Caribisch Netwerk

Inhoud syndiceren
Bijgewerkt: 28 min 51 sec geleden

‘Uitspraak zaak-Murray verandert niets aan verhoudingen in Koninkrijk’

6 uur 43 min geleden

DEN HAAG – De uitspraak van het Europees Hof in de zaak-James Murray heeft geen gevolgen voor de verhoudingen in het Koninkrijk. Dat heeft minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) vandaag gezegd in de Tweede Kamer. Het Koninkrijk is in deze zaak op de vingers getikt omdat een levenslang gestrafte man geen reëel perspectief had op vrijlating.

Murray, die was veroordeeld voor de moord op de 6-jarige Darly Lai in 1979, diende tijdens zijn gevangenschap meerdere verzoeken in tot voorwaardelijke vrijlating, maar was praktisch kansloos omdat zijn psychiatrische stoornissen nooit behandeld werden bij gebrek aan tbs (terbeschikkingstelling). Het Hof gaf de inmiddels overleden Murray gelijk.

Advocaat Claudia Reijntjes, die Murray bijstond: “Het mag niet meer zo zijn dat na 20 jaar de vraag rijst of iemand voorwaardelijk in vrijheid kan worden gesteld en pas dan over een behandeling wordt nagedacht, zoals met Murray is gebeurd. Dat is te laat.”

De uitspraak zorgt voor onrust onder Tweede Kamerleden over de verantwoordelijkheid van Nederland in deze kwestie. “Deze uitspraak laat zien hoe groot de Nederlandse verantwoordelijkheid is in andere landen”, oordeelt parlementariër Ronald van Raak (SP). Samen met Andre Bosman (VVD) herhaalt hij hun pleidooi voor een gemenebest.

‘Verhoudingen ongewijzigd’
Volgens minister Plasterk is het aan de landen zelf om de aanpak van gedetineerden die een psychiatrische behandeling nodig hebben te verbeteren.

James Murray zat jaren vast in gevangenis op Aruba en is nooit behandeld voor zijn anti-sociale persoonlijkheid. Foto: Ariën Rasmijn

Plasterks standpunt wordt gesteund door diverse experts. Staatsrechtgeleerde Arjen van Rijn: ”Er is alleen een mogelijkheid om in te grijpen als een land structureel niet in staat is om hiervoor te zorgen. Ik begrijp Plasterk wel dat hij daar niet tussen wil zitten.” Hans de Doelder, hoogleraar strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam: “Het is heel moeilijk om vanuit hier de gevangenissituatie daar te beheersen.”

Reijntjes: “Nederland kan daar niet ingrijpen als het zelf de zaken niet op orde heeft. De Caribische landen hebben een wettelijke toets vastgelegd om te kijken of levenslang nog zinvol is, Nederland nog steeds niet.”

Ondertussen zijn Aruba en Curaçao voorzichtig bezig om tbs mogelijk te maken. Beide landen hebben gezamenlijk een werkgroep opgericht, zegt Plasterk tijdens het debat. Gedetineerden aldaar hebben volgens hem ook toegang tot een psycholoog en psychiater. Eind december wordt een wetsvoorstel behandeld in de Curaçaose Staten voor een concrete plaats voor behandeling van tbs’ers, aldus de bewindsman.

Plasterk vertelt er niet bij dat Sint Maarten nog geen wettelijke mogelijkheid heeft om tbs op te leggen, laat staan uit te voeren. Van Raak vreest voor een ‘papieren werkelijkheid’ die in de praktijk weinig voorstelt.

Kleinschaligheid
De kleinschaligheid van de eilanden speelt effectieve tbs-verpleging ook parten. Reijntjes: “Voor de Caribische landen is het echte probleem dat zij nauwelijks de deskundigheid en de middelen hebben om de noodzakelijke behandeling te geven. Daar moet een discussie over ontstaan, anders kan het alleen maar leiden tot een volgende veroordeling. Er zijn nog meer ‘Murrays’ in het Caribisch gebied.”

“Bij een tbs-inrichting hoef je niet meteen aan een Van Mesdagkliniek (een bekende Nederlandse tbs-kliniek, PH) te denken”, relativeert De Doelder. “Dat is financieel onmogelijk. Bovendien heb je daar ook veel minder tbs’ers, het zullen er maximaal een handvol per jaar zijn.”

Dat neemt niet weg dat een tbs-behandeling duur is. In Nederland kost een volledig tbs-traject gemiddeld 1,5 miljoen euro. De meeste tbs’ers doorlopen dat in 8 jaar.

Definitief geen vervolging drie agenten in zaak-Mitch Henriquez

7 uur 46 min geleden

DEN HAAG – De drie agenten die in de zaak-Mitch Henriquez vrijuit gingen, worden niet alsnog vervolgd. Dat heeft het Hof in Den Haag vandaag besloten. De nabestaanden van Henriquez hadden geprobeerd vervolging af te dwingen via een zogeheten Artikel 12-procedure. In de zaak worden twee andere agenten wel vervolgd.

Ook is een verzoek afgewezen om alle vijf agenten die in beeld waren in deze zaak te vervolgen vanwege het in hulpeloze toestand achterlaten van het slachtoffer. Die was op dat moment bewusteloos. Toch ‘is niet gebleken dat de vijf agenten opzettelijk onvoldoende ondernomen hebben om de arrestant… te helpen’, zo schrijft het Hof in een verklaring.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/pollroethof.mp3 Persrechter Josien van de Poll en advocaat Gerald Roethof in gesprek met Pieter Hofmann

Dat Mitch bewusteloos was betekende volgens Josien van de Poll, persrechter van het Haagse gerechtshof, niet dat hij in levensgevaar was.”Dat is niet bewust zo ervaren door de agenten.” Pas als de drie agenten dat aantoonbaar wel hadden geweten, zou het Hof hen vermoedelijk vervolgd hebben.

De Arubaanse Mitch Henriquez (42) werd op 27 juni in 2015 in het Haagse Zuiderpark door de vijf agenten gearresteerd, met een fatale afloop – foto: Facebook

Gerald Roethof, advocaat van de nabestaanden van Mitch Henriquez, denkt daar anders over. “Toen de agenten verhoord werden, waren ze verdachten. Wat verdachten in zijn algemeenheid doen is de zaak zo mooi mogelijk schetsen. Agenten hebben ook een bijzondere zorgplicht. Dan kan je zeggen: we hadden het niet door, maar ons standpunt is: ze hadden het door moeten hebben.”

Vervolgstappen
Vervolging van de drie agenten is nu vrijwel uitgesloten. Wel is er volgens het gerechtshof mogelijk sprake van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen en kan de Staat daarvoor ook aansprakelijk gesteld worden. Roethof voegt daaraan toe dat de nabestaanden mogelijk naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stappen.

Familieleden en vrienden lopen voorop in een stille tocht voor Mitch Henriquez in juli 2015. archieffoto: John Samson

Richard Korver, die ook nabestaanden van Henriquez bijstaat, wijst er in een persverklaring op dat Nederland al twee keer eerder door dit Hof op de vingers is getikt nadat arrestanten het leven lieten na politiegeweld. De verdachte agenten in de zaak-Henriquez hadden de gelegenheid om met elkaar te overleggen en dat alleen al is een schending van de mensenrechten, schrijft Korver.

Reacties familie
Korver laat weten dat de familie ‘zeer aangeslagen’ is na het besluit van het Hof om de drie agenten niet te vervolgen. Volgens Roethof is deze beslissing ‘de grootste klap sinds het overlijden van Mitch Henriquez’ geweest voor de nabestaanden.

