Adviseur Beleid en Bedrijfsvoering

RCN unit Voogdijraad zoekt een: Adviseur beleid en bedrijfsvoering
Vacaturenummer: P&O2018_04_002, Standplaats: Bonaire

De organisatie:
De Voogdijraad BES voert de wettelijke taken uit om de belangen van minderjarigen te behartigen en hen te beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt. Het is een overheidsorganisatie die deel uitmaakt van de gerechtelijke keten. De Voogdijraad treedt op als centrale autoriteit voor het behartigen en beschermen van alle kinderrechten die neergelegd zijn in het Kinderrechtenverdrag. Op basis van meldingen vanuit de maatschappij, instanties en jeugdinstellingen, en op verzoek van het Openbaar Ministerie of de rechtbank, verricht de raad onderzoek naar de bedreiging van de ontwikkeling van kinderen en jongeren en adviseert het de (kinder)rechter of de officier van Justitie.

De functie:
Als adviseur beleid en bedrijfsvoering ondersteun je  de directeur van de Voogdijraad op het gebied van beleid (tactisch/operationeel)en de  bedrijfsvoering. Je bent sparringpartner en adviseur van de directeur bij de ontwikkeling van het (tactisch/operationeel) beleid voor de Voogdijraad. Ook ben je de sparringpartner van de senior raadsonderzoekers over de inrichting en bijstelling van werkprocessen, procedures e.d. Als MT-lid lever je een bijdrage aan (de bespreking van en gedachtevorming over) beleids- en beheerskwesties en op de coördinatie van de bedrijfsvoering.

Taken:

 • Ondersteunen en optreden als sparringpartner van de directeur bij de ontwikkeling van het (tactisch/operationeel) beleid voor de Voogdijraad;
 • Volgen en analyseren van de relevante ontwikkelingen, het bezien van de consequenties voor (het werk en de processen van) de Voogdijraad en de samenhang met het gevoerde beleid en het adviseren aan de directeur over bijstelling van of te vormen nieuw beleid;
 • Optreden als sparringpartner van de Senior Raadsonderzoekers over de inrichting en bijstelling van werkprocessen, procedures e.d.;
 • Opstellen van beleidsnota’s en –beleidsadviezen;
 • (mede) Ontwikkelen van een visie ten aanzien van de implementatie van aangepast/nieuw beleid en het begeleiden van de implementatie;
 • Leggen en onderhouden van contacten met relevante ketenpartners (op managementniveau) ter bespreking en afstemming van (tactisch/operationele) beleids-/uitvoeringsvraagstukken;
 • Als lid van het MT van de Voogdijraad leveren van een bijdrage aan (de bespreking van en gedachtevorming over) beleids- en beheerskwesties;
 • Optreden als aanspreekpunt voor SSO RCN, het aansturen van de dienstverlening vanuit de RCN en het toezien op de naleving hiervan; het terzake adviseren van de directeur;
 • Verzorgen van de coördinatie en samenstelling van het jaarplan en het jaarverslag van de Voogdijraad;
 • Verzorgen van de inkoop van voor de Voogdijraad benodigde zaken;
 • Tekenbevoegd zijn voor het doen van bedrijfsvoering gerelateerde uitgaven c.q. het aangaan van contractuele verplichtingen;
 • Volgen van relevante wijzigingen in de wet- en regelgeving met mogelijk juridische consequenties en het vertalen daarvan naar uitvoeringsrichtlijnen voor het primair proces van de Voogdijraad.


Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren


Functie-eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • kennis van- en ervaring in het beleidsgebied Voogdijraad of het juridische werkveld;
 • kennis op het gebied van de administratieve organisatie en de (financiële) bedrijfsvoering;
 • minimaal drie jaar werkervaring binnen het vakgebied bedrijfsvoering/ stafondersteuning;
 • ervaring met complexe beleidsvraagstukken en processen;flexibele, hands-on mentaliteit


Arbeidsvoorwaarden:
Aanloopschaal 10 minimaal $ 2.821,- tot maximaal $ 3.734,-
Functieschaal minimaal 11 $ 3.261,- tot maximaal $ 4.241,-

Het vaststellen van het salaris is afhankelijk van de opleiding en ervaring. Op alle vacatures zijn de lokale arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling bij goed functioneren. Als er al een vast dienstverband is, wordt dit voortgezet met extra afspraken.

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een positieve uitslag van de medische keuring zijn vereist en is een onderdeel van de selectieprocedure.

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten uit het Caribisch gebied of kandidaten die hun wortels hebben in het Caribisch gebied de voorkeur.

Voor informatie omtrent de vacature:
Naam: Jill Soemosemito, Directeur Voogdijraad
Telefoon: +599 715 8898

Digitaal solliciteren:
U kunt uw Curriculum Vitae met motivatiebrief sturen naar:
E-mail: personeelszaken@rijksdienstcn.com


Sluitingsdatum: 29 april 2018

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Financieel/economisch
Werk / Denkniveau: 
WO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Engels
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vacature gaat in per : 
15/04/2018
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
RCN unit Voogdijraad
Plaats: 
Bonaire Caribisch Nederland
Contactpersoon: 
Jill Soemosemito
Functie contactpersoon: 
Directeur Voogdijraad