kop

Nieuwe wegenverkeerswet Bonaire

Het voorstel tot vernieuwing van verkeerswet 1957 ligt nu bij de eilandsraad van Bonaire

 

 download Wegenverkeersverorderdening Bonaire 2019