In juni 2015 overleed de Arubaanse toerist Mitch Henriquez na een hardhandig politieoptreden. Van de vijf agenten die betrokken waren bij zijn arrestatie worden er twee vervolgd. De rechtszaak is recentelijk uitgesteld tot nader order.

Talent ontwikkelen voor het versterken van bestuurskracht

29 maart 2017 - 9:08am

KRALENDIJK – Sinds november 2016 volgen twaalf jonge hoog opgeleide ambtenaren op Bonaire het Talent Ontwikkel Programma Bonaire (TOP Bonaire). Met dit programma wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) jong professioneel en lokaal talent voor Bonaire behouden. Door de jonge ambtenaren zichzelf te helpen ontwikkelen zal de bestuurskracht van de overheid worden versterkt, stelt BZK.

Ontwikkeling staat ook voor de deelnemers Michèle Celestijn-Knuf en Dianne Boelmans voorop. Knuf is fiscaal jurist. Zij werkt als medewerker heffing bij de Belastingdienst Caribisch Nederland. Een goede toekomst vindt ze niet alleen voor zichzelf belangrijk: “Ik ben hier geboren en getogen en wil hier graag blijven. Bonaire is in ontwikkeling en daarom heb ik deze kans met twee handen aangegrepen.”

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/repotop.mp3 Een reportage door Gijs van den Heuvel

Ook planoloog Boelmans voelt zich inmiddels Bonairiaan, al is ze in Nederland geboren. Ze werkt als beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij het Openbaar Lichaam Bonaire. Ze wil graag op het eiland blijven en wil zich daarom verder ontwikkelen: “Bij het OLB zijn de mogelijkheden beperkt. Als er hier geen ontwikkeling mogelijk is dan zou ik misschien weg gaan.”

Masterclass
De jonge professionals krijgen in blokken van twee dagen per twee weken trainingen van deskundigen. Naast concrete projecten wordt er vooral gewerkt aan het verder ontwikkelen van vaardigheden. Daarnaast krijgen de deelnemers individueel coaching met het oog op hun persoonlijke ontwikkeling. ”Een onmisbaar deel van het programma, een mooie aanvulling”, vindt Knuf. Op 25 april is er een masterclass over leiderschap.

TOP teambuilding brandweer. Foto: TOP

De twaalf deelnemers aan TOP zijn lokale professionals die door hun werkgevers zijn voorgedragen. Voorwaarde was dat ze binnen de overheid werken. “We proberen de capaciteit, de kennis en de organisatiekracht van de decentrale overheid, het OLB, te ondersteunen”, legt beleidsmedewerker Arxen Alders van BZK uit. “Wij zijn samen met de openbare lichamen verantwoordelijk voor goed bestuur op de eilanden. TOP gaat om het behoud en de doorontwikkeling van ambtelijke kracht.”

Bij Knuf en Boelmans slaat dat in ieder geval aan. Voor Knuf heeft dat al geleid tot een volgende kans. “Mij is een leertraject aangeboden om teamleider te worden. TOP is zo een win-win.” Boelmans kijkt uit naar het volgende blok in het programma. “Daarin gaat het om persoonlijke ontwikkeling en interculturele samenwerking. Daar gaan we veel profijt van hebben.”

Gemeenschap
Alle betrokkenen verwachten dat TOP Bonaire na deze pilot een vervolg krijgt. “Dat gaat er zeker komen”, zegt projectcoördinator Damaly Linkers stellig. “In januari vond een evaluatie plaats. Met de feedback zijn we nu al druk bezig met volgend jaar”. Ook Alders is enthousiast: “We vormen op deze manier een gemeenschap. De eerste lichting kan de volgende groep een zachte landing bieden, hen begeleiden en steunen. Dit programma is van de lange adem.”

Arubaanse minister verdacht van aannemen steekpenningen

28 maart 2017 - 7:20pm

ORANJESTAD – Minister Paul Croes van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid wordt door het Openbaar Ministerie van Aruba verdacht van het aannemen van steekpenningen voor het faciliteren van werkvergunningen voor niet-ingezetenen.

Vanochtend vonden in dertien panden huiszoekingen plaats. Croes en een paar leden van zijn staf die ook verdacht worden, zijn (nog) niet aangehouden. Premier Mike Eman zegt het nog lopende onderzoek niet in de weg te zullen staan, maar wil nog geen uitspraken doen over de toekomst van zijn collega-minister.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/kellyinspectie.mp3 Verklaring Hoofdofficier van Justitie Eric Olthof

Wanneer een bedrijf voor een buitenlandse werknemer een werkvergunning aanvraagt, wordt met een arbeidsmarkttoets door overheidsdienst DPL onderzocht of er een Arubaan voor die positie beschikbaar is. De minister en zijn medewerkers worden verdacht van ambtelijke corruptie, in de zin van dat zij ‘giften, beloften en/ of diensten’ hebben aangenomen in ruil voor ontheffingen van de arbeidsmarkttoets. Dat verklaart hoofdofficier van Justitie Eric Olthof.

De zaak kwam aan het rollen door aantijgingen op sociale media en getuigenverklaringen. Een feitenonderzoek werd uitgevoerd waarna het OM overging tot het starten van een strafonderzoek, met hulp van onder meer de Nederlandse FIOD.

Politieagenten voor de woning van minister Paul Croes in Westpunt. Foto: Sharina Henriquez

Huiszoekingen
De huiszoekingen door de Landsrecherche in samenwerking met het Recherche Samenwerkingsteam en de politie vonden in de vroege dinsdagochtend plaats. Onder meer in de woning van minister Croes maar ook in panden van bedrijven en een stichting. Daarbij werden computers en ander onderzoeksmateriaal in beslag genomen. Olthof zegt dat in de komende maanden de in beslag genomen documenten en computers worden onderzocht en getuigen verder worden verhoord. Daarna wordt besloten of er wordt overgegaan tot arrestaties.

Tijdens de huiszoeking in de woning van minister Croes werd een huishoudelijke hulp aangetroffen die illegaal op het eiland verbleef. Zij is vastgezet en wordt van het eiland gedeporteerd. Olthof geeft aan dat het paspoort van de bewindsman niet is ingevorderd.

Meteen na de persconferentie van het OM stond ook premier Mike Eman de pers te woord. Eman noemt het een pijnlijke situatie en zegt dat de regering het onderzoek vrij baan geeft in belang van de rechtsorde. Volgens Eman is het op dit moment te vroeg om een uitspraak te doen over het ministerschap van Paul Croes.

‘Ruimte en vertrouwen’
Opvallend was de uitspraak van de premier dat ‘meer dan een jaar geleden’ in de ministerraad met minister Croes werd gesproken over aantijgingen van corruptie met werkvergunningen door stafleden van de minister. Volgens premier Eman zou minister Croes hebben gezegd dat hij de aantijgingen zou onderzoeken. Eman verklaarde ook dat hij minister Croes destijds de ruimte en het vertrouwen had gegeven om de situatie op te lossen. Op de vraag of Croes dit daadwerkelijk heeft gedaan zei de premier: “Volgens mij wel.”

Dijksma vindt afstraffing luchtvaartinspectie ILT onterecht

28 maart 2017 - 4:38pm

DEN HAAG – “Ik kan me goed voorstellen dat alle alarmbellen afgaan als je in de krant leest dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de weg kwijt is. Maar dat vind ik niet terecht.” Dat zei staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) vanmiddag in de Tweede Kamer. Ze krijgt steun van de directeur van de Department of Civil Aviation (DCA) op Aruba.

