdij.

Functieomschrijving:
In deze nieuwe tijdelijke functie zorg je als beleidsmedewerker huiselijk geweld en kindermishandeling dat dit onderwerp nadrukkelijk op tafel blijft bij de verschillende ketenpartners. Je helpt bij het opzetten van de flexibele crisisopvang in Caribisch Nederland. Je coördineert de plaatsing/hulpverlening en bijkomende zaken met betrekking tot de opvang.  

Taken

 • Je coördineert plaatsing van slachtoffers in een flexibele crisis opvang en vrouwenopvang;
 • Je coördineert de hulpverlening en stuurt en coacht de coördinatoren van flexibel opvang en vrouwenopvang;
 • Je geeft informatie over huiselijk geweld aan ketenpartners, stakeholders en samenleving;
 • Je bent de contactpersoon tussen JGCN en de openbare lichamen voor gevallen van huiselijk geweld;
 • Je geeft vorm aan de commissie huiselijk geweld namens JGCN;
 • Je maakt gebruik van verschillende op de hulpvraag, probleemsituatie of opgelegde maatregel gerichte behandelings- en begeleidingsmethodieken;
 • Je bemiddelt in die situaties waarbij sprake is van conflicten (tussen jeugdige, cliëntsysteem en/of betrokken partijen);
 • Je inventariseert regelmatig de behoefte die er is in verband met hulpverlening huiselijk geweld en signaleert dit aan het management team;
 • Je observeert en signaleert knelpunten en mogelijke (veiligheids)risico’s met betrekking tot de situatie, rapporteert hierover en raadpleegt indien nodig in- of externe deskundigen;
 • Je handelt in crisissituaties volgens de richtlijnen en schakelt indien nodig overige hulpinstanties in;
 • Je stelt dossiers samen (conform daartoe gestelde eisen) en houdt deze bij (bewaakt daarbij ook de naleving van geldende termijnen);
 • Je stelt in- en externe rapportages op m.b.t. de voortgang en effecten;
 • Adviseert MT JGCN tijdelijk over acties die verricht moeten worden voor verbetering hulpverlening huiselijk geweld;
 • Je neemt deel aan werk- en multidisciplinair overleg;
 • Je neemt vanuit het vakgebied deel aan projecten;
 • Je bent verantwoordelijk voor het (mede)ontwikkelen en invoeren van het beleid huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Je assisteert op aanwijzing van het management bij overige werkzaamheden en verricht ook werkzaamheden van een jeugdzorgprofessional.


Competenties
Kerncompetenties JGCN:

 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Sociabiliteit
 • Integriteit/betrouwbaarheid


Functie specifieke competenties:

 • Analyserend vermogen
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Daadkrachtig


Functie-eisen:

 • Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Sociaal Pedagogische Hulpverlening;
 • Ruime ervaring in de jeugdhulpverlening, bij voorkeur met aantoonbare werkervaring met huiselijk geweld;
 • Mondeling en schriftelijk vaardig in Nederlands en Engels, Papiamentu is een pre;
 • Kennis en ervaring met probleem huishoudens en beheersing van diverse gesprekstechnieken;
 • Je bent professioneel empatisch en blijft in crisissituaties overeind.


Arbeidsvoorwaarden:
Aanloopschaal 10 minimaal $ 2.821,- tot maximaal $ 3.734,-
Functieschaal 11 minimaal $ 3.261,- tot maximaal $ 4.241,-

Het vaststellen van het salaris is afhankelijk van de opleiding en ervaring.

Het betreft hier een tijdelijke aanstelling voor de duur van drie jaar. Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een positieve uitslag van de medische keuring zijn vereist en dus onderdeel van de selectieprocedure. Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten uit het Caribisch gebied of kandidaten die hun wortels hebben in het Caribisch gebied de voorkeur.

Voor alle vacatures zijn de lokale arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Voor informatie omtrent de vacature: Curvin George, telefoon +599 781 0214

Digitaal solliciteren
U kunt uw Curriculum Vitae met motivatie sturen naar:
E-mail: vacature@rijksdienstcn.com


Sluitingsdatum: 11 november 2018

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Staf, advies en beleid
Werk / Denkniveau: 
HBO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Engels
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vereiste talenkennis: 
Papiaments
Vacature gaat in per : 
02/11/2018
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Jeugdzorg en Gezinsvoogdij CN
Plaats: 
Bonaire CN