kop

Antwoord op Kamervragen over het AOW-gat voor BES studenten

 

Datum 18 februari 2014
Betreft Kamervragen van het lid Van Weyenberg over het AOW-gat voor studenten
van de BES-eilanden
Pagina 1 van 3
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
T 070 333 44 44
F 070 333 40 33
www.rijksoverheid.nl
Onze referentie
2014-0000016042
Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Weyenberg (D66) over het AOW-gat voor studenten van de BES-eilanden. De vragen worden door mij beantwoord omdat de AOW tot mijn beleidsterrein behoort.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
Jetta Klijnsma

 

Datum 18 februari 2014

Betreft Kamervragen van het lid Van Weyenberg over het AOW-gat voor studenten

van de BES-eilanden

Pagina 1 van 3

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

Anna van Hannoverstraat 4

T 070 333 44 44

F 070 333 40 33

www.rijksoverheid.nl

Onze referentie 2014-0000016042

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Weyenberg (D66) over het AOW-gat voor studenten van de BES-eilanden. De vragen worden door mij beantwoord omdat de AOW tot mijn beleidsterrein behoort.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

Jetta Klijnsma

 

Download hier