Dijksma reageerde op de Kamervragen van Tweede Kamerlid Barbara Visser (VVD). Die uitte naar aanleiding van een Telegraaf-artikel van zaterdag haar zorgen over de luchtvaartinspectie van de ILT. Dat is dezelfde inspectie die vorige maand een vernietigend rapport schreef over de veiligheidsrisico’s van luchtvaartmaatschappij InselAir en het gebrek aan toezicht daarop door de luchtvaartautoriteiten van Curaçao en Aruba.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/kellyinspectie.mp3 Directeur Edwin Kelly (Department of Civil Aviation Aruba) in gesprek met Natasja Gibbs

Directeur Edwin Kelly van DCA op Aruba is het met een aantal punten en conclusies in het negatieve rapport van de Nederlandse luchtvaartinspectie over het functioneren van de luchtvaartautoriteit op Aruba niet eens. Toch twijfelt Kelly niet aan de competentie van de inspectie. “Ik scheid die twee dingen van elkaar. Wij werken altijd heel goed samen met de inspecteurs van ILT.”

Curaçaose kritiek op ILT
Ook de Curaçaose luchtvaartautoriteit CCAA werkt samen met de ILT-inspecteurs en is net als Aruba ook niet tevreden over de inhoud van het rapport dat de ILT eerder maakte over de luchtvaart van het eiland. Ex-minister Suzy Römer (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening) zet een kritische aantekening over het functioneren van de dienst.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/suzy-romer-luchtvaartinspectie.mp3 Ex-minister Suzy Römer kritisch over de Nederlandse luchtvaartinspectie van de ILT op Curaçao

“Het eerste rapport van ILT is geen weergave geeft van de realiteit van de luchthavenautoriteit van Curaçao. Dus wij hebben ook kritische aantekeningen op het functioneren van de ILT.” Over het algemene functioneren van de ILT wil ze geen oordeel vellen.

Klokkenluider op de koffie
Voorzitter Ronald Schnitker van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVVL) was degene die alarm sloeg in de media. Hij noemde de Nederlandse luchtvaartinspectie ‘lachwekkend incompetent.’ “Daar sta ik niet achter”, reageerde Dijksma dinsdagmiddag, “ik nodig meneer Schnitker graag uit op een persoonlijk gesprek om van hem te horen waar hij dan precies ontevreden over is.”

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/dijksmailt.mp3 Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) in de Tweede Kamer over kritiek in de pers op ILT

Work in progress
Dijksma erkent dat er nog veel valt te verbeteren aan het functioneren en de communicatie van de ILT, maar dat er geen enkele reden is om te twijfelen aan de vliegveiligheid. “Ik vind het niet terecht dat op het moment dat de ILT een proces ingaat om te kijken hoe dingen beter kunnen, zij wordt afgestraft via een omweg in de krant.”

Advocaten, politici en burgers samen tegen interim-regering Curaçao

27 maart 2017 - 9:20pm

WILLEMSTAD – Honderden burgers hebben zich vandaag aangemeld om deel te nemen aan een rechtszaak tegen de huidige interim-regering op Curaçao. Het initiatief is een samenwerking tussen politieke partijen, advocatenkantoren en burgers met het doel de verkiezingen van 28 april te laten doorgaan.

De interim-regering heeft vandaag opnieuw een poging gedaan om de verkiezingen tegen te houden en heeft een landsbesluit ingediend om deze te annuleren. Gouverneur Lucille Andrea George-Wout heeft dit besluit niet ondertekend en dus vernietigd.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/petitie17.mp3 Een reportage van Elisa Koek

Kabinet Koeiman verloor op 12 februari haar meerderheid en vroeg direct ontbinding aan van het kabinet. Een nieuwe meerderheid onder leiding van MFK-leider Gerrit Schotte kondigde nog dezelfde dag aan het stokje over te willen nemen, maar de volgende dag werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. De nieuwe meerderheid, bestaande uit twaalf zetels, vindt dit onterecht en verzocht de gouverneur het besluit om het parlement te ontbinden in te trekken.

Geen doorgang
Toen de gouverneur dit weigerde, volgde er een beroep op Nederland vanuit de nieuwe meerderheid. Nederland acht de verkiezingen een binnenlandse aangelegenheid en weigerde in te grijpen. Hierop volgt nu een gang naar het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Inmiddels is de nieuwe meerderheid beëdigd en heeft de kersverse minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Norberto Ribeiro aangekondigd dat de verkiezingen moeten worden uitgesteld wegens een reorganisatie bij het Stembureau.

Oud-minister van Verkeer, Veiligheid en Openbare Orde en PIN-leider Suzy Camelia-Römer kondigde vorige week aan een rechtszaak te starten om zo de doorgang van de verkiezingen te garanderen. Inmiddels hebben de advocatenkantoren Soliana Bonapart & Aardenburg, Van Epps Kunneman- Van Doorne en Henriquez Kostrzewski Law de zaak kosteloos op zich genomen. Partijen PAR, MAN, PNP, Un Kòrsou Hustu hebben zich aangesloten en gesprekken met andere politici zijn gaande.

‘Geen meerderheid’
Burgers kunnen zich vanaf maandagmiddag 12.00 uur inschrijven op de advocatenkantoren en hier wordt goed gebruik van gemaakt. Cesar Coffi was een van de mensen die vanmiddag zijn handtekening zette. “Ik vind het wel spannend om met naam en toenaam hier mijn handtekening te zetten, maar er moet iets gebeuren. We moeten iets doen. Er zitten nu mensen in de regering met net 200 stemmen. Dat is geen meerderheid.”

Een dictatuur noemt George Lichtveld de acties van de nieuwe regering. “Je kunt het oneens zijn met een landbesluit van de gouverneur, maar het is de wet. Er zit meer achter en dat mogen we niet toelaten. Zij bepalen nu in plaats van de burger.”

Demonstratie

De initiatieven om de verkiezingen door te gaan, schieten ondertussen als paddenstoelen uit de grond. Via surveys op sociale media zijn bijna 2500 handtekeningen opgehaald en morgen volgt aan het eind van de middag een vreedzame demonstratie, georganiseerd door vakbondsleider Kenneth Valpoort.

Nabestaanden Mitch Henriquez ‘voor niets’ naar Nederland afgereisd

27 maart 2017 - 8:00pm

ORANJESTAD – De nabestaanden van de in 2015 overleden Arubaan Mitch Henriquez zijn ‘voor niets’ naar Nederland gekomen, nu de strafzaak tegen de twee van zijn dood verdachte politieagenten is uitgesteld. Dat zegt advocaat Richard Korver, die de moeder, zus en neven van Henriquez vertegenwoordigt.

De strafzaak tegen de twee agenten werd vandaag door het gerecht uitgesteld. Reden hiervoor is een forensisch rapport dat de advocaat van de twee verdachten had laten maken. Daarin staat dat Henriquez door een hartinfarct en niet als gevolg van een door de agenten gehanteerde nekklem zou zijn omgekomen.

Familie van Mitch Henriquez tijdens de mis op Aruba, daags na zijn overlijden – foto: Ariën Rasmijn

“De rechtbank wil de reactie van de andere deskundigen afwachten en hebben daarom uitgesteld”, aldus Korver. Volgens de advocaat is dit rapport op het allerlaatst voor de geplande behandeling ingediend bij het gerecht. “De rechtbank heeft daarbij gezegd dat ze dat uitermate vervelend vinden voor de nabestaanden en kwalificeert het zelfs als betreurenswaardig.”

Korver wijst erop dat tijdens de regiezitting die in februari plaatsvond dit onderzoek aangekaart had kunnen worden. “De advocaten van de agenten hadden toen niks gezegd, terwijl ze wel wisten dat er een rapport aankwam.”

Vergoeding reiskosten
Korver zegt dat de familie van Henriquez al naar Nederland is gevlogen voor de behandeling van de strafzaak. “Zijn zus heeft speciaal vrij moeten vragen aan haar werkgever. Als je dan op het laatste moment hoort dat het niet doorgaat, dan heb je voor niks vrij genomen, tickets gekocht en ergens naartoe geleefd.” Korver zegt van plan te zijn om in ieder geval de reiskosten van de familieleden vergoed te krijgen.

Ondertussen zijn nog twee andere procedures gaande in de zaak Mitch Henriquez. Allereerst wacht Korvers nog op een uitspraak van het Hof. Hij heeft het Hof verzocht om ook de andere drie betrokken agenten te vervolgen. Ook hoopt Korver de twee agenten die nu vervolgd worden ook terecht te laten staan voor het brengen en achterlaten van Henriquez in een hulpeloze toestand.

“Daar staat namelijk negen jaar cel op. Het OM gaat nu voor dood door schuld en daar staat twee jaar cel op. Dus dat scheelt nogal.” Korver heeft van het Hof te horen gekregen dat gestreefd wordt naar een uitspraak op aanstaande woensdag.

Mitch Henriquez overleed in juni 2015 tijdens een festival in Den Haag, nadat hij hardhandig werd gearresteerd. Tot nu toe was een nekklem de aangenomen doodsoorzaak. Foto: Facebook

Aanstaande vrijdag verwacht Korver de uitspraak in het door de familie aangespannen kortgeding om de namen van de betrokken agenten te krijgen. “Zodat wij zelf onderzoek kunnen doen naar de achtergronden van die agenten, want dat onderzoek is door de Nederlandse justitie niet gedaan.”

Datum
De volgende zitting, waarin mogelijk een datum wordt geprikt voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de twee agenten, staat gepland voor 6 april.

Zika-epidemie op Aruba: rommelen met cijfers

24 maart 2017 - 10:29am

ORANJESTAD – Al vanaf december wordt binnen Directie Volksgezondheid de klok geluid dat Aruba een uitbraak van Zika gaat krijgen. Pas sinds deze week erkent de directie dat er een stijgende trend is en het aantal meldingen ‘exponentieel’ zullen stijgen.

Begin van deze week gaf Eugene Maduro van de afdeling Epidemiologie van deze dienst naar eigen zeggen de ‘laatste cijfers’. Maar geeft direct aan dat de cijfers eigenlijk van vorige week donderdag zijn en deze week weer nieuwe komen.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/zikagevallenaua.mp3 Eugene Maduro (afdeling Epidemiologie) en Clayton Croes (Gele Koorts Muskietenbestrijding) in gesprek met Sharina Henriquez

Naar buiten toe wil de volksgezondheiddienst nog van geen Zika-epidemie spreken, maar bronnen in- en extern de dienst laten weten dat Aruba eral midden in zit. Gele Koorts Muskiet Bestrijding (GKMB) leek op het eerste gezicht een zika-uitbraak voor te zijn met hun aanpak in preventie en muggenbestrijding.

De rode lijn is de epidemielijn voor Zika. Deze grafiek is echter verouderd.

Maduro toont een grafiek met de epidemie-lijn (rode lijn). Het aantal meldingen van Zika moet boven die lijn uitkomen voor drie achtereenvolgende weken om te spreken van een epidemie, legt hij uit, en dat is nu nog niet het geval. “Analyse zegt wel dat het aantal meldingen exponentieel zullen stijgen tot april.”

Het aantal Zikameldingen tot en met 11 maart 2017 in een tabel.

Wel een epidemie
De epidemiegrafiek klopt niet met de rest van zijn gepresenteerde cijfers. Het aantal meldingen in de weken 6 en 7 (februari) zijn 153 respectievelijk 172, toont hij in een tabel. Maar de grafiek geeft voor die weken een lager aantal meldingen aan. Ook week 8 met 104 meldingen staat er onjuist (veel lager) in weergegeven. Zouden deze drie weken correct in de grafiek staan gemeld, dan komen ze duidelijk boven de rode epidemielijn uit.

Maduro zegt dat er een vertraging zit in de analyse omdat ze afhankelijk zijn van gegevens die ze van onder andere huisartsen, ziekenhuis en laboratoria en patiënten krijgen. Bronnen binnen en buiten de directie melden dat de analyses op zich hebben laten wachten omdat er geen mensen waren om dit te doen. Ook ging niemand actief achter de ontbrekende gegevens aan, terwijl vanuit de medische sector al overduidelijke signalen kwamen dat er iets aan de hand was.

Eugene Maduro van afdeling Epidemiologie

Ineens meer gevallen
De bevolking is tot nu toe alleen gewaarschuwd voor een verhoogde kans op ‘huiduitslag en koorts’. Zonder dit in verband te brengen met muggeninfectieziekten, laat staan Zika. Op 15 maart meldt Volksgezondheid pas dat ze ‘er hard aan werken om erachter te komen wat de exacte oorzaak is achter het ‘fever-rash syndrome’. Ze bericht ook voor het eerst dat er 27 bevestigde Zika-gevallen zijn en 619 verdachte gevallen van muggenziekten in totaal (Dengue, Chikungunya of Zika). En noemt Curaçao en Bonaire waar sinds oktober veel Zika-gevallen zijn.

Een dag later weet Volksgezondheid intern al dat er 157 Zika-besmettingen zijn bevestigd en bijna 870 verdachte infecties van muggenziekten in totaal. Ze brengt dit pas deze maandag naar buiten, terwijl ondertussen alweer nieuwe cijfers liggen van tegen 200 bevestigde besmettingen. Verder zijn er 326 waarschijnlijke gevallen van Zika en 250 gevallen die wachten op definitief uitsluitsel na een tweede test.

Nog geen strengere controle op Curaçaose tankstations

23 maart 2017 - 3:34pm

WILLEMSTAD – Het gebrek aan controle en veiligheidsmaatregelen bij de tankstations op Curaçao baart automobilisten veel zorgen. Zeker na de ontploffing op 19 januari bij het pompstation Helena Service Station, waarbij een werknemer het leven verloor. “Waar wachten we nog op, dat er nog meer mensen omkomen?”, vraagt een zichtbaar bezorgde automobiliste zich af.

Twee maanden na de ontploffing heeft de inspectie nog steeds geen nieuwe maatregelen genomen om de veiligheid bij benzinestations te vergroten. “Officieel hebben we nog niets vernomen over aangescherpte controles”, zegt Norman Perry, woordvoerder van de vereniging van eigenaren van de tankstations van COPDA en ASOgas.

Het hoofd IJkwezen Ronnie Cornelis waarschuwde vorige maand voor acuut gevaar bij de tankstations in Cas Cora en Pablo Frederik. Het hoofd veiligheidsinspectie Paul Berkeveld heeft toen gezegd dat de huidige veiligheidsmaatregelen nagekeken worden en dat er eventueel nieuwe regels komen.

Automobilisten zijn bezorgd. Beeld: José Manuel Dias

Cursus
De nieuwe regels zijn nog niet opgesteld omdat vier veiligheidsinspecteurs in Nederland cursussen zijn gaan volgen. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de veiligheidsinspectie Norman Matheeuw gaat het om een gespecialiseerde cursus over controle van benzinestations en ook enkele cursussen arbeidsveiligheid.

Met de opgedane kennis zal er een multidisciplinair team gevormd worden die de veiligheidsvoorwaarden voor tankstations gaat evalueren en bijstellen. Volgens Mattheeuw worden alle benzinestations op Curaçao ‘binnenkort volgens de laatste normen’ gecontroleerd.

Perry vindt dat het niet nodig was om de inspecteurs naar Nederland te sturen. In plaats daarvan hadden lokale experts die bij de olieraffinaderij Isla werken een cursus kunnen geven. “De raffinaderij heeft experts die lesgeven over alle veiligheidssituaties”, merkt de woordvoerder op.

Pvc-buis
De beslissing om de inspecteurs naar Nederland te sturen is genomen vlak nadat het onderzoek naar de ontploffing bij de pomp van Sint Helena bekend werd. De oorzaak was een niet goed aangesloten pvc-buis, waardoor er benzine terechtkwam in de andere pvc-buizen die aangesloten waren op het kantoortje. Hierdoor is benzinegas in het kantoor gekomen wat met een vonkje van elektrisch apparaat de explosie heeft veroorzaakt.

Bewoners volkswijk Curaçao in shock na viervoudige moord

22 maart 2017 - 10:31pm

WILLEMSTAD – De viervoudige moord in de volkswijk Berg Altena op Curaçao afgelopen zaterdag heeft de buurtbewoners in shock achtergelaten. De drive-by shooting werd Reegi Angelista (32), Elery Cijntje (39), Harold Francisca (48) en Purcival Brooks (54) fataal. Het is niet de eerste keer dat op deze plek mensen zijn vermoord. De wijkbewoners smeken om gerechtigheid.

“Ik was bij mijn oma thuis en ik dacht dat ik vuurwerk hoorde”, vertelt Aldrienne, de verloofde van Elery Cijntje. “Toen ik de sirenes hoorde, besefte ik dat het ernstiger was. Ik probeerde Elery te bellen maar ik kreeg hem niet te pakken.” Cijntje woonde vlakbij de plek waar hij is doodgeschoten.

Buren zoeken troost bij elkaar. Foto: Deya Mensche

‘Rustige buurt’
Aldrienne woont al jaren in de wijk en spreekt van een kleine en rustige buurt, waar iedereen al generaties lang met elkaar in harmonie leeft. “Elery was een toegewijde vader en verzorgde zijn kind heel goed. Ik zal me ieder moment herinneren van de afgelopen negen jaar dat ik met hem was”, vertelt Aldrienne met tranen in haar ogen.

Gisela heeft ook goede herinneringen aan haar buurman Elery. Het bericht over zijn moord kwam hard aan: “Wij leefden, dronken, dansten en huilden samen. We leven hier heel eensgezind.”

Hier woonde Elery Cijntje. Foto: Deya Mensche

‘Traumatisch’
De bekende kapper van de buurt, Jo di Hanchi Kontentu, zegt dat wijkbewoners in grote angst leven. “Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Ik rende er gelijk naartoe om te zien wat er aan de hand was. Ik ken alle slachtoffers. Het is traumatisch om ze er zo bij te zien liggen”, vertelt Jo. “Veel mensen zijn bang, want er zijn al zes mensen op dezelfde plaats vermoord.”

De pijn in de stemmen van Gisela en Aldrienne voert de boventoon, wanneer ze vragen of getuigen naar voren willen komen. “Iemand moet iets gezien hebben”, smeekt Aldriene. “Het is ongelofelijk hoe deze harteloze mensen zomaar het leven hebben kunnen nemen van deze mannen”, zegt Gisela geëmotioneerd. De daders, twee schutters, zijn nog niet gevonden.

Jo vraagt om een strengere wapencontrole in de buurt, zoals de minister van Justitie Ornelio ‘Kid’ Martina heeft beloofd. “Vaak zijn het mensen uit andere buurten die ellende komen aanrichten. Dat geeft onze buurt een slechte naam”, zegt de kapper.

Stille mars
Aanstaande vrijdag willen de bewoners een stille mars organiseren. Jo dringt er op aan dat de mars begint op de plaats van de moorden. “Om de straat te zuiveren. Dit kan zo niet langer, er moet weer rust en vrede terugkeren in onze buurt.”

Bonaire eensgezind tegen pensioenkorting

22 maart 2017 - 2:39pm

KRALENDIJK – De verenigde vakbonden op Bonaire hebben vanochtend gedemonstreerd tegen de korting van 3,5 procent op de pensioenen die per 1 april wordt ingevoerd. In 2018 dreigt een korting van nog eens 12 procent. Aan Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella werd een petitie overhandigd waarin demissionair minister-president Mark Rutte wordt opgeroepen de korting op te schorten.

Hij heeft hiervoor tot 31 maart de tijd. “Als we dan geen standpunt hebben van de minister-president dan gaan we met onze leden volgende stappen bespreken”, zegt vakbondsleider Marcelo Anthony.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/pcndemonl.mp3 Een reportage van Gijs van den Heuvel

Eensgezind
Het protest is een initiatief van Usibo, de vereniging van bonden voor overheidspersoneel, onderwijs en zorg. Maar Bonaire toonde zich bij het protest ook politiek eensgezind. De coalitie en oppositie in de Eilandsraad en het Bestuurscollege steunden de protesterende ambtenaren.

Werknemers van het Openbaar Lichaam mochten hun werk onderbreken om aan de demonstratie deel te kunnen nemen. Een kleine 200 mensen liepen mee in de tocht naar het kantoor van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

Lagere dekkingsgraad
In de petitie wordt premier Rutte erop gewezen dat Nederland is afgeweken van de afspraken die in 2010 zijn gemaakt, door de uitgangspunten voor het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) te wijzigen. Toezichthouder De Nederlandsche Bank gaat uit van de Nederlandse eisen, terwijl bij de oprichting van PCN is uitgegaan van de oude Antilliaanse uitgangspunten. Daardoor heeft het Caribische fonds een fors lagere dekkingsgraad, in december lag die op 77 procent.

PCN moet een marktrente van zo’n 2 procent hanteren in plaats van een vaste rekenrente van 4 procent, zoals het voormalige Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen (APNA). “Wij constateren dat de toegezegde gezonde financiële startpositie voor PCN niet is toegepast, terwijl ook voor een eventueel herstelplan andere normen en regels gelden voor PCN ten opzichte van de pensioenfondsen in Nederland”, zeggen de bonden. Er is een kapitaaltekort van 70 tot 100 miljoen dollar.

In de Eilandsraad werd vorige week unaniem een motie aangenomen waarin dezelfde argumenten worden genoemd om het Bestuurscollege (BC) te verzoeken bij Nederland aan te dringen op uitstel. Het BC heeft al eerder bij Nederlandse bewindslieden aangegeven dat gepensioneerden op Bonaire hard getroffen worden door de ongelijke behandeling van PCN.

Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella neemt de petitie in ontvangst van vakbondsleider Marcelo Anthony (rechts). Foto: Gijs van den Heuvel

Gedeelde zorgen
De bonden willen dat de kortingsmaatregel wordt opgeschort zodat er tijd is ‘om naar een duurzame oplossing te zoeken voor de buiten de schuld van alle deelgenoten om ontstane situatie’. Isabella zei bij het in ontvangst nemen van de petitie de zorgen van de gepensioneerden te begrijpen: “U hoeft mij niet te overtuigen, ik snap u heel goed. Ik zal de brief met veel nadruk onder de aandacht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengen. Hij is de minister die namens het kabinet onderhandelt.”

Ook in Nederland zorgen over veiligheid op Curaçao

21 maart 2017 - 3:35pm

ROTTERDAM – De dodelijke schietpartij van afgelopen weekend op Curaçao houdt ook eilandgenoten in Nederland bezig. Op sociale media en in WhatsApp-groepen worden video’s en het laatste nieuws van de schietpartij veelvuldig gedeeld.

Zaterdagavond 18 maart werd er vanuit een rijdende auto vier mensen doodgeschoten bij een snackbar op een drukke weg vlakbij de binnenstad. Justitie tast nog in het duister over de mogelijke daders.


Verslag door Natasja Gibbs & John Samson

Door de schietpartij van afgelopen weekend komt het aantal moorden op Curaçao in 2017 na amper drie maanden al op acht te staan. Ter vergelijking: in heel 2016 werden er twintig mensen op het eiland vermoord, volgens het Openbaar Ministerie van Curaçao.

Overzicht moorden in 2017 tot nu toe 19 januari 2017 – De 25-jarige Edrich Kopra, beter bekend als rapper BechoLiz, wordt vanuit een rijdende auto voor een discotheek op de Lindberghweg doorzeefd met kogels. Justitie spreekt van een afrekening. 25 januari 2017 – De 30-jarige Francisco Zabala-Chirino wordt bij thuiskomst op de Providenciaweg door onbekende mannen beschoten. Francisco overlijdt ter plekke. Ook hier betreft het mogelijk om een afrekening volgens justitie. 5 februari 2017 – Twee gemaskerde mannen dringen op klaarlichte dag het huis van de 40-jarige Gerald Nicolina op de Penstraat binnen. Daar houdt een van de mannen een huisgenoot onder schot, terwijl de andere Nicolina in zijn slaapkamer met meerdere kogels doodschiet. Ook een afrekening volgens justitie. 25 februari 2017 – De 17-jarige D’xiane Yoshua Mardechelo Ogenia wordt aan de voet van de Pontjesbrug na afloop van de ‘Tiener Carnavalsparade’ doodgeschoten. Volgens ooggetuigen gaat het om ‘een ruzie in de relationele sfeer’. De schutter schiet drie keer op de jongen die ‘intiem zou zijn geweest met zijn vriendin.’ 18 maart 2017 – Elery Cijntje (39), Harold Francisca (48), Purcival Brooks (54) en Reegi Angelista (32) komen allemaal om nadat een nog onbekende schutter het vuur opent bij een snackbar ter hoogte van Berg Altena. Bron: Openbaar Ministerie Curaçao

 

Nabestaanden Mitch Henriquez eisen bekendmaking namen agenten

20 maart 2017 - 5:41pm

DEN HAAG – De nabestaanden van Mitch Henriquez eisen bekendmaking van alle namen van de vijf verdachte agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van de Arubaanse toerist in 2015. Vrijdag dient er hierover een spoedzaak bij de rechtbank. 

Volgens raadsman Richard Korver dreigt de inhoudelijk strafzaak in april ‘een spookproces’ te worden. De nabestaanden willen de bekendmaking van de namen afdwingen, zodat hun advocaat ‘gedegen onderzoek’ kan doen naar de agenten en hun verleden.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/richardkorver-kortgeding.mp3 Advocaat Richard Korver over het kort geding van komende vrijdag

Ondanks protest van de nabestaanden wil Justitie de betrokken agenten zo veel mogelijk anoniem houden, ook in alle dossiers van de strafzaak, omdat de veiligheid van de agenten en hun familie op het spel staan. Zij worden daarom volledig afgeschermd in de rechtbank; hun stem wordt vervormd.

De nabestaanden vinden het zacht gezegd ‘heel vervelend’ dat zij alles uit de kast moeten halen om een ‘fatsoenlijk proces’ te krijgen. “Als je niet eens kunt controleren of degene die de misdraging heeft begaan ook degene is die voor de rechter zit, wordt het wel moeizaam”, aldus de advocaat van de familie.

Mitch Henriquez overleed in juni 2015 door buitensporig geweld door politieagenten bij zijn arrestatie. Foto: Facebook

Inhoudelijke behandeling
Justitie heeft besloten om alleen twee van de vijf betrokken agenten te vervolgen. Eind maart zal het gerechtshof bekendmaken of de andere drie agenten alsnog vervolgd zullen worden.

Op 6 april begint de inhoudelijke behandeling van de zaak en daar zijn vijf dagen voor uitgetrokken. Het is de bedoeling dat er de rechtbank op 9 mei uitspraak doet.

Curaçaoënaars met beperking zakken letterlijk weg

19 maart 2017 - 12:20pm

WILLEMSTAD – Hulpmiddelen voor mensen met een beperking zijn schaars. Rolstoelen zijn regelmatig kapot en andere hulpmiddelen, zoals een spraakcomputer of een kinderwagen, worden niet vergoed. Mensen met een beperking zakken daardoor letterlijk steeds verder weg.

De 37-jarige Alexander Janga is geboren met cerebrale perese. Hij kan weinig zelf en woont daarom al bijna zijn hele leven bij zorgcentrum Fundashon Verriet. Verriet is onderdeel van de SGR Groep samen met het Revalidatiecentrum en Curaçao Orthotics & Prosthetics. Bij Fundashon Verriet wonen mensen voor langere tijd. Overdag volgen zij een dagprogramma dat is opgesteld naar aanleiding van het opvoedingsprogramma.


Verslag door Elisa Koek

Alex kreeg ooit een spraakcomputer via donaties uit Nederland, maar het apparaat ging kapot. Zijn begeleiders en fysiotherapeut hebben toen een mapje gemaakt met afbeeldingen. Hij kan de plaatjes aanwijzen om zo toch te communiceren, maar makkelijk is het niet.

“Alex kan zelf de bladzijden niet omslaan”, vertelt assistent begeleider Maudien Plate. Door de moeilijke communicatie, verbetert Alex zijn situatie zeker niet. “We begrijpen hem minder goed en hij kan zichzelf niet goed uiten. Hij wordt dan emotioneel en begint te huilen.”

Een ander punt is de rolstoel van Alex. Deze is eigenlijk te klein en kan bovendien niet meer omhoog en omlaag. “Je ziet dat Alex hierdoor steeds verder wegglijdt. Dat is helemaal niet goed voor de ontwikkeling van zijn rug.”

Geen hulpmiddelen
Ishya Narain is twee jaar en woont bij haar ouders. Ze is meervoudig gehandicapt en kan niet lopen. Ishya’s moeder, Marieke Stegeman, vroeg in november een aangepaste kinderwagen aan voor haar dochter. De aanvraag werd afgewezen. “Ishya is nu bijna drie en we moeten haar de hele dag dragen”, legt Stegeman uit. “We hebben geen hulpmiddelen. Alleen een loopfietsje dat iemand uit Nederland heeft opgestuurd, maar bijvoorbeeld ook de commode wordt een probleem: die is gemaakt voor baby’s.”

In samenwerking met een specialist en kinderarts is een brief opgesteld met wat Ishya nodig heeft. Een aangepaste rolstoel is eigenlijk een vereiste, maar dit kan wel even duren. “Er werd mij verteld dat als we nu een aanvraag doen voor een rolstoel, we deze volgend jaar krijgen. Ook is er een garantie van vijf jaar en in die jaren kan je eigenlijk niks nieuws aanvragen. Ik kreeg de tip een grote te bestellen en met kussentjes te gaan werken.”

Stegeman wil vooral duidelijkheid, maar lijkt dit maar niet te krijgen. Er is geen aanspreekpunt voor ouders. “Ik heb het idee dat de medewerkers bij de SVB zelf ook niet precies weten waar we recht op hebben. Ik moet er elke dag achteraan.”

Probleem niet bekend
Woordvoerder van de SVB Armgard Gibbes stelt dat er jaarlijks een budget wordt vastgesteld voor de verschillende zorginstellingen. Een tekort is er volgens haar niet. “Dit bericht is ons in ieder geval niet bekend. Wel bekend is dat het AOV fonds door de vergrijzing met tekorten kampt.”

Ook van de lange wachttijd weet Gibbes niks. “Drie maanden is de maximale wachttijd, maar dat is in uitzonderlijke gevallen als bijvoorbeeld een middel niet op het eiland verkrijgbaar is.”

Plasterk: ontbinden parlement Curaçao was rechtmatig

17 maart 2017 - 11:47am

DEN HAAG – De Rijksministerraad ziet geen reden om in te grijpen op Curaçao. Dat heeft demissionair minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) vandaag gezegd na afloop van de Rijksministerraad.

“Het ontbinden van de Staten en uitschrijven van verkiezingen was rechtmatig. De gouverneur heeft dat terecht bekrachtigd.” Volgens de bewindsman is er geen inhoudelijke reden voor de Rijksministerraad om naar aanleiding van een landsbesluit in te grijpen. “De kiezers van Curaçao kunnen zich nu over de situatie uitspreken.” Die vinden plaats op 28 april.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/plasterkcura17.mp3 Ronald Plasterk in gesprek Pieter Hofmann

Blok van 12
Recentelijk verloor de regering van Hensley Koeiman de meerderheid in de Staten van Curaçao. Koeiman ontbond daarop het parlement en schreef verkiezingen uit. Het zogeheten Blok van 12, een nieuw gevormde meerderheid van Statenleden onder leding van MFK-leider Gerrit Schotte, wil echter regeren zonder tussenkomst van nieuwe verkiezingen.

Het Blok van 12 wilde heel graag de eigen standpunten toelichten tijdens de Rijksministerraad, maar die mogelijkheid biedt de wet niet. Plasterk benadrukte dat het daarbuiten wel mogelijk is om een gesprek met hem als minister te voeren.

Daar heeft de nieuwe meerderheid geen behoefte aan, liet Gerrit Schotte eerder weten. Wel overweegt het Blok van 12 om naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen.

Vliegen op de eilanden geen duurzame business

17 maart 2017 - 10:18am

ORANJESTAD – Vliegen op de eilanden is geen lang leven beschoren. Ten minste vijftien vliegmaatschappijen, zowel lokaal als vanuit Europa, probeerden het in de afgelopen 50 jaar. Maar zelfs met de overheid als (mede-) eigenaar of miljoenen staatssteun; stuk voor stuk gingen ze failliet.

De Antilliaanse Luchtvaartmaatschappij (ALM) was met 37 jaar nog het langst in de lucht. Met de overheid als eigenaar had de maatschappij een monopolie op de eilanden. ALM groeide uit naar 26 vliegbestemmingen waarvan de meeste (vijf) in Venezuela, maar moest in 2001 noodgedwongen stoppen.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/heerenveenmarkt.mp3 Edward Heerenveen in gesprek Sharina Henriquez

Directeur Edwin Kelly van Directie Luchtvaart Aruba heeft, na bijna een kwart eeuw actief in de sector, zes luchtvaartbedrijven zien komen en gaan. Dat zonder ‘eendagsvliegen’ als Fly Aruba mee te rekenen. In 2011 kwam deze ineens aanvliegen met een Airbus 320 en modellen als stewardessen. Een maand later verdween deze weer, omdat het hoofd van de Venezolaanse investeerdersgroep achter de vliegmaatschappij in de Verenigde Staten voor miljoenenfraude was aangeklaagd.

Een Arubaanse familie kocht dit oude toestel van Air Aruba en stalde deze in haar tuin als herinnering aan het failliet gegaande bedrijf. Foto: Sharina Henriquez

Strategie
Volgens Kelly is het grootste knelpunt dat onvoldoende rekening wordt gehouden marktveranderingen. “De Venezolaanse markt was heel sterk. De Cubaanse markt ook, maar met de liberalisering is dat opgehouden. Het zijn tijdelijke markten die fluctureren. Daarom is een strategie voor de langere termijn noodzakelijk. Niet alleen om een maatschappij op te richten maar ook om levensvatbaar en duurzaam te zijn.”

Oprichter van de noodlijdende InselAir, Edward Heerenveen: “Niemand had verwacht dat de olieprijs zo in elkaar zou klappen.” De maatschappij had zwaar ingezet op Venezuela en heeft dit land nodig om op andere routes als Suriname, Brazilië en Trinidad te vliegen. Dat is onze ‘core business’, aldus Heereveen. De 100 miljoen dollar schuld in dat land, heeft het vliegbedrijf nu op rand van faillissement gebracht.

Teveel bestemmingen
Giovanni Atalita is medeoprichter van AVA Airlines en draait ook al lang mee in de lokale luchtvaart. “Ik denk dat de truc is om stap voor stap te werk te gaan en vooral te zorgen voor niet te veel ‘overhead’. Je kunt op honderd bestemmingen vliegen, maar als de vluchten niet gevuld zijn, houdt het op.”

Heerenveen zegt juist dat een vliegmaatschappij die alleen tussen de eilanden vliegt geen toekomst heeft. Alleen hele kleine maatschappijen, zoals Divi Divi Air die tussen Curaçao en Bonaire vliegt met capaciteit voor zeven passagiers, lukt het. Wie wil overleven, moet een internationale Caribische maatschappij worden. “KLM zou ook nooit overleven als ze alleen vanaf Nederland zouden vliegen. Ze zijn groter in het buitenland en dat is een heel goed voorbeeld voor ons.”

Route bewaken
Ook Kelly zegt dat de taart te klein is. Op de vraag of overheidssteun noodzakelijk is om vliegmaatschappijen in de lucht te houden, antwoordt hij: “Dat is een strategische beslissing. Maar het is belangrijk dat een overheid de route bewaakt en de connectie tussen de eilanden niet verloren gaat.”

Met hulp van Nederland bestuderen de eilanden op dit moment hoe te komen tot een luchtverbinding die wel duurzaam is.

Aruba wil liever geen oude vliegtuigen meer

17 maart 2017 - 9:14am

ORANJESTAD – Directie Luchtvaart van Aruba zegt dat ze bij verstrekking van vlieglicenties aan nieuwe luchtvaartmaatschappijen ook meer rekening gaan houden met de leeftijd van de vloot.

“Oude vliegtuigen zijn niet per direct onveilig. Maar het is een trend die je niet alleen in deze regio hebt – maar ook in Zuid-Amerika en andere landen – dat oude vliegtuigen goedkoop worden aangeschaft, met alle uitdagingen van dien”, zegt directeur Luchtvaart Aruba Edwin Kelly. InselAir-oprichter Edward Heerevenveen vindt daarentegen dat het ‘geen moer uitmaakt’ of je voor oude of nieuwe toestellen kiest.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/heerenveenonderhoud.mp3 Edward Heerenveen in gesprek Sharina Henriquez

Kelly ziet steeds meer luchtvaartbedrijven die kiezen voor oude vliegtuigen. “Dat kan heel goedkoop in de aanloop zijn. Maar die vliegtuigen zijn heel onderhoudsgevoelig en dat betekent hogere onderhoudskosten. Nieuwe vliegtuigen zijn duurder in het begin, maar kosten minder in onderhoud. Het is belangrijk om dit vooraf te bestuderen en zo te garanderen dat het goed blijft gaan.”

Verenigde Staten
In de Verenigde Staten, een van de strengste gereguleerde landen in het luchtvaartruim, vliegen ook grote maatschappijen met toestellen van 25, 30 jaar oud, erkent de directeur. “Als directie houden we dit wel in de gaten en als het echt extreem wordt, dan zullen we optreden.”

Een van de MD-toestellen van InselAir die gemiddeld 26 jaar oud zijn

InselAir vliegt ook met oude toestellen. De vloot die in Aruba aan de grond is gezet, heeft een gemiddelde leeftijd van 26 jaar. Eerder zei de Canadese vliegtuigexpert Bryce Fisher, ingehuurd door Curaçaose luchtvaartautoriteit CCAA, dat InselAir zichzelf in een hoek heeft gezet, omdat alle vliegtuigen bijna gelijktijdig aan een grote onderhoudsbeurt toewaren. Het vliegbedrijf erkent dat ze vanwege tekort aan geld de onderdelen niet op tijd konden aanschaffen, wat gevolgen had voor de onderhoudsplanning.

Onderhoudsplan
Heerenveen vindt dat het ‘geen moer uitmaakt’: “Als ik een oud vliegtuig neem, dan weet ik ook wat mijn onderhoudsplan is. Dan weet ik ook wat het kost. Op basis daarvan maak ik een begroting. Als ik een nieuw vliegtuig aanschaf, heb ik weinig onderhoudskosten, maar ik heb wel meer leasekosten.”

Bovendien vindt hij dat een vliegtuig van 30 jaar ‘nieuwer kan zijn dan een van 5 jaar’. “Want het gaat om de onderdelen. Er zijn onderdelen die tijdsgebonden zijn, die mag je niet meer dan 6 maanden tot 1 jaar gebruiken.”

Opmerkelijk is dat zijn luchtvaartmaatschappij genoemd wordt in een zwendel met vliegtuigonderdelen. Het inmiddels ontslagen hoofd van de onderhoudsafdeling zou daarbij zijn betrokken als ook twee inspecteurs van CCAA die op non-actief zijn gezet, afwachtend onderzoek.

MD’s en Fokkers
Luchtvaartexpert Giovanni Atalita en oprichter van AVA Airlines vindt dat het type toestel waar maatschappijen voor kiezen wel degelijk van invloed is op hun voortbestaan. “Zowel DAE als Insel Air kozen voor MD’s en Fokkers: beide toestellen zijn gemaakt door bedrijven die inmiddels failliet zijn (McDonnell Douglas Corporation en Fokker) en worden niet gemoderniseerd. Toestellen zoals de Airbus of Bombardier CRJ700 zijn moderner en gaan efficiënter om met bijvoorbeeld kerosine.”

Ombudsman zint op list voor pensioenen

16 maart 2017 - 6:15pm

KRALENDIJK – Ombudsman Reinier van Zuthpen heeft nog geen klachten van burgers ontvangen over de aanstaande korting op de pensioenaanspraken in Caribisch Nederland. Hij wil er graag iets mee doen, al geeft hij toe in dit geval weinig ruimte te hebben.

Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) voert in april een korting door van 3,5 procent en kondigde aan volgend jaar nog eens 12 procent te moeten korten op de pensioenaanspraken als er geen verbetering komt in de dekkingsgraad. Oorzaak zijn de strengere regels voor PCN ten opzichte van Nederlandse fondsen in het uitvoeren van het herstelplan. Daardoor moet PCN eerder en meer korten.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/ombudsmanpcn.mp3 Ombudsman Reinier van Zuthpen in gesprek Gijs van Heuvel

Serieuze signalen
“Als ombudsman mag ik me niet bemoeien met algemene regels. Maar de signalen die ik krijg zijn serieus. Zo’n korting komt hard aan. Ik moet nadenken hoe ik een plaats vind om daar iets over te mogen en kunnen zeggen. Ik ga kijken of ik een list kan verzinnen, ik moet me erin verdiepen.”

Ombudsman Reinier van Zutphen. Foto: Pieter Hofmann

Een oudere kwestie zijn de ‘verdwenen’ pensioengelden, waarover de ombudsman vorig jaar een rapport uitbracht naar aanleiding van een klacht van een onderwijzeres uit Sint-Eustatius. Bij de overgang in 2010 van het Antilliaanse pensioenfonds APNA naar PCN bleken de dossiers niet volledig te zijn overgedragen, terwijl er wel premies zijn ingehouden. Volgens de ombudsman moet de overheid ervoor zorgen dat de dossiers bij PCN volledig zijn.

Rechttrekken
“Bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is bereidheid om te kijken of het recht te trekken valt. Voor de openbare lichamen zijn er nog problemen. Ik zit er bovenop, maar we hebben nog steeds geen goed antwoord gekregen. Dus we moeten weer naar de coördinerend minister van Koninkrijksrelaties gaan om hem aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van Nederland om het voor deze mensen, die jarenlang premies hebben betaald, voor elkaar te krijgen.”

Over ontbrekende pensioenen moet niet licht gedacht worden, voegt Van Zutphen er nog aan toe: ”Als je niet het pensioen krijgt waar je op gerekend hebt, dat zijn menselijke drama’s. Dat recht moet er komen.”

De ombudsman ontving vorig jaar in totaal zo’n 200 klachten uit Caribisch Nederland. Ongeveer de helft ging over diensten van RCN, bijvoorbeeld de belastingdienst en zorgkantoor ZVK. De andere helft betrof de openbare lichamen, waarvan het merendeel over Bonaire ging.

Lokaal loket
Van Zutphen zou graag een lokaal loket openen voor burgerklachten, waar bijvoorbeeld ook consumentenzaken en juridische vragen worden behandeld. “Ik hoor vaak dat er geen geld voor is. En het kost vast een beetje, maar het zijn geen exorbitante bedragen. Ik zou zeggen: Kom op!”

‘We zijn klein, maar we zijn belangrijk’

16 maart 2017 - 4:06pm

THE BOTTOM – “Het is ook voor ons belangrijk om te stemmen, omdat we anders geen inspraak hebben”, zegt de Sabaanse Desiree Johnson-Soares . “We hebben deze kans gekregen. Ik hoor mensen om mij heen zeggen dat ze niet genoeg weten over de partijen, maar dat kan je zelf opzoeken. We zijn maar een klein percentage in een groter geheel, maar nog steeds belangrijk.”

Op Saba was er een relatief grote opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Met een bevolking van ongeveer 2000 mensen en 889 stemgerechtigden, hebben 385 Sabanen gestemd. Dat is bijna 50 procent. De meeste stemmen (85) gingen naar D66.

Campagne
Terwijl er op Bonaire en Sint-Eustatius een oproep tot een boycott was, werd er op Saba een duidelijke verkiezingscampagne gevoerd. De lokale CDA-kandidaat Koos Sneek kwam op bezoek, grote billboards sierden het eiland en een aantal online discussies over waarom stemmen belangrijk is liepen storm. De lokale coalitiepartij Windward Islands People Party (WIPM) probeerde ook de Sabanen te stimuleren om te gaan stemmen.

Oppositieleider Ishamel Levenstone van de SLP was op een van de twee stembureaus woensdag. Daar probeerde hij jongeren aan te moedigen om te stemmen. Levenstone denkt dat eilandbewoners hun stem moeten laten gelden, omdat dit ‘communicatie creërt tussen het eilanden en de ministers van de Eerste en Tweede kamer’. “We zijn niet tevreden met alles, maar ik heb een gevoel dat uiteindelijk alles op zijn plek valt”, aldus Levenstone.

Veel jonge Sabanen vonden het moeilijk om een keuze te maken tussen de partijen. Jonge stemmer Lionell Charles adviseert leeftijdgenoten altijd mee te doen met verkiezingen. “Zelfs als je niet weet voor wie je moet stemmen, stem dan blanco, dat is ook een boodschap aan Nederland.”

PVV
De bekende Sabaan Dave Levenstone is een grote voorstander van PVV-leider Geert Wilders. “Ik denk als Wilders op Saba zou komen, hij meer voor het eiland kan doen dan de andere partijen”, zegt Levenstone. “De eilanden hebben om meer ruimte gevraagd, maar de huidige partijen doen daar niets mis mee.”

Levenstone bekommert zich niet om Wilders’ controversiële standpunten over de Islam. “Ik denk dat het gewoon straattaal in Nederland is. Het heeft geen invloed op ons.” PVV kreeg vijf stemmen op Saba.